Main Menu
User Menu

Speciální jednotky SpN GRU

V době největší slávy, za existence SSSR měly jednotky Specnaz 16 samostatných brigád, desítky samostatných oddílů a rot.

Zřizovatel: GRU (hlavní rozvědka generálního štábu SSSR)

Jednotky zvláštního určení, minimálně 15 000 mužů

Zadání: průzkumné akce, prováděné za účelem narušení ekonomické a vojenské stability a morálky nepřítele

Cíl: získávání informací o ekonomických a vojenských objektech a jejich následná likvidace

Metody: sabotážní a podvratné akce, trestné operace proti vzbouřencům, řízení propagandy, ustavování a výcvik povstaleckých oddílů

Struktura: 16 brigád SPECNAZ

Každá brigáda přidělena k vojenskému frontu (16) a jedna brigáda k jednomu loďstvu (4) a jedna rota výzvědné služby

Tři pluky hloubkového průzkumu: Dálný východ (1) a západní Rusko (2)

Složení brigády: tři až čtyři prapory, v každém 3+1 roty

Prapor: 20 důstojníků a praporčíků a 95 mužů

Velitelské a spojovací roty: jedna rota antiVIP 70 - 80 mužů
Pověření: úkladné vraždy politických, vojenských a průmyslových představitelů Západu

z knihy Očima nepřítele
URL : https://www.valka.cz/Specialni-jednotky-SpN-GRU-t177901#523619Verze : 0
Zajatci u Specnazu (zdroj z několika knih, info odpovídá dobám SSSR)Vojáci Specnazu se někdy setkají se zajatci. A vždy se snaží ze zajatců dostat důležité informace. Napřed si ověří jestli zajatec lže otázkou, na kterou znají odpověď, tedy např. když zajmou nepřátelského vojáka a zeptají se ho na strukturu jeho vojsk, tak zjistí jestli voják lže. Dále se ho ptají na věci, které potřebují zjistit. Pokuď zajatec nespolupracuje, nebo chtějí-li mít jistotu, že bude říkat pravdu, musí použít různé metody k donucení. Tyto metody nejsou pro zajatce příjemné, ale lepší takto nutit zajatce vypovídat, než se nedozvědět důležitou informaci, která může ovlivnit životy celé jednotky vojáků Specnazu a nejen jich.


nejjednodušší metody: lámání nehtů, řezání jazyka na 2 půlky (dělání hada), vkládání žhavých uhlíků do úst zajatců, pálení dlaní žehličkou, páčení prstů a nehtů, řezání rtů břitvou, pomocí lopatky odřezávání uší a prstů


složitější metody: zajatce přivážeme ke stromu či sloupu a zeptáme se ho na něco. Pokud neodpoví, zbrousíme mu zuby velkým pilníkem a začneme odpočítávat čas. Vždy zajatec odpoví správně...


Jízda na kole: svázané tělo se položí na záda a útržky papíru namočeného v lihu se vloží mezi prsty nohou a zapálí.


Polknutí: oběť se položí břichem k zemi a její nohy se ohnou tak, aby se paty co možná dotýkaly zátylku. Polknutí bývá následováno výstižnou a pohotovou odpovědí.


Metody s jistou smrtí: zatluče se do kmene stromu klín, přinutí se oběť, aby vložila své pohl. orgány do škvíry a klín se vyrazí...


-lopatka se zasekává do jater či ledvin


-provrtání hlavy hřebem, provrtání uší elektrickou vrtačkou


-lámání vazu kroucením hlavy
URL : https://www.valka.cz/Specialni-jednotky-SpN-GRU-t177901#523620Verze : 0
Specnaz v roce 1968 a Československo


Podle zpráv od sovětského vrchního velitelství se měly 21. srpna v blízkosti československých hranic uskutečnit rozsáhlá vojenská cvičení. Ve skutečnosti se jednalo o snahu vysvětlit nezvyklý pohyb vojsk připravujících se na invazi. Nedílnou součástí sovětské operace na potlačení Pražského jara byly síly Specnaz. 20.srpna ve 23:00 přijala kontrolní věž ruzyňského letiště tísňové volání sovětského civilního letounu společnosti Aeroflot, které hlásilo problémy s motorem. Ten dostal povolení k přistání a chvíli potom, co se jeho kola dotkla země, z něj vyskákali „pasažéři“ - členové úderné jednotky Specnaz. Okamžitě navázali kontakt s dalšími, již rozmístěnými, příslušníky speciálních sil, kteří do Prahy přiletěli běžnými komerčními linkami v průběhu dne jako turisté. Vyzbrojeni z tajných skladišť KGB v Československu se rychle zmocnili dvou hlavních letištních budov. Mezitím zaujal transportní letoun místo na konci přistávací dráhy a pomocí světelného majáku a komunikační sítě, které měl na palubě, začal navádět k přistání sovětské letouny nesoucí uniformované Specnaz a konvenční oddíly ze 103. gardové vzdušné výsadkové divize. Týmy Specnaz začaly rychle pronikat do centra Prahy, kde se spojovali se skupinami, které sem infiltrovali v předchozích dnech. V krátké době po vysazení uniformovaných Specnaz již byla Praha pod zjevným útokem. S pomocí KGB a kolaborujících týmů československé zpravodajské a tajné služby se do svítání dostal pod sovětskou kontrolu prezidentský palác, velitelství bezpečnosti, televizní a rozhlasové stanice, hlavní městské vysílače, nejdůležitější železniční stanice a mosty přes Vltavu. Jednotkám Specnaz se rovněž podařilo zajistit přední členy československé vlády. 21. srpna již měl Sovětský svaz faktickou kontrolu nad celou zemí. Přes hranice sem začaly proudit první konvenční jednotky vojáků „socialistické pětky“ - Sovětského svazu, NDR, Polska, Maďarska a Bulharska. Intervenčním jednotkám o síle 750 000 mužů, 800 letadel, 6 300 tanků a 2 000 děly velel generál J.G. Pavloskij...

specwar.info

Specnaz v Praze

Sovětští logističtí specialisté vyčerpali vojenské zásoby československé armády během zcela zbytečných cvičení armád Varšavské smlouvy, která se konala v této zemi, ve Východním Německu a v západních oblastech SSSR. Varšavská smlouva potom naplánovala cvičení v Čechách, aby odklonila vojska československé armády od zamýšlených bodů přechodu.

V pátek 16. Srpna 1968 byla vyhlášena pohotovost pro všechny muže, sloužící v jednotkách zvláštního určení k chystání na invazi a započaly nenápadné přípravy. 20.srpna 1968 začala přistávat na pražském ruzyňském letišti letadla Aeroflotu. Těsně před 20.hodinou přiletěl z Moskvy AN-24 s komunikačním a radiovým technickým personálem a jednotka hlavního velitelství Specnaz. Ve 21.30 hod přistál další AN-24 ze Lvova s mužstvem oddělení V.


Na letišti je očekával plukovník Eliáš, ministr vnitra ČSSR a podplukovník Stachovský, vrchní velitel pohraničních vojsk, tedy představitelé československých protějšků MVD a KGB. Osnaz KGB poté odjeli na Sovětské velvyslanectví v Praze a jejich AN-24 se vrátil zpět do Lvova. Ve 24.00 hod uzavřel personál československého ministerstva vnitra celé letiště a na místo přijely Osnaz KGB s česky mluvícími sovětskými důstojníky. Přestože příslušníci Osnaz byli oblečeni v civilu, nesli zbraně zcela otevřeně, aniž by je jakkoli skrývali a obsadili řídící věž, celnici, odbavovací prostory pro lety do zahraničí a letištní komunikační systém. Na to přistála dvě letadla Aeroflotu AN-24 se Specnaz GRU a rolovala k administrativní budově. Příslušníci Specnaz se spojili se svými kolegy z jednotek Osnaz a pročesali celé letiště. Letištní personál a turisté byli vyvedeni před budovu. Ženám a dětem potom bylo dovoleno se vrátit. V 5.30 ráno 21.sprna dovolil oddíl Specnaz, aby opustili letiště všichni turisté a letištní personál.Zatímco probíhala tato akce na letišti, přibyly do Prahy tři jednotky Specnaz GRU z mariinogorkcké brigády společně s jednotkami 103.gardové vzdušně výsadkové divize. Z jednotek VDV přiletěli 271.výsadkový dělostřelecký pluk, který zaujal pozice nad Prahou a rozmístil zde své dělostřelectvo. Zbytek 103.divize - 393.,583. a 688.gardové - obsadily klíčové strategické body, jako mosty přes Vltavu, nádraží, pošty, telefonní městskou centrálu a hlavní křižovatky v centru města. Specnazovcy MVD a Specnaz GRU obsadily televizní a rozhlasová studia i vysílače. Specnaz GRU ve spolupráci s Osnaz oddělením V obsadily prezidentský palác. Ve 3,00 hod ráno 21.srpna byl příslušníky Specnaz GRU zatčen pod bodáky bajonetů předseda vlády Oldřich Černík v budově předsednictva vlády. Bezpečnostní oddíl 103.strážní jej poté dopravil mimo operační prostor.Ve 4,00 hod ráno vyjely od sovětského velvyslanectví tři BTR-50, vedené černou Volhou, k budově Ústředního výboru Komunistické strany Československa. Mezitím dorazily bezpečnostní jednotky 103.gardové vzdušně výsadkové divize a obsadily vnější operační perimetr. Z BTR vyskákali vojáci Specnaz GRU a byli odvedeni do budovy dvěma Osnaz KGB a plukovníkem Bohumilem Monárem z československého ministerstva vnitra. V Dubčekově kanceláři zasedal generální tajemník KSČ Alexander Dubček spolu se svými poradci Smrkovským, Krieglem, Špačkem, Šimonem a Mlynářem. Vtom se dveře vykopnutím rozlétly, dovnitř vtrhlo osm vojáků Specnazu a přitiskli zbraně politikům k týlu. Potom vstoupili muži KGB s plukovníkem a oznámili přítomným politikům, že jsou zatčeni. Pod dozorem Specnaz a Osnaz byli všichni letecky dopraveni do Moskvy.

Invaze do Československa byla první velkou operací, při níž spolupracovaly speciální jednotky KGB, MVD a GRU. Ještě předtím však velice aktivně vystupovalo oddělení V, jejich předchůdce.

specnaz.czDalší místa

Další místo kde se objevili Specnaz v Československu v srpnu 1968 je i letiště Brno. 20.8. přistál v Brně ve 21:05 hod. sovětský speciál An-24 s 20 civilisty v uniformách Aeroflotu (příslušníci Specnaz), kteří měli za úkol připravit přistání invazního výsadku. K tomu došlo okolo 3:00 hod., kdy v Brně přistál nezjištěný počet transportních letounů An-12 s příslušníky 103. gardové vzdušně-výsadkové divize. V Praze operovala část 103. a část 7. VDD. Více informací o působení VDV a Specnazu jsme zatim nezjistili. Pouze mezi Chrudimí a Pardubicemi se měla nacházet trvale jedna jednotka Specnazu GRU.

Zajímavost z letiště v Plzni: Hned první den invaze (21.8.), mezi pátou a šestou hodinou ranní začaly nad letištěm kroužit první MiGy-21, které monitorovaly situaci. Zhruba v 15:00 hod dorazil pozemní sled zabezpečení letového provozu i s několika tanky. K pobaveních všech začali v pozdních odpoledních hodinách sovětští "záklaďáci" čistit hlavní VPD tím způsobem, že z okolních listnatých stromů ulámali větve a začali zametat 2,5 km dlouhou dráhu!! Druhý den dopoledne (22.8.) přistávají první sovětské letouny MiG-17F.
URL : https://www.valka.cz/Specialni-jednotky-SpN-GRU-t177901#523621Verze : 0
Výzbroj

Avtomat Kalašnikova obrazca 74 (viď AK-74)


V Sovětské armádě zaveden v roce 1975.

AK - 74 je nejpoužívanější (střelnou) zbraní Ruské armády a Specnazu.

Od starších typů se liší menší ráží, menším zpětným rázem, má nový kompenzátor.

Technicko - taktická data

Ráže: 5,45

Náboj: 5,45x39,5

Délka zbraně: 937mm

Délka AKS-74 se sklopenou pažbou: 694 mm

Délka hlavně: 415mm

Váha zbraně s prázdným zásobníkem: 3,30 kg

Váha zbraně s nabitým zásobníkem: 3,60 kg

Úsťová rychlost: 900 m/s

Teoretická rychlost střelby: 600 ran/min

Maximální dostřel: 3150m

Efektivní dostřel: 500m

Kapacita zásobníku: 30 nábojů
Avtomat Kalašnikova - M (viĎ AKM)

Do Sovětské armády zavedena v roce 1961.

Stále se používá v Ruské armádě a to hlavně k výcvikům.

Od vzoru 47 se liší tím, že nemá obráběné díly, ale svařené a snýtované plechové výlisky, je lehčí, levnější a jednodušší na výrobu. Později se začal používat plastový zásobník a pažbička.

Technicko - taktická data

Ráže: 7,62


Náboj: 7,62x39


Délka zbraně: 870mm


Délka AKMS se sklopenou opěrou: 640 mm


Délka hlavně: 415mm


Váha zbraně s prázdným zásobníkem: 3,14 kg


Úsťová rychlost: 715m/s


Teoretická rychlost střelby: 600 ran/min


Maximální dostřel: 2800m


Efektivní dostřel: 500m

Kapacita zásobníku: 30 nábojů

Avtomat Kalašnikova obrazca 47 (viĎ AK-47)

Do výzbroje Sovětské armády zaveden v roce 1951.

V Ruské armádě se zbytky této verze používají při výcviku, např. když je velká šance poškození zbraně.

Stále se vyrábí a používá se ve více než 50 armádách světa, teroristé si často vyrábějí kopie z dílů co najdou na zemi.

Více není potřeba říkat o nejpoužívanější útočné pušce světa.Technicko - taktická data

Ráže: 7,62


Náboj: 7,62x39


Délka zbraně: 870mm


Délka hlavně: 415mm


Váha zbraně s prázdným zásobníkem: 4,30 kg


Váha zbraně s nabitým zásobníkem: 4,88 kg


Úsťová rychlost: 715m/s


Teoretická rychlost střelby: 600 ran/min


Maximální dostřel: 2800m


Efektivní dostřel: 500m

Kapacita zásobníku: 30 nábojů

Samopal vzor 61 Škorpion (viď vz. 61)

Do speciálních jednotek Sovětské armády zaveden okolo roku 1965.


Nejčastěji jej používaly týmy Specnaz určené v zásazích ve městech a v malém prostoru. Např. na letišti v Praze v roce 1968.


V současnosti jsou tyto samopaly Škorpion pouze ve skladech a příliš se u Specnaz nepoužívají, více se používají samopaly AEK-919K Kaštan a PP-91 Kedr


Tato zbraň je používaná v různých zemích u policejních, vojenských a teroristických jednotek.


Technicko - taktická data


Ráže: 7,65


Náboj: 7,65x19


Délka zbraně: 269mm


Délka s vyklopenou opěrou: 517 mm


Délka hlavně: 115mm


Váha zbraně s prázdným zásobníkem: 1,28kg


Váha zbraně s nabitým zásobníkem: 1,88 kg


Úsťová rychlost: 317m/s


Teoretická rychlost střelby: 850 ran/min


Maximální dostřel: 75m


Efektivní dostřel: 40m

Kapacita zásobníku: 20 nábojů
URL : https://www.valka.cz/Specialni-jednotky-SpN-GRU-t177901#523623Verze : 0