Španělská vyznamenání Modré divize

Dobrovolníci východní fronty a Španělská občanská válka
URL : https://www.valka.cz/Spanelska-vyznamenani-Modre-divize-t8627#25271Verze : 0
MOD
španělská dobrovolnická medaile za účast v bojích na východní frontě
URL : https://www.valka.cz/Spanelska-vyznamenani-Modre-divize-t8627#25272Verze : 0
MOD
Historie dobrovolníků ze Španělska začíná již 13.07.1941, kdy první vlak s dobrovolníky odjíždí z Madridu do Bavorska, kde dochází k vytvoření 250. pěchotní divize. Po intenzivním výcviku a bojovém stmelení jednotky, odjíždějí dne 20.08.1941 vojáci na ruskou frontu. Dne 10.10. postupuje jednotka boj v prostoru jezera Ilmeň a odráží útok sovětských jednotek.


V zimě roku 1941-42 vedli vojáci Modré divize (División Azul) těžké boje se Sověty. Bojovali statečně. Vojenské záznamy uvádějí, že divizí prošlo více jak 45 000 vojáků, na 4 500 jich v Rusku padlo a více jak 16 000 jich bylo raněno a zmrzačeno. Po neúspěchu německých vojsk u Kurska uvažoval generál Franco o stažení jednotky z fronty a o jejím návratu domů. Adolf Hitler dne 10.10.1943 rozhodl o stažení jednotky z Ruské fronty a přesunu do Španělska. V Rusku však zůstávají dobrovolníci tak zvaného Modrého legionu v síle 3 000 vojáků pod velením plukovníka Antonia Garcia Navarra, přičemž bojují v sestavě 121. německé pěchotní divize. V březnu roku 1944 se i tato jednotka z fronty stahuje a odjíždí domů do Španělska.


Další dobrovolníci již bojují v jednotkách "SS" a později i v pluku Brandenburg. Poslední boj postupují dobrovolníci již v ulicích Berlína v sestavě 11. divize SS (Nordland). Většina z nich v pouličním boji padla. Velitel jednotky SS-Haupsturmführer Miguel Ezguerra (1903-1984) však přežil v ruském zajetí a vrátil se do Španělska. Sám o této bojové činnosti napsal vzpomínkovou knihu: Berlín a vida o Muerto.

Literatura:

EZGUERRA, Miguel: Berlin a vida o Muerto
TARAS, D.A.: Válečné vyznamenání spojenců Německa ve druhé světové válce, Minsk 2003
URL : https://www.valka.cz/Spanelska-vyznamenani-Modre-divize-t8627#315791Verze : 0
Pamětní a čestná medaile španělských dobrovolníků v boji proti bolševiznu


(Erinnerungsmedaille für die Spanischen Freiwillingen im Kampf gegen den Bolschewismus)


Medaila byla založená 03.01.1944 jako vyznamenání pro příslušníky 250.pěchotní divize (Modrá divize - División Azul). Medaile byla ražena z nekvalitní slitiny bronzu.


Na aversu medaile ve spodní části medaile je umístěna svastika s vavřínovou větvičkou. Ve středu medaile je položený nahý meč v horizontální poloze. Čepel je zakrytá dvěmi štíty. Na štítě,který je na levé straně je německý orel, na druhé straně střely falangistů. Na horní části je německá přilba vz. 42 (Model M42).


Na reversu medaile, ve spodní části je vidět zmenšený Železný kříž na stuze, která je tvořená z leva vavřínem a zprava dubovými listy. Ve středu plochy medaile je umístěn nápis: DIVISION ESPANOLA DE VOLUNTARIOS EN RUSSIA (Divize španělských dobrovolníků v Rusku).


Medaile má průměr 32 mm. Medaile se nosila na stuze, která je široká 30 mm. Stuha je červená se žlutým a bílým pruhem, po okrajích se nachází pruh černý. Medaile se udělovala v originální, jednoduché etuje bílé barvy. K medaili byl vydán i dekret a potvrzení o udělení, který byl v němčině.Zdroj:
Literatura a prameny jsou v úvodní části tohoto pojednání.
URL : https://www.valka.cz/Spanelska-vyznamenani-Modre-divize-t8627#315833Verze : 0
Španělská vláda založila vlastní variantu vyznamenání pro vojáky a důstojníky "Modré divize". Tato medaile byla určená všem španělským vojákům, kteří se nacházeli na frontě v Rusku a se zbraní v ruce, po boku fašistického Německa a jejich satelitů bojovali proti Sovětské armádě.


Medaile má podobu španělského orla, který má na střed hrudi položen zmenšený Železný kříž 1939, který v tomto případě měl symbolizovat "bratrství ve zbrani" dvou národů jak bylo uvedeno v návrhu a statutě této zajímavé medaile. Medaile je převýšená královskou španělskou korunou.


Na zadní straně je zobrazena typická kopule pravoslavného moskevského Kremlu. Umístěný nápis "RUSIA 1941" (Rusko 1941) zcela jasně charakterizuje bojiště vojáků slunného Španělska.


Tato vkusně a zajímavě řešená dekorace se nosila na stuze bílé barvy, která byla po stranách zakončena pruhem v národních barvách Španělska a na straně druhé v barvách spojence, Německa.


Medaile se udělovala v krabičce s nadpisem: MEDALLA DE TROPA-DONATIVO DEL MINISTERIO DEL EJERCITO (Vojenská medaile-založena vojenským (válečným) ministerstvem).
Nebo byl na udělovací etuje (krabičce) nápis: MINISTERIO DEL EJÉRCIT-MEDALLA CONMEMORATIVA.


Po skončení 2.světové války nebyla svastika ve Španělsku zakázaná a tak veteráni tuto dekoraci nosili na sponách i samostatně, jako připomínku své služby na „Východní frontě“. V současné době se tyto medaile vyrábějí pro potřebu sběratelů, tedy hovoříme o sběratelských kopiích.Literatura:
Literatura a prameny jsou v úvodní části tohoto pojednávání

Krásná, originální spona příslušníka Modré divize.
URL : https://www.valka.cz/Spanelska-vyznamenani-Modre-divize-t8627#315863Verze : 0
Znak Španělské falangy.


Tento znak, označení či viditelně nošený odznak příslušníků Modré divize byl zřízen z rozhodnutí členů Falangy, což ve Španělsku byla strana pravicově nacionalistických příslušníků této organizace. Zároveň však to byla i jediná, legální politická organizace v době vlády generála Franca. Dobrovolníci, příslušníci Falangy měli právo nosit tento odznak na svých (německých) uniformách. Tedy toto Jho (Jařmo) a střely byly čestným znakem dobrovolníků Modré divize. Příslušníci Falangy nosili modré košile a od tohoto je odvozen i název „Modrá divize“.


Toto zpracování odznaku má svoji historii ve starém Španělsku, jde o spojení erbů krále Ferdinanda a královny Isabely Kastilské. Jařmo je znakem právě královny Isabely a střely krále Ferdinanda. Odznak se nosil na uniformě upevněn připínacím (zavíracím) špendlíkem. Falanga, španělská fašistická strana rozpoutala v zemí hrůzný teror proti všem levicovým a demokratickým stranám ve Španělsku. Za 2. světové válka však i přes naléhání Hitlera zachoval generál Franco neutralitu a po válce postupně, ale silně omezoval vliv Falangy s cílem zlepšit vztahy především s USA. Po jeho smrti v roce 1975 byl ve Španělsku obnoven demokratický systém.


Nejde o vyznamenání v pravém slova smyslu. Tento odznak lze považovat za ryze stranické vyznamenání, nošené jen příslušníky Falangy. Tedy zde můžeme odznak porovnat s odznakem NSDAP, který byl zřízen a nošen soudruhy v Německu a i zde byl nošen na uniformách příslušníků jednotek SS, a dalších polovojenských a politických organizací, ale jen zcela výjimečně na uniformách příslušníků Wehrmachtu.Poznámka:
Falanga Espaňola de las JONS byla vytvořena sloučením dvou fašistických organizací a to „Falangy“, kterou založil v roce 1933 José Antonio Primo de Rivera a Falangou, kterou založil v roce 1931 Ramiro Ledesma-Junty de Ofensiva Nacionál Sindicalista (Národně-syndikalistická chunta útoku). Falanga se stala masivním politickým hnutím 1936 porážkou PRR a CEDA ve volbách.
Literatura a prameny:
Jsou totožné a uvedené v první části článku.


upravil - 12.06.2009 - slimo

Odznak byl vyráběn v různé kvalitě kovů. Jsou známy i odznaky ražené ze stříbra,ale i nekvalitních sloučenin.

Čestný odznak příslušníka Falangy
URL : https://www.valka.cz/Spanelska-vyznamenani-Modre-divize-t8627#315903Verze : 0
banner 1 top banner 5 top banner 6 top

Rozpočet

Rozpočet valka.cz 2019 : 85.000,- Kč
Příjmy doposud : 64.741,- Kč

♡ Chci přispět

HLEDÁME NOVÉ KOLEGY

Server valka.cz neustále hledá nové kolegy, kteří jsou ochotni pomoci s rozvojem a doplňováním obsahu, koordinací a kontrolou práce, moderováním příspěvků a další činností. Neváhejte a zapojte se do tvorby valka.cz v duchu hesla Čtenáři sobě :)

Přidejte se k nám!