Main Menu
User Menu

Soběslav

okr. Tábor

     
Název:
Name:
Soběslav
Originální název:
Original Name:
Soběslav
Další názvy:
Other Names:
Sobieslau
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
okres Tábor
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
49°15'36.02"N 14°43'07.10"E
Místní části:
Local Municipalities:
Chlebov, Nedvědice, Soběslav II- Veselské Předměstí
První písemná zmínka:
First Written Reference:
1293
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
Děkanský kostel svatých Petra a Pavla, Gotický kostel sv. Víta, Rožmberský hrad
Muzea:
Museums:
-
Osobnosti:
Personalities:
Otakar Ostrčil (1879–1935), pedagog, hudební skladatel, dirigent v ND
Edmund Chvalovský (1869–1934), herec, dramatik, režisér Národního divadla
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
25.09.1938-22.10.1938
4. jezdecká brigáda, velitelství
Headquarters of the 4th Cavalry Brigade
25.09.1938-22.10.1938
4. motomechanisovaná brigáda, velitelství
Headquarters of the 4th Moto-mechanised Brigade
25.09.1938-22.10.1938
4. rychlá divise, velitelství
Headquarters of the 4th Rapid Division
25.09.1938-22.10.1938
4. rychlá divise, štáb
Staff of the 4th Rapid Division
25.09.1938-22.10.1938
Dragounský pluk 4
4th Dragoon Regiment
25.09.1938-22.10.1938
Dragounský pluk 8
8th Dragoon Regiment
27.09.1938-22.10.1938
Kanonová rota 89 /motorisovaná/
89th Gun Company /Motorised/ of the 4th Rapid Division
27.09.1938-22.10.1938
Kanonová rota 90 /motorisovaná/
90th Gun Company /Motorised/ of the 4th Rapid Division
27.09.1938-22.10.1938
Prapor lehkých tanků 7
7th Light Tanks Battalion
27.09.1938-22.10.1938
Telegrafní prapor 56
56th Signal Battalion
27.09.1938-22.10.1938
Velitelství dělostřelectva 4. rychlé divise
Artillery Command of the 4th Rapid Division
27.09.1938-22.10.1938
Velitelství intendanční služby VI. sboru
Logistic Command of the 6th Corps
27.09.1938-22.10.1938
Velitelství telegrafního vojska 4. rychlé divise
Signal Command of the 4th Rapid Division
27.09.1938-22.10.1938
Velitelství zdravotnické služby VI. sboru
Medical Command of the 6th Corps
27.09.1938-22.10.1938
Velitelství ženijního vojska 4. rychlé divise
Engineer Command of the 4th Rapid Division
27.09.1938-22.10.1938
Ženijní rota 87
87th Engineer Company
28.09.1938-10.10.1938
1. oddělení /organisační/ štábu VI. sboru
1st Section /Organisational/ of the Staff of the 6th Corps
28.09.1938-10.10.1938
2. oddělení /zpravodajské/ štábu VI. sboru
2nd Section /Intelligence/ of the Staff of the 6th Corps
28.09.1938-10.10.1938
3. oddělení /operační/ štábu VI. sboru
3rd Section /Operating/ of the Staff of the 6th Corps
28.09.1938-10.10.1938
4. oddělení /materiální/ štábu VI. sboru
4th Section /Logistic/ of the Staff of the 6th Corps
28.09.1938-10.10.1938
Letecká skupina štábu VI. sboru
Air Force Section of the Staff of the 6th Corps
28.09.1938-10.10.1938
Velitelství VI. sboru
Headquarters of the 6th Corps
28.09.1938-10.10.1938
Velitelství dělostřelectva VI. sboru
Artillery Headquarters of the 6th Corps
28.09.1938-10.10.1938
Velitelství telegrafního vojska VI. sboru
Signal Troops Headquarters of the 6th Corps
28.09.1938-10.10.1938
Velitelství ženijního vojska VI. sboru
Engineer Troops Headquarters of the 6th Corps
28.09.1938-10.10.1938
Štáb VI. sboru
Staff of the 6th Corps
30.09.1938-DD.10.1938
Polní pošta 52
52nd Field Post Office
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
cs.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Sobeslav-t73556#577505Verze : 1
MOD
Soběslav
(okr. Tábor)


Posádka byla ustanovena 09.1938.


Jednotky nebo úřady umístěné v posádce:
VI SBOR (1938) - v období branné pohotovosti 1938


Zdroj: forum.valka.cz
URL : https://www.valka.cz/Sobeslav-t73556#261028Verze : 0
Městské opevnění


Nejpatrnější část městského opevnění se nachází u Černovického potoka.


Zdroje:
pamatkovykatalog.cz

Soběslav - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Sobeslav-t73556#655382Verze : 0
Kostel sv. Petra a Pavla

Dvoulodní chrám s obdélný závěrem presbyteria. Kostel založeno kolo roku 1280, z této doby se dochovala jen sakrystie severně od prebytáře. V období let 1380 až 1390 probíhala jeho další výstavba, ze které se nám zachovalo zdivo presbytáře a lodi, věž z té doby byla zbořena roku 1444. V období let 1485 až 1516 byla chrám nově zaklenut, byla postavena nová věž při severní straně kostela a kruchta. Roku 1727 dostala věž ochoz a báň a na jižní straně kostela byla přistavěna kaple sv. Jana Nepomuckého. Až do roku 1838 se u kostela nacházel hřbitov.

Zdroje:
www.hrady.cz
cs.wikipedia.org
pamatkovykatalog.cz

Soběslav - Foto vlastní

Foto vlastní
Soběslav - Půdorysný plán kostela, zdroj: Umělecké památky Čech : svazek třetí -via: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_svat%C3%A9ho_Petra_a_Pavla_(Sob%C4%9Bslav)#/media/Soubor:P%C5%AFdorys_kostela_svat%C3%A9ho_Petra_a_Pavla.jpg

Půdorysný plán kostela, zdroj: Umělecké památky Čech : svazek třetí -via: cs.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Sobeslav-t73556#655384Verze : 1
Kostel sv. Víta


Původně špitální, dvojlodní kostel (jeden z nejstarších jihočeských dvojlodních kostelů). Založen roku 1375 Oldřichem z Rožmberka, který u něj dal zřídit špitál roku 1390. Opravován a přestavován v letech 1490, 1619 a po požáru roku 1719, roku 1785 a prodán do soukromého vlastnictví, přičemž byl adaptován na bytový dům. V období let 1936 až 1938 byl přestavěn do původního stavu.


Zdroje:
https://www.hrady.cz/kostel-sv-vita-sobeslav
cs.wikipedia.org
pamatkovykatalog.cz

Soběslav - Foto vlastní

Foto vlastní
Soběslav - Půdorys kostela; zdroj: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3b/Pudorys_kostel_sv_vita_v_sobeslavi.jpg/220px-Pudorys_kostel_sv_vita_v_sobeslavi.jpg

Půdorys kostela; zdroj: upload.wikimedia.org
URL : https://www.valka.cz/Sobeslav-t73556#655385Verze : 0
Radnice

Radnice vznikla sloučením původně dvou gotických domů. Nachází se v sousedství kostela sv. Víta. Úpravy pro požáru roku 1720 a v průběhu 19. století. Po polovině 19. století adaptace na soud.

Zdroje:
https://pamatkovykatalog.cz/radnice-19257223

Soběslav - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Sobeslav-t73556#655386Verze : 1
Rožmberský dům


Dům vzniklý spojením tří starších domů, přestavba renesanční 1581 nákladem Petra Voka z Rožmberka na nákladnou rezidenci. Roku 1645 byl Švédy vypleněn a vypálen. Nyní budova muzea.


Zdroje:
pamatkovykatalog.cz

Soběslav - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Sobeslav-t73556#655393Verze : 0
Kašna se sochou sv. Floriana


Kašna se sochou sv. Floriana se nachází Náměstí Republiky. Zbudována na místě dřevěné kašny z 16. století. Kašna je dílem kameníka Gotfrieda Ohnesorcha, socha pak Josefa Antonína Koranda.


Zdroje:
pamatkovykatalog.cz

Soběslav - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Sobeslav-t73556#655394Verze : 0
Sloup se sochou Panny Marie


Barokní sloup se sochou Panny Marie z let 1713 až 1714 postavený nákladem starosty jako poděkování za uzdravení jeho syna.


Zdroje:
pamatkovykatalog.cz

Soběslav - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Sobeslav-t73556#655396Verze : 0