Main Menu
User Menu

Smíšená peruť floty 8 [1965-2003]

Fleet Composite Squadron 8 / VC-8

     
Název:
Name:
Smíšená peruť floty 8
Originální název:
Original Name:
Fleet Composite Squadron 8
Datum vzniku:
Raised/Formed:
18.06.1965
Předchůdce:
Predecessor:
VU-8
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.RRRR
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Výzbroj:
Armament:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.wings-aviation.ch
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Smisena-perut-floty-8-1965-2003-t210267#593691Verze : 0
MOD