Main Menu
User Menu

Spieß von Braccioforte, Silvio

     
Příjmení:
Surname:
Spieß von Braccioforte
Jméno:
Given Name:
Silvio
Jméno v originále:
Original Name:
Silvio Spieß von Braccioforte
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
plukovník
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
barón
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
30.11.1867 Herzogenburg /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
05.04.1915 Potôčky /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
-
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
Držiteľ Rytierskeho kríža Vojenského rádu Márie Terézie.
Pôvodne pochovaný na vojnovom cintoríne Potôčky.
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
www.findagrave.com
URL : https://www.valka.cz/Spiess-von-Braccioforte-Silvio-t176170#519774Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Spieß von Braccioforte
Jméno:
Given Name:
Silvio
Jméno v originále:
Original Name:
Silvio Spieß von Braccioforte
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.MM.RRRR
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Vyznamenání:
Awards:

Rakouské arcivévodství [1453-1804] / Archduchy of Austria [1453-1804] DD.MM.RRRR

Řád Marie Terezie rytíř
Order of Maria Theresia Knight
Maria Theresia Orden Ritter
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.findagrave.com
URL : https://www.valka.cz/Spiess-von-Braccioforte-Silvio-t176170#519882Verze : 0
MOD
Úrývok z článku o smrti plukovníka Silvia Spieß von Braccioforte:


"Rusi zaútočili nad ránom okolo 4:00 a v sedle medzi kótami 417 a 447 sa im podarilo prelomiť našu obranu. Na tomto úseku boli všetci obrancovia zabití alebo zajatí a protivník obsadil naše zákopy. Odtiaľ ostreľoval pozície 39. pešieho pluku po celej ich šírke a hĺbke. Po obdŕžaní hlásenia o ruskom prielome sa plukovník S. Spiess von Braccioforte postavil do čela 5. roty, ktorá tvorila zálohu pluku. Jej vojakov osobne viedol do protiútoku na sedlo medzi obom kótami. Utrpel ťažké zranenie, napriek tomu však zostal v prvej línii. Zastavoval ustupujúcich vojakov a svojim príkladom ich povzbudzoval k ďalšiemu boju. Približne o 5:15 ho zasiahla smrtiaca strela a veliteľ pluku hrdinsky padol v boji.


Jeho iniciatívne jednanie pri organizácii protiútoku a osobná prítomnosť na bojisku v rozhodujúcej miere prispeli k odrazeniu nepriateľského útoku a znovu dobitiu stratených pozícií. V prípade úspešného prieniku protivníka cez obranu 39. pešieho pluku by vznikla kritická situácia, ktorá by si vyžiadala okamžitý ústup nielen materskej divízie, ale celého armádneho zboru. Tento ústup by bol sprevádzaný značnými ťažkosťami a viedol by k veľkým stratám diel a húfnic, ktoré by nebolo možné dostatočne rýchlo stiahnuť z dosahu nepriateľa“.


Celý článok:
www.kvhbeskydy.sk
URL : https://www.valka.cz/Spiess-von-Braccioforte-Silvio-t176170#519775Verze : 0
MOD