Main Menu
User Menu

Solovjov D-30F-6

D-30 je dvouproudový motor s malým obtokovým poměrem (low bypass turbojet). Byl vyvíjen od roku 1972, speciálně pro MiG-31. Základní požadavky zahrnovaly také rychlost M = 2.83 ve výšce od 11 000 m do 21 000 m s co nejnižší spotřebou paliva. Další požadavek byla rychlost M = 1.25 u mořské hladiny. Motor se skládá ze sedmi modulů. Během provozu o délce několika set tisíc letových hodin bylo dosaženo vyjímečných hodnot spolehlivosti.


Typ: Dvouhřídelový dvouproudový motor s malým obtokovým poměrem a s přídavným spalováním.
Nízkotlaký kompresor: 5 stupňů, pevné vstupní usměrňovací lopatky. Průtok vzduchu 150 kg/s. Stupeň komprese 3. Obtokový poměr 0.57.
Vysokotlaký kompresor: 10 stupňů, první řada statorových lopatek pohyblivá. Odvod vzduchu za stupni 4 a 5. Stupeň komprese 7.05. Celkový stupeň komprese 21.15.
Spalovací komora: Prstencová trubicová (can-annular) s dvanácti propojenými spalovacími trubicemi.
Vysokotlaká turbína: 2 stupně, maximální teplota na vstupu do turbíny 1387 stupňů Celsia. Chladicí vzduch získáván z vysokotlakého kompresoru ze stupňů 5 a 10, chlazen v tepelném výměníku v obtokovém kanálu.
Nízkotlaká turbína: 2 stupně
Přídavné spalování: Vysokoobjemové, se 4 prstenci na stabilizaci plamene.
Tryska: Segmentová s měnitelným průřezem a přídavným chlazením proudem vzduchu. Proud plynů je stabilizován pomocnými záklopkami v segmentech divergentní části trysky.
Pomocné systémy:
Nezávislý pomocný startovací zdroj energie (APU) tvořen plynovou turbínou umístěnou pod kompresorem. Každý motor má vlastní pomocný zdroj.
Nezávislý mazací systém.
Řídící systém: FADEC (plně digitální), upevněný na trupu.


Rozměry:
Průměr na vstupu do motoru: 1020 mm
Délka: 7040 mm
Hmotnost, suchá: 2416 kg
Výkony (mořská hladina, statické umístění):
Suchý tah: 93.2 kN
Tah s přídavným spalováním: 152.1 kN
Maximální tah (Frontal max): 186.1 kN
Výkon / čelní plocha: 18900 kg/m2
Specifická spotřeba paliva:
Suchý tah: 20.4 mg/Ns
S použitím přídavného spalování: 53.8 mg/Ns


Odvozené verze:
D-30-10V: Modifikace bez přídavného spalování s tahem až 88.2 kN pro pohon podzvukového výškového Mjasiščeva M-55.
Pro nadzvukové letouny je určen jiný model bez přídavného spalování, D-21A1.
D-30F6 modifikovaná verze: pohání testovací Suchoj S-37 s křídlem s negativním šípem. Tato verze je prakticky totožná s verzí základní, má stejné charakteristiky, není vybavena ani vektorováním tahu.


Prameny:
Jane's Aero-Engines, Issue seven, vydáno 2000, ISBN 0-7106-1405-5
URL : https://www.valka.cz/Solovjov-D-30F-6-t56278#205300Verze : 0
MOD
Motor disponuje unikátními výkony v oblasti výška-rychlost. Poskytuje letounu maximální rychlost 3000 km/h a 1500 km/h na zemi. Pro zvýšení spolehlivosti je použit kombinovaný systém diagnostiky, ochrany motoru a záložních systémů.
Hlavní prvky systému:
- bezpečnostní systém chrání proti přehrátí turbíny při startu motoru
- omezující systém chrání proti překročení maximální rychlosti nízkotlakého rotoru a proti překročení maximální teploty na výstupu z turbíny
- bezpečnostní systém chrání proti překročení otáček turbíny
- proti-námrazový systém pro kryt a vstupní lopatky
- systém proti pumpáži


Elektronicko-hydraulický automatický řídící systém je zálohován hydraulickým systémem. Chování motoru je možné parametricky regulovat.
Motor umožňuje inspekci všech lopatek kompresoru a turbíny a také segmentů lopatek trysky obou stupňů turbíny.
V případě poškození nasátím cizího tělesa do motru je možné v provozu vyměnit jednotlivé lopatky prvního stupně vysokotlakého kompresoru neb ocelý nízkotlaký kompresor.


Motor se skládá ze sedmi modulů, kromě základního je možné v provozu všechny vyměnit.
Moduly:
Vstupní lopatky
Nízkotlaký kompresor
Základní modul: Oddělovací rám, vysokotlaký kompresor, spalovací komora, vysokotlaká turbína, nízkotlaká turbína, zadní podpůrný rám
Směšovač
Přídavné spalování
Tryska
Modul přední a zadní skříně pomocných systémů


Základní parametry (u mořské hladiny, statické umístění, teplota 15 stupňů Celsia):
Hmotnost, suchá: 2416 kg
Plný tah bez přídavného spalování: 9500 kg
Spotřeba paliva: 0.72 kg/kg hod
Plný tah s přídavným spalováním: 15500 kg
Spotřeba paliva: 1.9 kg/kg hod
Maximální rychlost: M = 2.83
Maximální teplotana vstupu do turbíny: 1660 K


Prameny:
http://www.avid.ru/
URL : https://www.valka.cz/Solovjov-D-30F-6-t56278#205480Verze : 0
MOD