Main Menu
User Menu

Spojovací eskadrona Kresové jezdecké brigády [1939-1939]

Szwadron Łączności Kresowej Brygady Kawalerii/Signal Squadron of the Kresowa Cavalry Brigade

     
Název:
Name:
Spojovací eskadrona Kresové jezdecké brigády
Originální název:
Original Name:
Szwadron Łączności Kresowej Brygady Kawalerii 1)
Datum vzniku:
Raised/Formed:
27.08.1939
Předchůdce:
Predecessor:
Spojovací eskadrona Kresové jezdecké brigády
Datum zániku:
Disbanded:
26.09.1939 2)
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
27.08.1939-09.09.1939 Kresová jezdecká brigáda
08(09?).09.1939-11.09.1939 bez nadřízeného velitelstvé 3)
11.09.1939-13.09.1939 Skupina Grobicki 4)
13.09.1939-22.09.1939 Kresová jezdecká brigáda (po reorganizaci) 4)
22.09.1939-24.09.1939 Záloha Jezdecké operační skupiny Anders 4)
24.09.1939-26.09.1939 Kresová jezdecká brigáda II 4)
Dislokace:
Deployed:
27.08.1939-01.09.1939 Brody/? /
01.09.1939-03.09.1939 Brody-Lvov / -Przemyśl-Jarosław-Leżajsk-Lublin-Varšava-Skierniewice-Lodž-Łask-Szadek/přesun po železnici / 5)
03.09.1939-04.09.1939 Szadek/? / 6)
04.09.1939 Szadek-Rossoszyca-Warta-prostor Rossoszyca-Szadek/přesun / 6)
05.09.1939-06.09.1939 Szadek/? / 6)
06.09.1939 Szadek-Kwiatkowice-Lutomiersk-Puczniew/přesun / 6)
06.09.1939-07.09.1939 Puczniew-???-lesy západně Ustronie/noční přesun / 6)
07.09.1939 lesy západně Ustronie-Ustronie-Grotniki-Lućmierz/přesun / 6)
07.09.1939-08.09.1939 prostor Lućmierz-Dąbrówka-prostor Swędów(?)-Koźle-Pludwiny-Domaradzyn-les západně Głowno/noční přesun /
08.09.1939 les západně Głowno-Kuźmy-???/přesun / 6)
08.09.1939-09(?).09.1939 ???-prostor Chlebów(?)/noční přesun / 6)
08(09?).09.1939-10.09.1939 prostor Chlebów(?)-???-???-Błonie-Varšava/přesun / 3)
10.09.1939 Varšava-Otwock/přesun / 3)
10.09.1939-13.09.1939 Otwock/? / 6)
13.09.1939-14.09.1939 Otwock-Garwolin/noční přesun / 6)
14.09.1939 Garwolin-Polesie Rowskie/přesun / 6)
14.09.1939-15.09.1939 Polesie Rowskie- Łaskarzew-Sobolew-severně Ryki/noční přesun / 6)
15.09.1939 severně Ryki-prostor Moszczanka-prostor Baranów/Łysobyki (dnešní Jeziorzany)-???/přesun / 6)
15.09.1939-16.09.1939 prostor Baranów/Łysobyki (dnešní Jeziorzany)/??? / 6)
16.09.1939-17.09.1939 prostor Baranów/Łysobyki (dnešní Jeziorzany)-Michów-Gołąb-lesy jižně Kozłówka/noční přesun / 6)
17.09.1939-18.09.1939 lesy jižně Kozłówka-Łucka/noční přesun / 6)
18.09.1939-20.09.1939 Łucka-prostor Łęczna-prostor Rejowiec-prostor Wierzchowiny/přesun / 6)
20.09.1939-21.09.1939 prostor Wierzchowiny-prostor Wojsławice-prostor Grabowiec/noční přesun / 6)
21.09.1939-22.09.1939 prostor Grabowiec-???-prostor Kraczew (?)/noční přesun / 6)
22.09.1939-23.09.1939 prostor Kraczew (?)-Janówka-Polanówka/noční přesun / 7)
23.09.1939 Polanówka-jižně Suchowola-Krasnobród-prostor Majdan Sopocki/přesun / 7)
23.09.1939-24.09.1939 prostor Majdan Sopocki-prostor Ruda Różaniecka/noční přesun / 7)
24.09.1939-25.09.1939 prostor Ruda Różaniecka-lesy prostor Horyniec/noční přesun / 6)
25.09.1939-26.09.1939 lesy prostor Horyniec / -Niemirów (ukr. Немирів)-???-západně Jaworów (ukr. Яворів)-prostor Rogoźno/Siedliska (ukr. Рогізно/Оселя)/noční přesun / 6)

Velitel:
Commander:
24.08.1939-26.09.1939 Kobielski, Bolesław Zbigniew (porucznik łączności)
Výzbroj:
Armament:
Spojovací eskadrona
Od blíže neúrčeného dne eskadrona pravděpodobně přestala plnit funkci spojovací eskadrony.
Poznámka:
Note:
1) V mobilizačních tabulkách nesla název Spojovací eskadrona č. 2 (szwadron łączności nr 2; 2nd Signal Squadron). V naprosté většině polské historiografie je však uváděna jako Spojovací eskadrona Kresové jezdecké brigády (Szwadron Łączności Kresowej Brygady Kawalerii – Signal Squadron of the Kresowa Cavalry Brigade).
2) Po boji Kresové jezdecké brigády II se sovětskou 99. střeleckou divizí u obce Rogoźno zbytky eskadrony ustoupily na jihozápad k obci Medyka, kde byly velitelem rozpuštěny. Kolem 27.09.1939 byla většina zbytku eskadrony zajata Němci.
3) Eskadrona se v průběhu nočního přesunu odpojila od skupiny vedené plk. Kunachowiczem (od 08.09.1939 velitel brigády v zastoupení) a ustupovala bez styku s jednotkami brigády. Kolem 10.09.1939 dorazila do Varšavy, kde obdržela rozkaz připojit se v Otwocku ke shromažďovaným jednotkám rozprášené Kresové jezdecké brigády. Tyto jednotky byly postupně připojovány ke Skupině Grobicki, která byla 13.09.1939 rozdělena a ze shromážděných jednotek rozprášené ve dnech 07.09.1939-10.09.1939 Kresové jezdecké brigády byla brigáda reorganizována.
4) 22.09.1939 byly zbytky brigády rozvázány a zbytky eskadrony byly zařazeny do zálohy Jezdecké operační skupiny Anders. Tato záloha se přesunovala za Novohradskou jezdeckou brigádou a od 24.09.1939 byla součástí nově vytvořené Kresové jezdecké brigády II.
5) Pravděpodobná trasa železničního přesunu.
6) Od příjezdu do nástupního prostoru se většina eskadrony pohybovala společně s velitelstvím brigády. Protože přesná dislokace eskadrony není ve zdrojích uvedena, uvádím dislokaci velitelství brigády (Kwatera Główna Kresowej BK).
7) Po zařazení zbytků brigády do zálohy Jezdecké operační skupiny Anders tato záloha (včetně eskadrony) následovala postupující jednotky Novohradské jezdecké brigády. Zde je uvedena osa postupu zálohy.
Zdroje:
Sources:

Głowacki, Ludwik: Kampania wrześniowa na Lubelszczyźnie w 1939 roku. Działania wojenne, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1966, str. 92, 112, 113, 201
Majewski, Marcin: Kresowa Brygada Kawalerii w kampanii 1939 roku, Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa 2011, str. 28, 46, 51,76, 94, 99, 102, 116, 125, 127-130

URL : https://www.valka.cz/Spojovaci-eskadrona-Kresove-jezdecke-brigady-1939-1939-t195687#563306Verze : 1
MOD

Velitelská sestava Spojovací eskadrony Kresové jezdecké brigády:


velitel eskadrony – 27.08.1939-26.09.1939 poručík spojovacího vojska Bolesław Zbigniew Kobielski 1)
velitel spojovací čety velitelství jezdecké brigády (pluton łączności Kwatery Głównej brygady kawalerii) – 27.08.1939-DD.09.1939 aspirant (?) ??? Pszonka 2)
velitel telefonní čety (pluton telefoniczny) – 27.08.1939-DD.09.1939 poručík spojovacího vojska Lucjan Szczepański 3)
velitel radiotelegrafní čety (pluton radiotelegraficzny) – 27(?).08.1939- DD.09.1939 podporučík spojovacího vojska v záloze Jerzy Krotke-Kochanowski 4)
velitel parkového družstva (drużyna parkowa) – 27.08.1939-DD.09.1939 ???, ??? 5)
velitel hospodářského družstva (drużyna gospodarcza) – 27.08.1939-DD.09.1939 ???, ??? 5)


Poznámky:
1) (14.10.1911-24.09.1989). V některých dokumentech uvedených v internetovém zdroji je uvedeno datum narození 14.09.1911. Do německého zajetí padl 28.09.1939 v obci Medyka. Ze zajetí byl osvobozen 01.04.1945.
2) (DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR). Údaj podle Majewského. Doba funkčnosti čety není ve zdrojích uvedena.
3) (11.11.1910-DD.MM.RRRR). Do mobilizace byl velitelem čety. Doba funkčnosti čety není ve zdrojích uvedena. Po ukončení bojů unikl zajetí. Od 25.10.1943 je v evidenci koncentračního tábora v Mauthausen.
4) (DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR). Není uveden v seznamu ztrát ani zajatých. Doba funkčnosti čety není ve zdrojích uvedena.
5) Ve zdrojích není uveden


Zdroje:
https://www.straty.pl/index.php/pl/szukaj-w-bazie
www.stankiewicze.com
Majewski, Marcin: Kresowa Brygada Kawalerii w kampanii 1939 roku, Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa 2011, str. 200
Rybka, Ryszard, Stepan, Kamil: Rocznik Oficerski 1939, Księgarnia Akademicka Fundacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2006
URL : https://www.valka.cz/Spojovaci-eskadrona-Kresove-jezdecke-brigady-1939-1939-t195687#563309Verze : 2
MOD