Main Menu
User Menu

Spojovací eskadrona Pomořanské jezdecké brigády [1939-1939]

Signal Squadron of the Pomeranian Cavalry Brigade / Szwadron Łączności Pomorskiej Brygady Kawalerii

     
Název:
Name:
Spojovací eskadrona Pomořanské jezdecké brigády
Originální název:
Original Name:
Szwadron Łączności Pomorskiej Brygady Kawalerii 1)
Datum vzniku:
Raised/Formed:
24.08.1939
Předchůdce:
Predecessor:
Spojovací eskadrona Pomořanské jezdecké brigády
Datum zániku:
Disbanded:
DD.09.1939 2)
Nástupce:
Successor:

Nadřízené velitelství:
Higher Command:
24.08.1939-25.08.1939 Pomořanská jezdecká brigáda
25.08.1939-DD.09.1939 Krycí skupina "Čersk" 3)
Dislokace:
Deployed:
24.08.1939-DD.08.1939 Bydhošť/? /
DD.08.1939-DD.08.1939 Bydhošť-???-Czersk/přesun /
DD.0.1939-01.09.1939 Czersk/? /
01.09.1939-DD.09.1939 Czersk-???-???/? / 4)

Velitel:
Commander:
24.08.1939-DD.09.1939 Tyszka, Stefan (porucznik łączności)
Výzbroj:
Armament:
Spojovací eskadrona
Poznámka:
Note:
1) V mobilizačních tabulkách nesla název Spojovací eskadrona č. 8 (szwadron łączności nr 8; 8th Signal Squadron). V naprosté většině polské historiografie je však uváděna jako Spojovací eskadrona Pomořanské jezdecké brigády (Szwadron Łączności Pomorskiej Brygady Kawalerii – Signal Squadron of the Pomeranian Cavalry Brigade).
2) Datum zániku eskadrony není ve zdrojích uveden. Eskadrona pravděpodobně zanikla v průběhu bojů v Pomořanském koridoru ve dnech 02.09.1939-05.09.1939, protože se už neobjevuje v sestavě reorganizovaných zbytků Pomořanské jezdecké brigády (Sloučený pluk Pomořanské jezdecké brigády). U tohoto pluku ji 08.09.1939 nahradila spojovací eskadrona zmobilizovaná ve Varšavě.
3) Velitelství nově utvořené Krycí skupiny "Čersk" bylo složeno z části velitelství Pomořanské jezdecké brigády. Eskadrona pracovala pro obě, ale byla podřízena velitelství Krycí skupiny "Čersk".
4) Činnost a dislokace eskadrony nejsou ve zdrojích uvedeny.
Zdroje:
Sources:

Krasucki, Stanisław: Pomorska Brygada Kawalerii, Oficyna Wydawnicza „Ajaks”, Pruszków 1994, str. 48, 64, 65
Max, Kazimierz: Relacja, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego, Londyn, sign. B.I.28/A/3, str. 2 (150)
Zakrzewski, Adam: Sprawozdanie, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego, Londyn, sign. B.I.28/A/1, str. 37 (39)

URL : https://www.valka.cz/Spojovaci-eskadrona-Pomoranske-jezdecke-brigady-1939-1939-t199144#570826Verze : 0
MOD

Velitelská sestava Spojovací eskadrony Pomořanské jezdecké brigády:


velitel eskadrony – 24.08.1939-DD.09.1939 poručík spojovacího vojska Stefan Tyszka 1)
velitel spojovací čety velitelství jezdecké brigády (pluton łączności Kwatery Głównej brygady kawalerii) – 24.08.1939-DD.09.1939 ???, ??? 2)
velitel telefonní čety (pluton telefoniczny) – 24.08.1939-DD.09.1939 ???, ??? 2)
velitel radiotelegrafní čety (pluton radiotelegraficzny) – 24.08.1939-DD.09.1939 poručík spojovacího vojska Jan Prządo 3)
velitel parkového družstva (drużyna parkowa) – 24.08.1939-DD.09.1939 ???, ??? 2)
velitel hospodářského družstva (drużyna gospodarcza) – 24.08.1939-DD.09.1939 ???, ??? 2)


Poznámky:
1) (28.07.1908-04.(14?)09.1939?). Przemsza-Zieliński uvádí Tyszko. V internetovém zdroji jsou tři rozdílné údaje. Dva uvádějí rozdílné datum smrti, třetí uvádí, že padl do německého zajetí a byl pod zajateckým číslem 529 ve stavu zajateckého tábora Oflag X A. V tom případě byl pravděpodobně zajat už v prvních dnech války.
2) Ve zdrojích není uveden
3) (25.05.1909-DD.MM.RRRR). Przemsza-Zieliński a Krasucki uvádějí chybně ppor. Przondo. Pravděpodobně padl do německého zajetí už v prvních dnech války. Podle internetového zdroje byl ve stavu zajateckých táborů Oflag II A, II E a II D.


Zdroje:
https://www.straty.pl/index.php/pl/szukaj-w-bazie
Krasucki, Stanisław: Pomorska Brygada Kawalerii, Oficyna Wydawnicza „Ajaks″, Pruszków 1994, str. 65, 214
Przemsza-Zieliński, Jan: Wrześniowa księga chwały kawalerii polskiej, Wydawnictwo Bellona, Warszawa 1995, str. 384
Rybka, Ryszard, Stepan, Kamil: Rocznik Oficerski 1939, Księgarnia Akademicka Fundacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2006
Zakrzewski, Adam: Sprawozdanie, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego, Londyn, sign. B.I.28/A/1, str. 29 (31)
URL : https://www.valka.cz/Spojovaci-eskadrona-Pomoranske-jezdecke-brigady-1939-1939-t199144#570827Verze : 0
MOD