Main Menu
User Menu

Spojovací eskadrona Podolské jezdecké brigády [1939-1939]

Szwadron Łączności Podolskiej Brygady Kawalerii/Signal Squadron of the Podolska Cavalry Brigade

     
Název:
Name:
Spojovací eskadrona Podolské jezdecké brigády
Originální název:
Original Name:
Szwadron Łączności Podolskiej Brygady Kawalerii 1)
Datum vzniku:
Raised/Formed:
27.08.1939
Předchůdce:
Predecessor:
Spojovací eskadrona Podolské jezdecké brigády
Datum zániku:
Disbanded:
23.09.1939 2)
Nástupce:
Successor:
Spojovací eskadrona Sloučené jezdecké brigády
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
27.08.1939-23.09.1939 Podolská jezdecká brigáda
Dislokace:
Deployed:
27.08.1939-30.08.1939 Stanisławów (Івано-Франківськ)/? /
30.08.1939-01.09.1939 Stanisławów (Івано-Франківськ)-Tarnopol (Тернопіль)-Lvov (Львів) / -Tarnov-Krakov-Częstochowa-Kutno-Nekla/přesun po železnici /
01.09.1939-02.09.1939 Nekla/? /
02.09.1939-03.09.1939 Nekla-Janikowo-Dąbrówka(?)/noční přesun / 3)
03.09.1939-04.09.1939 Dąbrówka(?)-Kobyle Pole/noční přesun / 3)
04.09.1939-05.09.1939 Kobyle Pole-Czachurki/noční přesun / 3) 4)
05.09.1939-06.09.1939 Czachurki-???-Sławoszewek/noční přesun / 3)
06.09.1939-07.09.1939 Sławoszewek-západně Sompolno (hájenka Dąbrowa)/noční přesun / 3)
07.09.1939-08.09.1939 západně Sompolno (hájenka Dąbrowa)-???-hájenka Ladorudź/noční přesun / 3)
08.09.1939-10.09.1939 Ladorudź/hájenka / 3)
10.09.1939 hájenka Ladorudź-Wartkowice/přesun / 3)
10.09.1939-11.09.1939 Wartkowice-Ignacew Parzęczewski/noční přesun / 3)
11.09.1939-12.09.1939 Ignacew Parzęczewski-Mrożewice/noční přesun / 3)
12.09.1939 Mrożewice-Góra Świętej Małgorzaty/večerní přesun / 3)
13.09.1939 Góra Świętej Małgorzaty/? / 3)
13.09.1939-14.09.1939 Góra Świętej Małgorzaty-Gawrony/noční přesun / 3)
14.09.1939-15.09.1939 Gawrony-Kutno-Żychlin-Podczachy/noční přesun / 3)
15.09.1939-16.09.1939 Podczachy-???-???-Budy Stare/noční přesun / 3)
16.09.1939-17.09.1939 Budy Stare-Witkowice-Tułowice-prostor Czerwińskie Góry(?)/noční přesun / 3)
17.09.1939 prostor Czerwińskie Góry(?)-prostor Cisowe-prostor severně Górki/přesun / 3)
17.09.1939-18.09.1939 prostor severně Górki-prostor Stara Dąbrowa-hájenka Dąbrówka/noční přesun / 3)
18.09.2939 hájenka Dąbrówka-Cybulice Duże-Czeczotki-prostor Kazuń-Małocice-Adamówek-lesy prostor Adamówek/Palmry/přesun / 3)
18.09.1939-19.09.1939 lesy prostor Adamówek/Palmry-les severně Sieraków (Sierakowska Góra?)/noční přesun / 3)
19.09.1939 les severně Sieraków (Sierakowska Góra?)-hájenka Smolarnia/přesun / 3)
19.09.1939-20.09.1939 hájenka Smolarnia-???/noční přesun / 3)
20.09.1939 ???-Varšava/Bielany (prostor sídliště Zdobycz Robotnicza)/přesun / 5)
21.09.1939-23.09.1939 Varšava/Aleje Ujazdowskie (Hlavní inspektorát branné moci-Główny Inspektorat Sił Zbrojnych) / 3)

Velitel:
Commander:
27.08.1939-DD.09.1939 Olszewski, Jerzy (porucznik łączności)
DD.09.1939-22(?).09.1939 Beck, Ferdynand (major łączności)
Výzbroj:
Armament:
Spojovací eskadrona
Její stavy po příchodu do Varšavy nejsou známy. 20.09.1939 bylo bombardováno už ve Varšavě shromaždiště eskadrony, v jehož důsledku utrpěla značné ztráty.
Poznámka:
Note:
1) V mobilizačních tabulkách nesla název Spojovací eskadrona č. 6 (szwadron łączności nr 6; 6th Signal Squadron). V naprosté většině polské historiografie je však uváděna jako Spojovací eskadrona Podolské jezdecké brigády (Szwadron Łączności Podolskiej Brygady Kawalerii – Signal Squadron of the Podolska Cavalry Brigade).
2) Eskadrona zanikla při reorganizaci Jezdecké operační skupiny Abraham po jejím příchodu do obklíčené Varšavy. Při této reorganizaci byly z jejího zbytku a zbytků Spojovací eskadrony Velkopolské jezdecké brigády utvořena Spojovací eskadrona Sloučené jezdecké brigády.
3) Od příjezdu do nástupního prostoru se většina eskadrony pohybovala společně s velitelstvím brigády. Protože přesná dislokace eskadrony není ve zdrojích uvedena, uvádím dislokaci velitelství brigády.
4) 05.09.1939 eskadrona zřídila brigádní spojovací uzel na jižním okraji Hnězna.
5) Před ústupem do Varšavy byla eskadrona součástí pěší kolony, ve které bylo velitelství Podolské jezdecké brigády. V průběhu nočního přesunu se kolona rozdělila na několik částí. Zbytky eskadrony v jedné z nich dorazily na Bielany v průběhu dne.
Zdroje:
Sources:

Abraham, Roman: Wspomnienia wojenne znad Warty i Bzury, MON, Warszawa 1969
Bauer, Piotr, Polak, Bogusław: Armia „Poznań“ 1939, Krajowa Agencja Wydawnicza, Poznań 1987
Dymek, Przemysław: Brygada ze Stanisławowa 1921-1939, Wydawnictwo NapoleonV&Przemysław Dymek, Oświęcim 2014, str. 90, 95, 99, 134

URL : https://www.valka.cz/Spojovaci-eskadrona-Podolske-jezdecke-brigady-1939-1939-t196604#565545Verze : 2
MOD

Velitelská sestava spojovací eskadrony Podolské jezdecké brigády:


velitel eskadrony – 27.08.1939-DD.09.1939 poručík spojovacího vojska Jerzy Olszewski 1)
DD.09.1939-23(?).09.1939 major spojovacího vojska Ferdynand Stanisław Beck 2)
velitel spojovací čety velitelství jezdecké brigády (pluton łączności Kwatery Głównej brygady kawalerii) – 27.08.1939-DD.09.1939 podporučík pěchoty v záloze, ing. Jarosław Otto Scheer 3)
velitel telefonní čety (pluton telefoniczny) – 27.08.1939-DD.09.1939 poručík spojovacího vojska Wiktor Plate 4)
velitel radiotelegrafní čety (pluton radiotelegraficzny) – 27.08.1939-DD.09.1939 poručík spojovacího vojska v záloze Wiktor Stanisław Zdeb 5)
velitel parkového družstva (drużyna parkowa) – 27.08.1939-DD.09.1939 ???, ??? 6)
velitel hospodářského družstva (drużyna gospodarcza) – 27.08.1939-DD.09.1939 ???, ??? 6)
výkonný poddůstojník eskadrony (szef szwadronu) - 27.08.1939-DD.09.1939 rotný jezdectva (wachmistrz) Henryk Jach 7)


Poznámky:
1) (10.05.1910-DD.MM.RRRR). Internetový zdroj č. 1 uvádí, že DD.09.1939 převzal funkci spojovacího důstojníka 6. oddílu jízdního dělostřelectva. Jiné zdroje to nepotvrzují. Po reorganizaci Jezdecké operační skupiny Abraham (23.09.1939) se stal velitelem spojovací eskadrony Sloučené jezdecké brigády. Po kapitulaci padl do německého zajetí.
2) (26.04.1897-DD.MM.RRRR). Byl současně velitelem spojovacího vojska Podolské jezdecké brigády. Dymek jej uvádí po ústupu do Varšavy (20.09.1939) jako velitele eskadrony. Po reorganizaci Jezdecké operační skupiny Abraham (23.09.1939) se stal velitelem spojovacího vojska Sloučené jezdecké brigády. Po kapitulaci padl do německého zajetí.
3) (10.03.1903-DD.MM.1943). Doba funkčnosti čety není ve zdrojích uvedena. Pravděpodobně unikl zajetí a v roce 1943 byl ve Lvově popraven.
4) (19.06.1908-DD.MM.RRRR). Doba funkčnosti čety není ve zdrojích uvedena. Je uveden v záznamu o deportaci do III. říše.
5) (23.03.1907-DD.MM.RRRR). Doba funkčnosti čety není ve zdrojích uvedena. Není uveden v seznamu ztrát ani v seznamu zajatých.
6) Ve zdrojích není uveden
7) Není uveden v seznamu ztrát ani v seznamu zajatých.
Zdroje:
https://www.stankiewicz.e.pl/index.php?kat=34
https://www.straty.pl/index.php/pl/szukaj-w-bazie
www.wbc.poznan.pl
Dymek, Przemysław: Brygada ze Stanisławowa 1921-1939, Wydawnictwo NapoleonV&Przemysław Dymek, Oświęcim 2014, str. 134, 206
Głowacki, Ludwik: Obrona Warszawy i Modlina na tle kampanii wrześniowej, MON 1969, Wydanie III str. 263, 332
Rybka, Ryszard-Stepan, Kamil: Rocznik Oficerski 1939, Księgarnia Akademicka Fundacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2006
Obrona Warszawy w 1939 r. Wybór dokumentów wojskowych.- zebrał i opracował Mieczysław Cieplewicz, WIH, MON, Warszawa 1968, str. 394
URL : https://www.valka.cz/Spojovaci-eskadrona-Podolske-jezdecke-brigady-1939-1939-t196604#565546Verze : 0
MOD