Main Menu
User Menu

Spojovací eskadrona Novohradské jezdecké brigády [1939-1939]

Szwadron Łączności Nowogródzkiej Brygady Kawalerii/Signal Squadron of the Nowogródzka Cavalry Brigade

     
Název:
Name:
Spojovací eskadrona Novohradské jezdecké brigády
Originální název:
Original Name:
Szwadron Łączności Nowogródzkiej Brygady Kawalerii 1)
Datum vzniku:
Raised/Formed:
23.03.1939
Předchůdce:
Predecessor:
Spojovací eskadrona Novohradské jezdecké brigády
Datum zániku:
Disbanded:
27.09.1939 2)
Nástupce:
Successor:

Nadřízené velitelství:
Higher Command:
23.03.1939-27.09.1939 Novohradská jezdecká brigáda
Dislokace:
Deployed:
23.03.1939-DD.03.1939 Baranowicze (běl.: Бара́навічы)/? /
DD.03.1939-28.03.1939 Baranowicze (běl.: Бара́навічы) / -Białystok-Tłuszcz-Sierpc/přesun po železnici / 3)
28.03.1939-08.07.1939 prostor Sierpc/? / 4)
09.07.1939-09.08.1939 prostor Lubowidz (Bądzyń)/? / 4)
09.08.1939-02.09.1939 prostor Lidzbark/? / 5)
02.09.1939-04.09.1939 prostor Zieluń/? / 6)
04.09.1939-05.09.1939 Zieluń-Żuromin-Sierpc-Miłobędzyn/přesun / 6)
05.09.1939-06.09.1939 Miłobędzyn-Płock-Łąck/noční přesun / 6)
06.09.1939-08.09.1939 Łąck/? / 4)
08.09.1939-09.09.1939 Płock-Dobrzyków-Studzieniec-Nowy Dwór Mazowiecki/přesun / 4)
10.09.1939-11.09.1939 Nowy Dwór Mazowiecki-Kromnów-Nowy Dór Mazowiecki-Jabłonna-Zielonka-Wiązowna/přesun / 4)
11.09.1939-13.09.1939 prostor Wiązowna/? / 4)
13.09.1939-14.09.1939 Wiązowna-Garwolin-Łaskarzew-Polesie Rowskie-???/přesun / 4)
15.09.1939-16.09.1939 ???-Leopoldów-Ułęż-Baranów/přesun /
16.09.1939-17.09.1939 prostor Baranów/? / 4)
17.09.1939-18.09.1939 Baranów-Starościn-Nowy Staw/přesun / 4)
19.09.1939-20.09.1939 Nowy Staw-Stręczyn-Pawłów-Rejowiec-Kraśniczyn/přesun / 4)
21.09.1939 Wojsławice-Grabowiec/přesun / 4)
22.09.1939 Czartoria-Horyszów-Dub-Kraczew-Karolówka/přesun / 4)
23.09.1939 Krynica-Suchowola-Grabnik-Podklasztor-Majdan Sopocki/přesun / 4)
24.09.1939 Rybnica-Ruda Różaniecka/přesun / 4)
25.09.1939 Płazów-Brusno-Świdnica-Horyniec-Wólka Horyniecka-Sieniawka-Budomierz/přesun / 4)
26.09.1939 Broszki (ukr. Брожки)-Lubienie (ukr. Любині)-Bonów (ukr. Бунів)-Siedliska (ukr. Оселя)-Chorośnica (ukr. Хоросниця)-Lipniki (ukr. Липники)-Radenice (ukr. Раденичі) /přesun /
27.09.1939 prostor Chliple (ukr. (Xlipli)/Wola Sudkowska (ukr. Воля-Садківська)/rozvázání zbytků eskadrony /

Velitel:
Commander:
23.03.1939-27.09.1939 Bajzert, Ryszard Aleksander (kapitan łączności)
Výzbroj:
Armament:
Spojovací eskadrona
07.09.1939 byl odeslán na nové místo dislokace velitelství brigády celý trén eskadrony včetně všech automobilů a motocyklů (9+3) a už se k eskadroně nepřipojil.
13(?).09.1939 ztratila telefoní četa dva kompletní družstva (hlídky?).
Poznámka:
Note:
1) V mobilizačních tabulkách nesla název Spojovací eskadrona č. 9 (szwadron łączności nr 9; 9th Signal Squadron). V naprosté většině polské historiografie je však uváděna jako Spojovací eskadrona Novohradské jezdecké brigády (Szwadron Łączności Nowogródzkiej Brygady Kawalerii – Signal Squadron of the Nowogródzka Cavalry Brigade).
2) Eskadrona zanikla rozpuštěním v rámci rozpuštění zbytků Novohradské jezdecké brigády po bojích s Němci u obcí Broszki a Morawce (26.09.1939) a po obklíčení jednotkami sovětské 99. střelecké divize a 34. jezdecké divize (27.09.1939).
3) Doba a osa přesunu nejsou ve zdrojích uvedeny. Protože eskadrona byla v Baranovičích mobilizována 26. hulánským plukem, uvádím dobu a osu přesunu stejnou jako u tohoto pluku.
4) Činnost, dislokace a osa přesunu nejsou ve zdrojích uvedeny, a proto je uvádím pouze orientačně.
5) V tomto období se eskadrona pravděpodobně podílela na výstavbě polních opevnění v oblasti městečka Lidzbark.
6) Dislokace a přesun spojovací čety velitelství brigády.
Zdroje:
Sources:

Bajzert, Ryszard: Relacja, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego, Londyn, sign.B.I.23/H/1
Głowacki, Ludwik: Kampania wrześniowa na Lubelszczyźnie w 1939 roku. Działania wojenne, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1966
Jurga, Tadeusz-Karbowski, Władysław: Armia „Modlin” 1939, WIH, MON, Warszawa 1987
Laurysiewicz, Stefan: Sprawozdanie z udziału w kampanii polskiej 1939, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego, Londyn, sign. B.I.23/H/3
Trybalski, Józef: Relacja, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego, Londyn, sign. B.I.23/H/4
Wiktor, Augustyn: Relacja, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego, Londyn, sign. B.I.23/H/2

URL : https://www.valka.cz/Spojovaci-eskadrona-Novohradske-jezdecke-brigady-1939-1939-t200532#574076Verze : 0
MOD

Velitelská sestava spojovací eskadrony Novohradské jezdecké brigády:


velitel eskadrony – 23.03.1939-27.09.1939 kapitán spojovacího vojska Ryszard Aleksander Bajzert 1)
velitel spojovací čety velitelství jezdecké brigády (pluton łączności Kwatery Głównej brygady kawalerii) – 23.03.1939-DD.07.1939 ???, ??? 2)
DD.07.1939-11.09.1939 podporučík spojovacího vojska v záloze Stefan Laurysiewicz 3)
11.09.1939-27(?).09.1939 ???, ???
velitel telefonní čety (pluton telefoniczny) – 23.03.1939-DD.MM.1939 ???, ??? 2)
DD.MM.1939-27.09.1939 podporučík spojovacího vojska v záloze Wiktor Augustyn 4)
velitel radiotelegrafní čety (pluton radiotelegraficzny) – 23.03.1939-DD.MM.1939 poručík spoj. vojska Wacław Jan Tarnowski 5)
DD.MM.1939-27(?).09.1939 četař aspirant (plutonowy podchorąży) Józef Trybalski 6)
velitel parkového družstva (drużyna parkowa) – 23.03.1939-DD.09.1939 ???, ??? 7)
velitel hospodářského družstva (drużyna gospodarcza) – 23.03.1939-DD.09.1939 ???, ??? 7)


Poznámky:
1) (24.02.1908-DD.MM.RRRR). Po kapitulaci unikl zajetí a dostal se do Francie, kde 28.11.1939 napsal hlášení o svém působení v září 1939. Ve Francii byl velitelem 186. telefonní roty 2. pěší střelecké divize. Po jejím přechodu do Švýcarska byl do roku 1945 internován. Do Polska se vrátil v roce 1947.
2) Ve zdrojích není uveden. Podle hlášení velitele brigády ze dne 30.03.1939 eskadroně chyběli dva důstojníci (velitelé čet). S eskadronou do pole vyjeli pouze dva důstojníci (velitel eskadrony, por. spoj. vojska Wacław Tarnowski) a četař aspirant Józef Trybalski, který pravděpodobně vykonával v zastoupení funkci velitele některé z čet.
3) (07.07.1913-DD.MM.RRRR). 05.07.1939 byl povolán na vojenské cvičení a odvelen ke 26. hulánskému pluku do pole. DD.07.1939 byl jmenován velitelem čety velitelství jezdecké brigády. 07.09.1939 obdržel rozkaz k přemístění motorových prostředků eskadrony (9(?) automobilů a 3 motocykly) do prostoru budoucí dislokace velitelství. S ohledem na vývoj celkové situace stratil 11.09.1939 spojení s brigádou a už se k brigádě nevrátil. 16.09.1939 se stal velitelem spojovacího vojska Skupiny „Drohiczyn“, a od 30.09.1939 důstojníkem spoj. vojska Samostatné operační skupiny „Polesí“. Po její kapitulaci padl 06.10.1939 do německého zajetí. Po osvobození byl v Polské exilové armádě na Západě.
4) (DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR). Není uveden v senamu záložních důstojníků (Rocznik Oficerów Rezerw) z roku 1934. Po kapitulaci brigády se prodíral do Maďarska. Pravděpodobně později padl do sovětského zajetí, ale po podepsání smlouvy Sikorski-Majskij z července 1941 r. se dostal do Polské armády v SSSR, kde byl důstojníkem v 6. spojovacím praporu 6. lvovské pěší divize. Není uveden v seznamu ztrát ani zajatých.
5) (09.08.1910-17.03.2004). Byl jedním ze dvou důstojníků, kteří vyjeli do pole s eskadronou už v březnu 1939. Podle zprávy Laurysiewicze byl velitelem radiotelegrafní čety v době příchodu Laurysiewicze k eskadroně (DD.07.1939). Doba působnosti v této funkci není známa. Podle vlastní zprávy o činnosti v září 1939 byl velitelem čety četař aspirant Józef Trybalski. Por. Tarnowski unikl zajetí a zapojil se do ozbrojeného odboje v řadách Zemské armády pod pseudonymem „Koral“. Ve Varšavském povstání sloužil v hodnosti kapitána v Radiotelegrafním praporu Hlavního velitelství Zemské armády „Iskra“ a po potlačení povstání padl do německého zajetí. Po osvobození zůstal na Západě a odstěhoval se do Kanady, kde zemřel.
www.1944.pl
6) (DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR). V hodnosti četař aspirant odjel po mobilizaci pravděpodobně jako velitel jedné z čet s eskadronou do pole. Ve své zprávě o činnosti v září 1939 z února 1942 uvádí, že byl velitelem radiotelegrafní čety. Od 13.09.1939 podporučík na základě rozkazu Vrchního velitele ze dne 13.09.1939.
www.dws.org.pl
Po kapitulaci brigády pravděpodobně padl do sovětského zajetí, ale po podepsání smlouvy Sikorski-Majskij z července 1941 r. se dostal do Polské armády v SSSR. V lednu 1944 byl v hodnosti poručíka pobočníkem velitele 5. spojovacího praporu 5. kresové pěší divize a v listopadu 1945 byl v hodnosti kapitána velitelem jeho 1. roty.
7) Ve zdrojích není uveden.


Zdroje:
https://www.straty.pl/index.php/pl/szukaj-w-bazie
Bajzert, Ryszard: Relacja, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego, Londyn, sign. B.I.23/H/1
Dembiński R.-Godyń Z.-Wielhohorski J: Kawaleria polska i bronie towarzyszące w kampanii wrześniowej 1939 roku, Przegląd nr 9, OdeB i obsada personalna, str. 21(79), Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego, Londyn, sign. B.I.23/A/5
Laurysiewicz, Stefan: Sprawozdanie z udziału w kampanii polskiej 1939, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego, Londyn, sign. B.I.23/H/3
Mobilizacja marcowa 1939, Wojskowe Teki Archiwalne Tom II, Dokumenty i relacje, Warszawa 2012, str. 111, 553
Przemsza-Zieliński, Jan: Wrześniowa księga chwały kawalerii polskiej, Wydawnictwo Bellona, Warszawa 1995, str. 384
Rybka, Ryszard-Stepan, Kamil: Rocznik Oficerski 1939, Księgarnia Akademicka Fundacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2006
Trybalski, Józef: Relacja, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego, Londyn, sign. B.I.23/H/4
Wiktor, Augustyn: Relacja, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego, Londyn, sign. B.I.23/H/2
URL : https://www.valka.cz/Spojovaci-eskadrona-Novohradske-jezdecke-brigady-1939-1939-t200532#574077Verze : 0
MOD