Main Menu
User Menu
Solón - athénský politik a státník


- žil na přelomu 7. a 6. století př. n. l.
URL : https://www.valka.cz/Solon-t28907#101902Verze : 0
Solón bol aténsky archont, teda jeden z úradníkov, ktorí viedli aténsky štát. Mal aristokratický pôvod. Pred nástupom do úradu sa venoval hlavne obchodu. Zhruba v roku 594 p. n. l. bol požiadaný, aby zreformoval aténske štátne zriadenie. Solón vykúpil z otroctva všetkých aténskych občanov za štátne peniaze. Zároveň zakázal predávať občanov, ktorí sa zadĺžili do otroctva (seisachtheia). Hlavná zmena ale spočívala v roforme ústavy. Solón rozdelil všetko aténske obyvateľstvo do 4 majetkových tried a podľa toho rozdelil aj prístup k právam:


1. Občania, ktorí mali ročný výnos aspoň 500 medimnov pšenice (1 medimnos=52,3l). Bola to skupina najbohatších, ktorá mohla zastávať najvyššie úrady (archont).


2. Občania s výnosom aspoň 300 medimnov. Táto skupina sa nazývala jazdci, pretože vykonávali vojenskú službu ako jazdci. Mali prístup k nižším úradom (pokladník, dozorca trhu a pod.)


3. Zeugiti - roľníci, občania s výnosom aspoň 200 medimnov. V armáde slúžili ako hopliti. Mohli byť členmi rady 400 a porotcami.


4. Téti -námedzne pracujúci a majitelia malých pozemkov. V armáde slúžili ako ľahkoodenci a neskôr ako veslári.


Solónova reforma síce odstránila prvky starého kmeňového usporiadania, ale nevyriešila napätie v spoločnosti. Široké vrstvy obyvateľstva boli sklamané najmä neuskutočnením pozemkovej reformy. Reforma ústavy potvrdila vládu aristokracie, teda skupina najbohatších občanov.


Zdroje:
Lowe,G.: ABC Antiky, Praha 1999
Hrych, E.: Velká kniha vládcu staroveku, Praha 2002
URL : https://www.valka.cz/Solon-t28907#181085Verze : 0
MOD