Main Menu
User Menu
Reklama

Sobkův palác

zámek

     
Název:
Name:
Sobkův palác
Další názvy:
Other Names:
-
Typ:
Style:
zámek
Stav:
Condition:
zachovalý
Přístupnost:
Accessibility:
nepřístupno
Obec:
Municipality:
Opava
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
00°00'00.00"N 00°00'00.00"E
První písemná zmínka:
First Written Reference :
DD.MM.RRRR
Památky a muzea v okolí:
Places of Interest and Museums in the Vicinity:
-
Poznámka:
Note:
Sídlo firmy Opavská lesní a. s.
Zdroje:
Sources:
cs.wikipedia.org
http://www.hrady.cz/index.php?OID=4674
URL : https://www.valka.cz/Sobkuv-palac-t186217#543334Verze : 0
Sobkův palác


Sobkův palác se nachází na Masarykově ulici čp. 28, v historickém jádru města Opavy, její jihovýchodní části. Budova byla vystavěna v barokním slohu v letech 1731 až 1733, v místech kde dříve stávaly 3 měšťanské domy. Investorem stavby byl Karel Josef Ragojský z Rohožníku. Již roku 1758 byla budova vážně poškozena požárem. Náklady na opravu, které dosáhly značné výše, investoval již nový majitel Maxmilián Jindřích Sobek z Kornic. Po něm je i palác pojmenován. Jedním z pozdějších majitelů byl i hrabě Šternberk. Jistou dobu byly v paláci také kanceláře Slezského archivu. Po rekonstrukci je budova sídlem firmy Opavská lesní a.s.
Jedná se o řadový patrový dům s jen mělce vystupujícím jednosým čelním rizalitem dosahujícím výše dvou pater, který se nachází v ose stavby, zakončen je štítem trojúhelníkovitého tvaru. v úrovni korunní římsy se nachází malba černé madony s dítětem. Tu doplňují plastiky obličejů andílků a dvojice sošek andílků, kteří drží korunu nad obrazem. Pod tímto kompletem se nachází latinský nápis "SUB TUUM PRAESIDIUM". Průčelí je sedmiosé, přičemž rizalit se nachází uprostřed. Dále se ve stupním průčelí nachází nad hlavním vchodem balkon podpíraný okrasnými pilíři a samotný balkón má bohatě tepanou rokokovou mříž. Římsa dělí budovu na přízemí a patro. V přízemí umístěná okna jsou lemovány bosáží a jsou opatřeny okrasnými mřížemi. Okna v patře jsou pak oramovány bohatě profilovanými šambránami, v horních částech se pak nachází výzdoba květinovými vzory. Celá budova je zastřešena mansardovou střechou. Minimálně v přízemních prostorách budovy se dochovaly barokní klenby.


Zdroj:
http://www.hrady.cz/index.php?OID=4674
URL : https://www.valka.cz/Sobkuv-palac-t186217#546878Verze : 0