Main Menu
User Menu

Spěváček, Viktor

     
Příjmení:
Surname:
Spěváček
Jméno:
Given Name:
Viktor
Jméno v originále:
Original Name:
Viktor Spěváček
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generál šéf intendantstva in memoriam
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
JUDr.
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
24.11.1888 Klatovy /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
04.07.1941 Terezín /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
?
Jiné významné skutečnosti:(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
?
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz


Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Spevacek-Viktor-t105683#377757Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Spěváček
Jméno:
Given Name:
Viktor
Jméno v originále:
Original Name:
Viktor Spěváček
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.09.1899-DD.07.1907 Městské reálné gymnasium, Praha
DD.10.1907-DD.06.1908 Karlo-Ferdinandova universita, právnická fakulta, Praha
DD.10.1909-DD.06.1910 Karlo-Ferdinandova universita, právnická fakulta, Praha
DD.01.1922-DD.12.1923 Karlova universita, Praha
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.11.1908-DD.02.1909 Škola jednoročních dobrovolníků, Praha
DD.08.1917-DD.10.1917 Důstojnický kurs, Borispol
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
01.10.1909 kadet rakousko-uherské branné moci
01.08.1914 poručík rakousko-uherské branné moci
14.10.1917 poručík ruské armády
07.02.1918 poručík legií
02.10.1918 podkapitán legií
06.01.1919 kapitán legií
01.08.1920 kapitán pěchoty
02.12.1921 štábní kapitán pěchoty
22.12.1922 major pěchoty
10.01.1925 podplukovník pěchoty
07.07.1926 podplukovník vojenský kontrolor
21.02.1929 plukovník vojenský kontrolor
27.02.1927 plukovník intendantstva
21.07.1937 generál intendantstva
01.01.1940 výslužba
25.10.1946 generál šéf intendantstva in memoriam
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
DD.11.1936-21.07.1937 Velitel : V./3. oddělení /finanční a komerční/
21.07.1937-24.09.1938 Velitel : V./3. oddělení /finanční a komerční/
27.09.1938-22.10.1938 Velitel : V./3. oddělení /finanční a komerční/

Ručně vyplněné položky:
DD.10.1908-DD.11.1908 jednoroční dobrovolník Pěšího pluku č. 75, Praha
DD.11.1908-DD.02.1909 vojenské studium, Praha
DD.02.1909-DD.09.1909 velitel pěší čety Pěšího pluku č. 75, Praha
DD.08.1914-DD.05.1915 velitel pěší čety Pěšího pluku č. 58, východoevropské válčiště
DD.05.1915-DD.07.1916 velitel pěší roty Pěšího pluku č. 58, východoevropské válčiště
01.07.1916-01.07.1916 zajetí na východoevropském válčišti
DD.07.1916-DD.06.1917 ruské zajatecké tábory
DD.06.1917-DD.08.1917 dobrovolník Československého náhradního praporu, Darnica
DD.08.1917-DD.10.1917 vojenské studium, Borispol
DD.10.1917-DD.05.1918 velitel pěší čety 6. československého střeleckého pluku, Pirjatin a přesun
DD.05.1918-DD.03.1919 velitel pěší roty 2. československého střeleckého pluku, sibiřské válčiště
DD.03.1919-DD.06.1920 zástupce velitele praporu 5. československého střeleckého pluku, sibiřské válčiště a přesun
DD.06.1920-DD.08.1920 repatriační dovolená
DD.08.1920-DD.04.1925 důstojník Vojenského oddělení presidia ministerstva, Praha
DD.04.1925-DD.04.1928 přednosta skupiny Kontrolního sboru vojenské správy, Praha
DD.04.1928-DD.11.1936 zástupce přednosty Kontrolního sboru vojenské správy, Praha
DD.11.1936-DD.04.1939 přednosta V./3. oddělení /finančního a komerčního/ ministerstva, Praha
DD.04.1939-DD.12.1939 přednosta III. odboru /finančního/ ministerstva v likvidaci, Praha
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1918

Řád Sv. Anny 3. třídy s meči a mašlí
Order of St. Anne 3rd Class with Swords and Bow
Орден Святой Анны 3 степень с мечами
-

DD.MM.1921

Válečný kříž 1918
War Cross 1918
-

DD.MM.1922

Medaile vítězství
Victory Medal
-

DD.MM.1922

Revoluční medaile
Revolutionary Medal
-

DD.MM.1945

Válečný kříž 1939
War Cross 1939
in memoriam


Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Spevacek-Viktor-t105683#377758Verze : 0
MOD