Sorokin, Pjotr Vasilievič

Sorokin, Pyotr Vasilievich
Пётр Васильевич Сорокин
     
Příjmení:
Surname:
SorokinSorokin
Jméno:
Given Name:
Pjotr VasilievičPyotr Vasilievich
Jméno v originále:
Original Name:
Пётр Васильевич Сорокин
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generálmajorMajor General
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
--
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
--
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
24.06.1896 Belev / 24.06.1896 Belev /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
08.12.1978 Moskva / 08.12.1978 Moscow /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- veliteľ 15. streleckej divízie- commander 15th Rifle Division
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
--
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Kolektiv avtorov: Velikaja otečestvennaja: Komdivy. Vojennyj biografičeskij slovar, Tom 5, Kučkovo pole, 2015, ISBN 978-5-9950-0457-8 (Коллектив авторов. Великая Отечественная: Комдивы. Военный биографический словарь / В. П. Горемыкин. — М.: Кучково поле, 2015. — Т. 5)
URL : https://www.valka.cz/Sorokin-Pjotr-Vasilievic-t274272#744705 Verze : 0
     
Příjmení:
Surname:
SorokinSorokin
Jméno:
Given Name:
Pjotr VasilievičPyotr Vasilievich
Jméno v originále:
Original Name:
Пётр Васильевич Сорокин
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRRDD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRRDD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
04.11.1939 brigádny veliteľ
04.06.1940 generálmajor
04.11.1939 Brigade Commander
04.06.1940 Major General
Průběh vojenské služby:
Military Career:
DD.01.1915-DD.12.1917 služba v ruskej cárskej armáde
DD.12.1917-DD.MM.RRRR vstup do Červenej gardy
DD.02.1918-DD.MM.RRRR vstup do Červenej armády
07.12.1944-05.03.1945 zástupca veliteľa 115. streleckého zboru
30.10.1945-DD.MM.RRRR v zálohe
DD.01.1915-DD.12.1917 service in the Imperial Russian Army
DD.12.1917-DD.MM.RRRR join the Red Guard
DD.02.1918-DD.MM.RRRR join the Red Army
07.12.1944-05.03.1945 deputy commander 115th Rifle Corps
30.10.1945-DD.MM.RRRR retired
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
--
Zdroje:
Sources:
Kolektiv avtorov: Velikaja otečestvennaja: Komdivy. Vojennyj biografičeskij slovar, Tom 5, Kučkovo pole, 2015, ISBN 978-5-9950-0457-8 (Коллектив авторов. Великая Отечественная: Комдивы. Военный биографический словарь / В. П. Горемыкин. — М.: Кучково поле, 2015. — Т. 5)
URL : https://www.valka.cz/Sorokin-Pjotr-Vasilievic-t274272#744707 Verze : 1

general-major Pjotr Vasilievič SOROKINNarodil sa 24.6.1896 v meste Belev Tulskej gubernie. V ruskej cárskej armáde od januára 1915 do decembra 1917. V Červenej garde od decembra 1917. V Červenej armáde od februára 1918. Absolvent výcvikového veliteľstva pri záložnom prápore leib gardy Pavlovského pluku v Petrohrade (1915), 2. kyjevskej školy práporčíkov (1915), 2 kurzov na Fakulte korešpondenčných štúdií Vojenskej akadémie Červenej armády M. V. Frunzeho (1934). Pred službou v armáde sa P. V. Sorokin v rokoch 1909 - 1910 vyučil za telegrafistu v Beleve, potom pracoval v telegrafnej kancelárii v Tule. Od roku 1912 bol vedúcim zmeny na Morseovej a Klopferovej stanici.

Po vypuknutí prvej svetovej vojny v septembri 1914 bol povolaný k 25. streleckého zboru. V januári 1915 sa dobrovoľne prihlásil na vojenskú službu a bol zaradený do výcvikovej skupiny pri záložnom prápore Zaisťovacieho pavlovského pluku v Petrohrade. Po jeho absolvovaní v máji v hodnosti poručíka bol odoslaný na štúdium do 2. kyjevskej školy práporčíkov. V septembri ju absolvoval, bol povýšený na práporčíka a vymenovaný za mladšieho dôstojníka prieskumnej skupiny 56. žitomírskeho pešieho pluku 14. pešej divízie. Bojoval s ním na juhozápadnom fronte. Od februára do apríla 1916 sa po zranení liečil v nemocnici, potom ho ako mladšieho dôstojníka poslali k 165. záložnému pešiemu pluku v Sarapule vo Viatskej gubernii. V júli ho opäť poslali na Juhozápadný front, kde bojoval ako veliteľ družstva peších prieskumníkov 766. pešieho pluku a dosiahol hodnosť poručíka. V novembri 1917 sa po ďalšom zranení opäť liečil v nemocnici. Počas zdravotnej dovolenky v decembri nastúpil do oddielu Červenej gardy pri Belevskom okresnom vojenskom komisariáte a bol v ňom vymenovaný za inštruktora. V roku 1918 sa oddiel pripojil k Červenej armáde. Začiatkom roka 1919 bol P. V. Sorokin vymenovaný za náčelníka školy Tulského záložného pluku, ale po 10 dňoch sa vrátil do Beleva, kde vytvoril samostatný lyžiarsky oddiel. V septembri sa s oddielom presunul do Moskvy na ďalšie formovanie. V decembri bol oddiel vyslaný na západný front proti Bielym Poliakom. Ako príslušník 11. petrohradskej streleckej divízie sa zúčastnil na Dvinsko-režickej operácii, na bojoch v oblasti Sebeže, Polocku, Osveyského jazera a v Opočenskom okrese Pskovskej gubernie.

V lete 1920 ochorel na týfus a bol hospitalizovaný. Po vyliečení v auguste bol vymenovaný do Tulského teritoriálneho plukovného okruhu ako inštruktor 9. teritoriálneho oddielu roty. Od augusta 1921 pôsobil ako inštruktor vševojskovej prípravy Odojevského oblastného vojenského komisariátu. Od septembra 1924 slúžil v 250. streleckom pluku 84. streleckej divízie ako veliteľ čaty prieskumnej roty, zástupca veliteľa a veliteľ roty. Od augusta 1925 do marca 1926 velil rote v 251. streleckom pluku v Tule, potom sa vrátil do 250. streleckého pluku a slúžil tam ako veliteľ roty a zástupca veliteľa práporu. Od decembra 1926 pôsobil ako inštruktor 1. triedy telesnej prípravy veliteľstva divízie. V októbri 1927 bol P. V. Sorokin opäť prevelený k 250. streleckému pluku, kde bol zástupcom veliteľa a veliteľa práporu, zástupcom náčelníka štábu pluku. Od januára 1931 velil práporu a plukovnej škole v 243. streleckom pluku Medinského 81. streleckej divízie. V júni 1932 bol vymenovaný za veliteľa výcvikového práporu, ktorý sa začlenil do 80. streleckého pluku 27. streleckej divízie. V máji 1933 bol ako veliteľ práporu prevelený k 163. streleckému pluku 55. streleckej divízie, od januára 1935 pôsobil ako zástupca veliteľa pluku. V máji sformoval v Kirove 7. samostatný územný prápor, neskôr premenovaný na 12. samostatný horský strelecký prápor ako súčasť 2. samostatného pluku. Potom bol s práporom prevelený do blízkosti Leningradu a v januári 1936 do Karélie. Tu bol na jeho základni dislokovaný 7. horský strelecký pluk, premenovaný na 160. strelecký pluk ako súčasť 54. streleckej divízie. V januári 1937 bol P. V. Sorokin vymenovaný za veliteľa 70. streleckého pluku 24. streleckej divízie vo Vinici. V decembri bola divízia premiestnená do Leningradu. V máji 1938 bol vymenovaný za veliteľa 15. streleckej divízie 6. streleckého zboru v Nikolajeve. Dňa 4. novembra 1939 bol povýšený do hodnosti brigádny veliteľ (kombrig). V roku 1940 sa s divíziou zúčastnil na kampani v Besarábii. Dňa 9. mája 1940 bol preložený za náčelníka Bujnakskej pechotnej školy. So začiatkom Veľkej vlasteneckej vojny bol v rovnakej funkcii.

V decembri 1941 bol generálmajor P. V. Sorokin vymenovaný za veliteľa 91. streleckej divízie. Sformoval ju ako súčasť Zakaukazského frontu v Machačkale. Po ukončení formovania prešla do 7. záložnej armády. Koncom apríla 1942 bol P. V. Sorokin odvolaný z velenia divízie a zaradený do zálohy Hlavnej správy kádrov. V júni bol vymenovaný za náčelníka oddelenia bojovej prípravy 7. záložnej armády, neskôr preformovanej na 62. armádu. V tejto funkcii plnil úlohy na zabezpečenie prechodu vojsk na rieku Don pri Kalači počas ústupu jednotiek Juhozápadného frontu, podieľal sa na likvidácii nepriateľského prielomu v priestore Ostrova a Volodinského a jeho udržaní na tejto línii. Úlohy, ktoré mu boli pridelené, boli úspešne splnené.

Od septembra 1942 do februára 1943 bol v nemocnici, potom bol k dispozícii Hlavnej správy kádrov a Vojenskej rade Západného frontu. V marci 1943 bol generálmajor P. V. Sorokin vymenovaný za zástupcu veliteľa 247. streleckej divízie, ktorá bola v zálohe 10. armády. Od 9. augusta sa divízia zúčastnila na Smolenskej, Spassko-demenskej a Smolensko-roslavľskej útočnej operácii. Za oslobodenie mesta Roslavl jej bol udelený čestný názov "Roslavlská". Od 3. októbra sa stala súčasťou 49. armády a po redislokácii zaujala obranu na línii Polzuchi, Tojgubino, Lenino. Dňa 9. novembra bol generálmajor P. V. Sorokin zranený (otrasený) a ležal v nemocnici. Po uzdravení v decembri bol vymenovaný za veliteľa 3. kurzu kurzov "Vystrel". Od 7. decembra 1944 pôsobil ako zástupca veliteľa 115. streleckého zboru, ktorý sa ako súčasť 59. armády 1. ukrajinského frontu zúčastnil na sandomírsko-sliezskej a dolnosliezskej ofenzíve. Od 5. marca 1945 sa generálmajor P. V. Sorokin opäť liečil v nemocnici pre chorobu, potom bol k dispozícii Hlavnej správy kádrov. Dňa 30. októbra 1945 bol prepustený do zálohy.

Zomrel 8. decembra 1978 v Moskve.zdroje:
Kolektiv avtorov: Velikaja otečestvennaja: Komdivy. Vojennyj biografičeskij slovar, Tom 5, Kučkovo pole, 2015, ISBN 978-5-9950-0457-8 (Коллектив авторов. Великая Отечественная: Комдивы. Военный биографический словарь / В. П. Горемыкин. — М.: Кучково поле, 2015. — Т. 5)
pamyat-naroda.ru
generals.dk
https://podvignaroda.ru/?#id=1006855442
URL : https://www.valka.cz/Sorokin-Pjotr-Vasilievic-t274272#744718 Verze : 6
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více