Main Menu
User Menu

Soukup, Hugo

     
Příjmení:
Surname:
Soukup
Jméno:
Given Name:
Hugo
Jméno v originále:
Original Name:
Hugo Soukup
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
-
Hodnost:
Rank:
generál justiční služby
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
17.03.1875 Bubeneč /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
12.05.1935 Praha /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
?
Jiné významné skutečnosti:(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
?
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz


Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Soukup-Hugo-t110487#389258Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Soukup
Jméno:
Given Name:
Hugo
Jméno v originále:
Original Name:
Hugo Soukup
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.09.1887-DD.07.1895 Státní reálka, Rakovník
DD.10.1895-DD.06.1899 Karlo-Ferdinandova universita, právnická fakulta, Praha
DD.10.1900-DD.05.1901 Karlo-Ferdinandova universita, právnická fakulta, Praha
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.11.1899-DD.05.1900 Škola jednoročních dobrovolníků, Beroun
DD.05.1901-DD.05.1902 Kurs pro vojenské auditory, Wien
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
01.10.1900 kadet rakousko-uherské branné moci
01.01.1901 poručík rakousko-uherské branné moci
01.05.1902 nadporučík auditor rakousko-uherské branné moci
01.05.1904 setník auditor rakousko-uherské branné moci
01.07.1914 major auditor rakousko-uherské branné moci
01.02.1917 podplukovník auditor rakousko-uherské branné moci
23.11.1918 podplukovník justiční služby
29.12.1922 plukovník justiční služby
25.04.1930 generál justiční služby
01.01.1934 výslužba
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
DD.10.1929-DD.04.1930 Velitel : Úřad generálního vojenského prokurátora
DD.04.1930-DD.12.1933 Velitel : Úřad generálního vojenského prokurátora

Ručně vyplněné položky:
DD.10.1899-DD.11.1885 jednoroční dobrovolník Pěšího pluku č. 88, Praha
DD.11.1899-DD.05.1900 vojenské studium, Beroun
DD.05.1900-DD.09.1900 velitel pěší čety Pěšího pluku č. 88, Praha
DD.05.1901-DD.05.1902 vojenské studium, Wien
DD.05.1902-DD.05.1904 justiční referent Pěšího pluku č. 100, Kraków
DD.05.1904-DD.05.1907 vyšetřující soudce posádkového soudu, Przemysl
DD.05.1907-DD.08.1910 justiční referent Pěšího pluku č. 11, Praha
DD.08.1910-DD.07.1914 přednosta posádkového soudu, Trebinja
DD.07.1914-DD.10.1914 justiční referent velitelství mostarské pevnosti, balkánské válčiště
DD.10.1914-DD.05.1916 justiční referent velitelství XIV. sboru, balkánské a italské válčiště
DD.05.1916-DD.09.1917 justiční referent velitelství Sočské armády, italské válčiště
DD.09.1917-DD.01.1918 justiční referent velitelství 1. sočské armády, italské válčiště
DD.01.1918-DD.07.1918 justiční referent etapního velitelství Sočské armády, italské válčiště
DD.07.1918-DD.11.1918 přednosta Divisního soudu, Kassa
DD.11.1918-DD.04.1919 prokurátor Úřadu vojenského zástupce, Brno
DD.04.1919-DD.07.1920 předseda senátu Divisního soudu, Praha
DD.07.1920-DD.04.1921 prokurátor Úřadu generálního vojenského prokurátora, Praha
DD.04.1921-DD.04.1925 přednosta Úřadu vojenského prokurátora, Praha
DD.04.1925-DD.10.1929 náměstek generálního prokurátora Úřadu generálního vojenského prokurátora, Praha
DD.10.1929-DD.12.1933 generální prokurátor Úřadu generálního vojenského prokurátora, Praha
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1908

Jubilejní kříž 1908
Jubilee Cross 1908
Jubiläumskreuz 1908
-

DD.MM.1913

Pamětní (Mobilizační) kříž 1912/13
Commemorative Mobilisation Cross 1912/13
Erinnerungskreuz 1912/13 (Mobilisierungskreuz)
-

DD.MM.1915

Řád Františka Josefa rytíř
Order of Franz Joseph Knight
Franz Joseph Orden Ritter
-

DD.MM.1917

Vojenská záslužná medaile bronzová
Bronze Military Merit Medal
Bronzene Militär-Verdienstmedaille
-

DD.MM.1917

Karlův vojenský kříž
Karl Troop Cross
Karl-Truppenkreuz
-


Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Soukup-Hugo-t110487#389260Verze : 0
MOD