Snofru

Egyptský faraón Snofru


Egyptsky plným jménem Nebmaat Snofru)


Život
Přesné datum jeho vlády není přesně známo. Podle Turínského seznamu králů vládl 24 let, podle Manéthó 29 let, podle jiných zdrojů okolo 40let. Pravděpodobný začátek jeho vlády je okolo roku 2630 př.n.l., avak přesná datace není, je pouze jisté, že vládl v rozmezí let 2630 - 2550 př.n.l., a to přibližně 25let. Byl synem královna Merasanch a snad posledního panovníka 3. dynastie - Huneje.


Vláda
Během jeho vlády říše dosti zesílila a zbohatla. Upevnil pozici Egypta na mezinárodním poli po nástupu 4. dynastie, a posílil a upevnil kult boha a panovníka v jedné osobě. Vedl vojenské výboje, kterými obsadil Sinaj, a ,,některá,, území, která sním sousedila na východě, a na jihu jse mu podařilo porazit Núbijce. Pro zabezpečení říše nechal vybudovat tzv. Hradbu severní a jížní země.


Hospodářství
Egytské hospodářství Snorfu podpořil dosti svýmu výboji, a to především připojením mnoha dolů na Sinaji (měděné a tyrkysové) a v Nůbii (zlaté).


Pyramidy
Snofru byl největší stavitel piramid v Egyptské historii. Postavil celkem čtaři pyramidy (dvě v Dahšúru, a po jedné v Mendůnu a Síle). Ale byl pohřben až v jeho poslední - Růžové pyramidě Dahšúru.


Zdroj:
Verner, Miroslav. Bareš, Ladislav. Vachala, Břetislav Encyklopedie Starověkého Egypta
Praha, Libri 2007 ISBN978-7277-306-0
URL : https://www.valka.cz/Snofru-t66929#236712 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více