Main Menu
User Menu

Smělý, Josef

     
Příjmení:
Surname:
Smělý
Jméno:
Given Name:
Josef
Jméno v originále:
Original Name:
Josef Smělý
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generál zdravotnictva
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
MUDr.
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
18.04.1874 Velká Bučina /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
DD.MM.RRRR Velvary
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
?
Jiné významné skutečnosti:(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
?
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Smely-Josef-t110490#389266Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Smělý
Jméno:
Given Name:
Josef
Jméno v originále:
Original Name:
Josef Smělý
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.09.1885-DD.07.1893 První městské reálné gymnasium, Praha
DD.10.1893-DD.04.1896 Karlo-Ferdinandova universita, lékařská fakulta, Praha
DD.10.1896-DD.11.1899 Karlo-Ferdinandova universita, lékařská fakulta, Praha
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.12.1900-DD.12.1901 Vojenská lékařská aplikační škola, Wien
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
01.04.1900 praporčík rakousko-uherské branné moci
01.12.1900 nadlékař rakousko-uherské branné moci
01.05.1904 plukovní lékař rakousko-uherské branné moci
01.05.1916 štábní lékař rakousko-uherské branné moci
12.11.1918 major zdravotnictva
01.05.1919 podplukovník zdravotnictva
28.07.1923 plukovník zdravotnictva
13.07.1933 generál zdravotnictva
01.01.1934 výslužba
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
00.11.1931-13.07.1933 Velitel : Úřad zdravotnické služby 1. divise
13.07.1933-00.12.1933 Velitel : Úřad zdravotnické služby 1. divise

Ručně vyplněné položky:
DD.04.1896-DD.09.1896 jednoroční dobrovolník Pluku tyrolských myslivců č. 1, Innsbruck
DD.04.1900-DD.12.1900 mladší lékař Posádkové nemocnice č. 11, Praha
DD.12.1900-DD.12.1901 vojenské studium, Wien
DD.12.1901-DD.05.1904 mladší lékař Pěšího pluku č. 85, Löcse
DD.05.1904-DD.10.1906 praporní lékař Pěšího pluku č. 85, Löcse
DD.10.1906-DD.10.1907 civilní studium na klinice Státní university, Wien
DD.10.1907-DD.01.1908 zatímní přednosta oddělení Posádkové nemocnice č. 13, Terezín
DD.01.1908-DD.08.1914 zástupce přednosty oddělení Posádkové nemocnice č. 1, Wien
DD.08.1914-DD.12.1915 velitel Polní nemocnice č. 7/2, východoevropské válčiště
DD.12.1915-DD.01.1916 zatímní přednosta zdravotní služby Pěší divise č. 25, východoevropské válčiště
DD.01.1916-DD.01.1917 velitel Polní nemocnice č. 7/2, východoevropské válčiště
DD.01.1917-DD.11.1918 přednosta zdravotní služby Pěší divise č. 25, východoevropské a italské válčiště
DD.11.1918-DD.06.1919 přednosta oddělení Záložní nemocnice č. 8, Motoly
DD.06.1919-DD.09.1919 přednosta zdravotní služby Divise č. 9, slovenské válčiště
DD.09.1919-DD.11.1919 přednosta oddělení Posádkové nemocnice č. 20, Košice
DD.11.1919-DD.01.1920 přednosta oddělení Záložní nemocnice č. 8, Motoly
DD.01.1920-DD.03.1922 přednosta oddělení Posádkové nemocnice č. 20, Košice
DD.03.1922-DD.09.1923 přednosta oddělení Divisní nemocnice 11, Košice
DD.09.1923-DD.06.1928 velitel Divisní nemocnice 11, Košice
DD.06.1928-DD.07.1931 velitel Divisní nemocnice 1, Praha
DD.07.1931-DD.01.1932 přednosta zdravotní služby Divise 5, České Budějovice
DD.01.1932-DD.12.1933 přednosta zdravotní služby Divise 1, Praha
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1898

Jubilejní pamětní medaile 1898
Jubilee Commemorative Medal 1898
Jubiläums - Erinnerungsmedaille 1898
-

DD.MM.1908

Jubilejní kříž 1908
Jubilee Cross 1908
Jubiläumskreuz 1908
-

DD.MM.1915

Řád Františka Josefa rytíř
Order of Franz Joseph Knight
Franz Joseph Orden Ritter
-

DD.MM.1916

Vojenská záslužná medaile bronzová
Bronze Military Merit Medal
Bronzene Militär-Verdienstmedaille
-

DD.MM.1917

Karlův vojenský kříž
Karl Troop Cross
Karl-Truppenkreuz
-


Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Smely-Josef-t110490#389267Verze : 0
MOD