Main Menu
User Menu

Spojovací eskadrona Mazovské jezdecké brigády [1939-1939]

Szwadron Łączności Mazowieckiej Brygady Kawalerii/Signal Squadron of the Mazowiecka Cavalry Brigade

     
Název:
Name:
Spojovací eskadrona Mazovské jezdecké brigády
Originální název:
Original Name:
Szwadron Łączności Mazowieckiej Brygady Kawalerii 1)
Datum vzniku:
Raised/Formed:
24.08.1939
Předchůdce:
Predecessor:
Spojovací eskadrona Mazovské jezdecké brigády
Datum zániku:
Disbanded:
27.09.1939 2)
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
24.08.1939-24.09.1939 Mazovská jezdecká brigáda
25.09.1939-26.09.1939 11. hulánský pluk 2)
26.09.1939-27.09.1939 41. pěší divize (záložní) 2)
Dislokace:
Deployed:
24.08.1939-24.08.1939 Varšava/Imielin, kasárny 1. oddílu jízdního dělostřelectva-Nowa Wola/přesun /
24.08.1939- 26.08.1939 Nowa Wola/? /
26.08.1939- 27.08.1939 Nowa Wola-Pyry-Imielin-Służew-Varšava-prostor Aleksandrów/noční přesun /
27.08.1939-28.08.1939 prostor Aleksandrów-Nieporęt-Zegrze-Wierzbica-prostor Łubienica-Niestępowo/noční přesun /
28.08.1939-29.08.1939 prostor Łubienica-Pułtusk-Czarnostów-Karniewo-Leszno/noční přesun /
29.09.1939 Leszno-Przasnysz/Zawodzie/přesun /
29.08.1939-31.09.1939 Przasnysz/Zawodzie/? /
31.09.1939 Przasnysz/Zawodzie-Mchowo/přesun /
01.09.1939-02.09.1939 Przasnysz/? /
02.09.1939 Przasnysz-Dobrzankowo-Szczuki-Krasiniec/přesun /
02.09.1939-03.09.1939 Krasiniec-Wężewo/noční přesun /
03.09.1939-04.09.1939 Wężewo-Mosaki-Malechy-Karniewo/noční přesun /
04.09.1939 Karniewo-Czarnostów/přesun /
05.09.1939 Czarnostów-Przemiarowo-Olszak-Pułtusk-Grabówiec-Borsuki-Drwały-Zatory/přesun /
05.09.1939-07.09.1939 prostor Zatory/? /
07.09.1939-08.09.1939 Zatory-???-Wyszków-Skuszew-Zawady (severovýchodně Radzymin)-Jaktory/přesun /
08.09.1939-10.09.1939 Jaktory/? /
10.09.1939 Jaktory-Wola Rasztowska-Kozły-Chruściele-Wola Rasztowska/přesun /
10.09.1939-11.09.1939 Wola Rasztowska-???-prostor Stanisławów/přesun /
11.09.1939-12.09.1939 prostor Stanisławów-Rudzienko-Mlęcin-Garczyn-Cierpięta-Leśnogóra (boj)-prostor Wiśniew/noční přesun / 3)
12.09.1939-13.09.1939 prostor Wiśniew-Jędrzejew Nowy-Piaseczno-Kiczki-Wężyczyn-Jeruzal-Kamieniec/přesun / 3)
13.09.1939-14.09.1939 Kamieniec-Szostek-Ruda Szostkowska (boj)-Wola Wodyńska (boj)-Rosy-Jamielnik-Szyszki/přesun /
14.09.1939-15.09.1939 Szyszki-Stanin-Stara (Mała?) Wróblina/noční přesun /
15.09.1939-16.09.1939 Stara (Mała?) Wróblina-???-Strzyżew/noční přesun /
16.09.1939-17.09.1939 Strzyżew-???-Wohyń-Rudno/noční přesun /
17.09.1939-18.09.1939 Rudno-Parczew-???-Wola Wereszczyńska/noční přesun /
18.09.1939-19.09.1939 Wola Wereszczyńska-Wereszczyn-Małków-Władysławów-Krobonosz/noční přesun /
19.09.1939-20.09.1939 Krobonosz-Chełm/noční přesun /
20.09.1939 Chełm-Strupin-Sielec-Wojsławice-Grabowiec-Rogów/přesun /
20.09.1939-22.09.1939 Rogów/? /
22.09.1939 Rogów-les jižně Żuków/přesun /
22.09.1939-23.09.1939 les jižně Żuków-Ministrówka-???-Miączyn-???-les prostor Dub/noční přesun /
23.09.1939-24.09.1939 les prostor Dub-Komarów-Janówka-Boża Wola/noční přesun /
24.09.1939 Boża Wola-Suchowola (boj)-Potoczek/přesun /
25.09.1939 Potoczek-Senderki/Stara Huta/noční přesun /
26.09.1939 Stara Huta-Majdan Kasztelański-Brzeziny(boj)-Majdan Kasztelański-Górecko Stare-Obrocz/přesun /

Velitel:
Commander:
24.08.1939-11(?).09.1939 Rybiński, Bronisław Adrian (kapitan łączności)
11(?).09.1939-21.09.1939 Mazur, Jan Stanisław Kostka (porucznik łączności)
21.09.1939-27.09.1939 Rybiński, Bronisław Adrian (kapitan łączności)
Výzbroj:
Armament:
Spojovací eskadrona
Početní stav eskadrony 15.09.1939 – 92 mužů, 2 radiostanice a několik tačanek. Chybí celý trén. Podle Żerańského už dávno přestala plnit funkci spojovací eskadrony a v podstatě plnila funkci řadové jezdecké eskadrony.
19.09.1939 – Při reorganizaci eskadrony v obci Krobonosz byla do eskadrony zařazena skupina cca 30 mužů spojovací roty některé z rozprášených pěších divizí (v úvahu přicházejí 1. legionářská, 33 záložní a 41 záložní). Eskadrona měla 1 těžký kulomet, 3 protitankové pušky wz. 35 a několik ručních kulometů.
25.09.1939 – Po reorganizaci eskadrony v obci Stara Huta měla eskadrona jednu jízdní četu (velitel por. Mazur) – 25 šavlí a jednu pěší četu (velitel ppor. Żerański) – cca 50 mužů. Měla rovněž jednu radiostanici.
26.09.1939 byla v boji u obce Brzeziny ztracena poslední radiostanice.
27.09.1939 – Na posledním nástupu eskadrony před jejím rozpuštěním byli přítomni 3 důstojníci, 12 poddůstojníků a 47 hulánů.
Poznámka:
Note:
1) V mobilizačních tabulkách nesla název Spojovací eskadrona č. 1 (szwadron łączności nr 1; 1st Signal Squadron). V naprosté většině polské historiografie je však uváděna jako Spojovací eskadrona Mazovské jezdecké brigády (Szwadron Łączności Mazowieckiej Brygady Kawalerii – Signal Squadron of the Mazowiecka Cavalry Brigade).
2) Po boji s jednotkami 68. pěší divize u obce Suchowola, kdy byly rozprášeny a rozpuštěny zbytky Mazovské jezdecké brigády (24.09.1939) se zbytky eskadrony připojily ke zbytkům 11. hulánského pluku a zúčastnily dalšího boje v řadách 41. pěší divize (záložní). Eskadrona byla po ztrátě kontaktu s 11. plukem (26.09.1939) a kapitulaci divize (27.09.1939) rozpuštěna.
3) Eskadrona se v důsledku ústupu a bojové činnosti rozdělila na dvě části. Zde je uvedena trasa ústupu části eskadrony s radiovou četou. Zbytek ustupoval s velitelstvím brigády. Obě části se znovu spojily 13.09.1939 v obci Kamieniec.
Zdroje:
Sources:

Żerański, Ludwik: Notatki wojenne 24 sierpień – 4 listopad 1939 r., Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego, Londyn, sign. B.I.24/A/2

URL : https://www.valka.cz/Spojovaci-eskadrona-Mazovske-jezdecke-brigady-1939-1939-t195246#562181Verze : 3
MOD

Velitelská sestava Spojovací eskadrony Mazovské jezdecké brigády:


velitel eskadrony – 24.08.1939-11(?).09.1939 kapitán spojovacího vojska Bronisław Adrian Rybiński 1)
11(?).09.1939-21.09.1939 poručík spojovacího vojska Jan Stanisław Kostka Mazur 2)
21.09.1939-27.09.1939 kapitán spojovacího vojska Bronisław Adrian Rybiński 1)
velitel spojovací čety velitelství jezdecké brigády (pluton łączności Kwatery Głównej brygady kawalerii) – 24.08.1939-25.09.1939 poručík spojovacího vojska Jan Stanisław Kostka Mazur 2)
velitel telefonní čety (pluton telefoniczny) – 26.08.1939-25.09.1939 podporučík spojovacího vojska v záloze Henryk Gronkiewicz 3)
velitel radiotelegrafní čety (pluton radiotelegraficzny) – 24.08.1939- 25.09.1939 podporučík spojovacího vojska v záloze Ludwik Żerański 4)
velitel parkového družstva (drużyna parkowa) – 24.08.1939-DD.09.1939 ???, ??? 5)
velitel hospodářského družstva (drużyna gospodarcza) – 24.08.1939-DD.09.1939 rotný jezdectva (wachmistrz) ???, Babicki 6)


Poznámky:
1) (25.08.1905-DD.04(05?).1940). Po kapitulaci padl do sovětského zajetí. Byl zavražděn v Charkově příslušníky NKWD. Není uveden v seznamu povýšených in memoriam z 05.10.2007.
2) (07.07.1908-DD.09.RRRR). V některých zdrojích je mylně uveden jako velitel spojovací čety praporu SOP „Rokitno“. 26.09.1939 byl zraněn v boji u obce Brzeziny. Po kapitulaci padl do německého zajetí. Po osvobození pravděpodobně zůstal na Západě.
3) (DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR). K mobilizované eskadroně dorazil 26.08.1939. Od 26.09.1939 ve štábu 41. pěší divize (záložní). Není uveden v seznamu ztrát ani zajatých.
4) (DD.MM.1915-DD.MM.RRRR). Po kapitulaci unikl zajetí a po neúspěšném pokusu o přechod hranice s Maďarskem byl do listopadu 1939 ve Lvově. Po návratu do Varšavy byl zadržen a umístěn do zajateckého tábora. Po válce emigroval do USA.
5) Ve zdrojích není uveden
6) Pravděpodobně byl zároveň velitelem trénu eskadrony. Trén se při ústupu od eskadrony odpojil a k eskadroně se vrátil 21.09.1939 v obci Rogów. Pravděpodobně byl zároveň velitelem trénu eskadrony.


Zdroje:
https://www.straty.pl/index.php/pl/szukaj-w-bazie
www.stankiewicze.com
Rybka, Ryszard, Stepan, Kamil: Rocznik Oficerski 1939, Księgarnia Akademicka Fundacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2006
Żerański, Ludwik: Notatki wojenne 24 sierpień – 4 listopad 1939 r., Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego, Londyn, sign. B.I.24/A/2
URL : https://www.valka.cz/Spojovaci-eskadrona-Mazovske-jezdecke-brigady-1939-1939-t195246#562185Verze : 0
MOD