Main Menu
User Menu

Slunečko, František

     
Příjmení:
Surname:
Slunečko
Jméno:
Given Name:
František
Jméno v originále:
Original Name:
František Slunečko
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
divisní generál
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
02.10.1886 Mladá Vožice /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
10.12.1963 Praha /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
-
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz


www.army.cz
URL : https://www.valka.cz/Slunecko-Frantisek-t105662#377690Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Slunečko
Jméno:
Given Name:
František
Jméno v originále:
Original Name:
František Slunečko
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.09.1901-DD.07.1905 Státní vyšší reálka, Tábor
DD.10.1906-DD.06.1909 České vysoké učení technické, Praha
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.11.1910-DD.05.1911 Škola jednoročních dobrovolníků, Linz
DD.12.1917-DD.03.1918 Důstojnický kurs, Iasi
DD.11.1923-DD.01.1924 Kurs pro velitele vojskových těles, Praha
DD.10.1927-DD.09.1928 Kurs pro vyšší velitele, Praha
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
01.08.1914 kadet rakousko-uherské branné moci
28.07.1916 podporučík srbské armády
01.12.1916 podporučík ruské armády
01.12.1917 poručík ruské armády
07.02.1918 poručík legií
24.10.1918 kapitán legií
01.05.1919 major legií
15.09.1920 major pěchoty
02.12.1921 podplukovník pěchoty
10.01.1923 plukovník pěchoty
16.07.1929 brigádní generál
01.07.1939 výslužba
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
DD.10.1922-10.01.1923 Velitel : Pěší pluk 8
10.01.1923-DD.11.1923 Velitel : Pěší pluk 8
DD.01.1924-DD.10.1927 Velitel : Pěší pluk 8
DD.09.1928-DD.02.1929 Velitel : Pěší pluk 8
DD.09.1928-16.07.1929 Velitel : 16. pěší brigáda
16.07.1929-DD.12.1930 Velitel : 16. pěší brigáda
01.10.1936-31.12.1937 Velitel : 12. pěší brigáda
01.05.1938-24.09.1938 Velitel : 2. skupina
24.09.1938-DD.MM.1938 Velitel : Velitelství 2. skupiny
25.05.1945-01.12.1945 Velitel : I. sbor, velitelství
01.12.1945-01.02.1946 Velitel : I. sbor, velitelství

Ručně vyplněné položky:
DD.10.1910-DD.11.1910 jednoroční dobrovolník Zeměbraneckého pěšího pluku č. 2, Sankt-Pölten
DD.11.1910-DD.05.1911 vojenské studium, Linz
DD.05.1911-DD.09.1911 velitel pěší čety Zeměbraneckého pěšího pluku č. 2, Sankt-Pölten
DD.08.1914-DD.12.1914 velitel pěší čety Zeměbraneckého pěšího pluku č. 10, východoevropské válčiště
21.12.1914-21.12.1914 zajetí na východoevropském válčišti
DD.12.1914-DD.07.1916 ruské zajatecké tábory
DD.07.1916-DD.12.1916 velitel pěší čety srbského 6. dobrovolnického pluku, Oděssa
DD.12.1916-DD.07.1917 nezařazený důstojník Československého náhradního praporu, Bělgorod
DD.07.1917-DD.12.1917 velitel pěší roty 8. československého střeleckého pluku, Baryševka
DD.12.1917-DD.03.1918 vojenské studium, Iasi
DD.03.1918-DD.11.1918 velitel pěší roty 8. československého střeleckého pluku, přesun a sibiřské válčiště
DD.11.1918-DD.08.1920 velitel praporu 8. československého střeleckého pluku, sibiřské válčiště a přesun
DD.08.1920-DD.10.1920 repatriační dovolená
DD.10.1920-DD.10.1922 velitel praporu Pěšího pluku 8, Frýdek
DD.10.1922-DD.11.1923 velitel Pěšího pluku 8, Český Těšín
DD.11.1923-DD.01.1924 vojenské studium, Praha
DD.01.1924-DD.10.1927 velitel Pěšího pluku 8, Český Těšín a Místek
DD.10.1927-DD.09.1928 vojenské studium, Praha
DD.09.1928-DD.02.1929 velitel Pěšího pluku 8, Místek
DD.02.1929-DD.10.1930 velitel Pěší brigády 16, Místek
DD.10.1930-DD.12.1936 zástupce velitele Zemského vojenského velitelství v Košicích
DD.12.1936-DD.12.1937 velitel Pěší brigády 12, Znojmo
DD.01.1938-DD.05.1938 zástupce velitele Divise 6, Brno
DD.05.1938-DD.11.1938 velitel Skupiny 2, Jihlava a branná pohotovost státu
DD.11.1938-DD.06.1939 přidělený generál velitelství Sboru III, Brno
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1918

Řád Sv. Anny 3. třídy s meči a mašlí
Order of St. Anne 3rd Class with Swords and Bow
Орден Святой Анны 3 степень с мечами
-

DD.MM.1919

Řád Sokola - s meči
Order of Falcon with Swords
-

DD.MM.1920

Válečný kříž 1918
War Cross 1918
-

DD.MM.1920

Revoluční medaile
Revolutionary Medal
-

DD.MM.1921

Medaile vítězství
Victory Medal
-

DD.MM.1945

Válečný kříž 1939
War Cross 1939
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Slunecko-Frantisek-t105662#386594Verze : 0
MOD