Main Menu
User Menu

Société Anonyme des Automobiles Delaunay-Belleville [1903-1936]

     
Název:
Name:
Société Anonyme des Automobiles Delaunay-Belleville
Originální název:
Original Name:
Société Anonyme des Automobiles Delaunay-Belleville
Historie názvů:
History of Names:
DD.MM.1903-DD.MM.1936 Société Anonyme des Automobiles Delaunay-Belleville
Obory výroby:
Production Subjects:
automobily
Sídlo hlavního závodu:
Headquarters:
DD.MM.1903-DD.MM.1936 Saint-Denis /
Názvy a sídla poboček:
Subsidiary Name and Location:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vznik:
Founded:
DD.MM.1903
Zánik:
Cancelled:
DD.MM.1936
Produkty:
Products:
DD.MM.1917-DD.MM.191R Renault FT
DD.MM.1920-DD.MM.1920 Delaunay-Belleville (tank)
Poznámka:
Note:
1903 vznik jako pobočka kotlářské firmy stejného jména specializující se na luxusní automobily, v čele Louis Delaunay a Marius Barbarou
1914 Barbarou, autor motorů používaných firmou, odchází; po skončení války mimo jiné i proto úpadek kvality výroby
1936 sloučení firmy s mateřskou společností Delaunay-Belleville
1948 ukončena výroba Delaunay-Belleville RI-6; společnost DB formálně existuje ještě dva roky, už v roce 1948 (nebo snad 1946?) je její továrna prodána společnosti Rovin a vyrábí její miniauta
Zdroje:
Sources:
https://fr.wikipedia.org/wiki/Delaunay-Belleville
www.gracesguide.co.uk

URL : https://www.valka.cz/Societe-Anonyme-des-Automobiles-Delaunay-Belleville-1903-1936-t240058#664154Verze : 1
MOD