Main Menu
User Menu

Sorby, Karol, R.

Suez 1956

SORBY, Karol:
Suez 1956. Súmrak tradičného kolonializmu na Blízkom východe.
Bratislava, VEDA 2003. 348 s.
ISBN 80-224-0782-8


Vynikajúca publikácia prvotriedneho orientalistu SAV Doc.PhDR. Karola Sorbyho CSc, ukazuje čitateľom komplikovaný svet dekolonizácie Blízkeho východu a konfliktov, ktoré tento proces vyvolal. Kniha zaujme veľmi podrobným opisom politických udalostí, pričom samotnej vojenskej časti invázie je venované len minimum priestoru.
Otázku morálnej korektnosti autora (je v zozname členov STB) nech posúdi každý sam.
URL : https://www.valka.cz/Sorby-Karol-R-t81171#297505Verze : 0
Čo som sa stretol s jeho prácami, bol som veľmi spokojný, boli veľmi podnetné. A čo sa týka toho ŠTB každý raz padneme, takým ľuďom je treba odpustiť a dať im šancu. (Ale nie riadiacim dôstojníkom, ktorí tú zlobu vyvolávali). Život nie je čierny a biely .....
URL : https://www.valka.cz/Sorby-Karol-R-t81171#297518Verze : 0
MOD