Main Menu
User Menu

Služební stejnokroj celních úředníkú v ČSR

Celní úředníci v období předválečné ČSR se pri nošení služebního stejnokroje řidili ustanoveními vládniho nařízení ze dne 20. dubna 1923 č. 89 Sb., a vládního nařízení ze dne 22. července 1932 č. 131 Sb.


V těchto nařízeních se stanovovalo, že celní úředníci, stýkajíci se s cestujíci veřejností, jsou povinni nosit vždy služební stejnokroj. Jinak bylo povinností nosit jej tehdy, vyžadovala - li si to povaha, nebo zájem služby z jiného dúvodu. Stejnokroj bylo povoleno nosit pouze ve službě a na cesty do služby a při návratu z ní.


Služební stejnokroj tvořily tyto součástky : čepice, bluza, dlouhé kalhoty, plášť, případně pláštěnka, rukavice a poboční zbraň celní mečík se střapcem. K stejnokroji se nosili černé boty.


Na snímku vidíte čepici a část bluzy s hodností celního ředitele,
/zodpovída vojenské hodnosti podplukovníka/. Čepice je z jemného sukna tmavozelené barvy. Bluza je z jemného sukna, taktéž tmavozelené barvy. V předu na obou koncích límce jsou přišity sametove světlezelené výložky s přislušnym označením. Okraj výložek je lemován suknem barvy výložek. V horní části výložky se nachází hladky knoflíček.


Zdroj.: CLO DOUANE č. 4/1987 - výběr
URL : https://www.valka.cz/Sluzebni-stejnokroj-celnich-uredniku-v-CSR-t107422#382480Verze : 0
Diskuse
Dobrý deň,
bohužiaľ sa desaťročiami šíri jedna veľká nepresnosť a pritom stačí tak málo - pozrieť zákony.
Vládne nariadenie z 7. februára (února) 1928 č. 18 Sb. nemá nič spoločné s rovnošatou colných úradníkov pretože pojednáva o "Dohode medzi republikou Československou a republikou Polskou o rozdělení spisů a archivů železničních."
Chybu urobili už v záverečných ustanoveniach vládneho nariadenia č. 131/1932 Sb. z. a n.


Mimochodom colný mečík vz. 32, je považovaný za jednu z najcennejších ako aj najkrajších chladných zbraní I. CSR.


Rovnošata colníkov ako aj ich funkčné označenie (hlavne z obdobia rokov 1945 - 1965) je veľká neznáma.


S pozdravom financ_sk
URL : https://www.valka.cz/Sluzebni-stejnokroj-celnich-uredniku-v-CSR-t107422#387311Verze : 0
Opravené. Ďakujem.


c.i. František
URL : https://www.valka.cz/Sluzebni-stejnokroj-celnich-uredniku-v-CSR-t107422#387328Verze : 0