Main Menu
User Menu

Slovenská Červená armáda [1919]

Slovenská Červená armáda - ozbrojená zložka Slovenskej republiky rád roku 1919.


Slovenská republika rád bola jednou z revolučných republík vzniknutých v chaose po ukončení 1. svetovej vojny a jej politika bola inšpirovaná revolučnými udalosťami v Rusku v roku 1917. Jej vznik úzko súvisel s Maďarskou republikou rád, a jej vojenskými operáciami proti Československu a Rumunsku v roku 1919. Na jar roku 1919 Maďarská Červená armáda obsadila veľké územie na východe a juhu Slovenska a jej predsunuté jednotky sa dostali až po hranice s Poľskom na severe. Na obsadenom území sa aktivizovali rôzne politické sily, či už promaďarsky, alebo pročeskoslobvensky orientované a jednou z týchto síl boli aj ľavicovo zmýšľajúci socialisti. Práve socialisti z československej sekcie Socialistickej strany Maďarska 16.6.1919 v Prešove vyhlásili Slovenskú republiku rád ako samostatný štát, s úzkymi spojeneckými zväzkami na Maďarskú republiku rád. Vzniku tohto štátu predchádzali rokovania s vládou Maďarskej republiky rád a postupné odozdávanie moci na obsadenom území z rúk Maďarskej červenej armády do rúk direktórií vznikajúcich na obsadenom území slovenska od apríla 1919. Na čele SRR stál Revolučný výkonný výbor, ktorý po voľbých dňa 29.6.1919 nahradila Revolučná vládna rada. Táto rada bola tvorená 11 komisariátmi. Na čele každého komisariátu boli dvaja komisáru (s výnimkou komisariátov verejného zásobovania, zdravotnícva a sociálnych vecí, kde bol iba jeden komisár). Predsedom rady bol český novinár Antonín Janoušek, ktorý zároveň vykonával aj komisára zahraničných vecí.
Revolučná vládan rada vládla pomocou dekrétov, ktorými uskutočňovala revolučné opatrenia diktatúry proletariátu. Boli znárodnené väčšie priemyselné podniky (nad 20 zamestnancov), peňažné ústavy, bane a doprava. Zároveň bola poštátnená poľnohospodárska pôda.
Jedným z opatrení bolo aj vytvorenie ozbrojených zložiek noého štátu. Ešte počas obsadzovania územia vznikali milície, označované ako "Červená stráž" a zabezpečujúce vnútornú bezpečnosť a po vzniku republiky sa začala vytvárať aj "Červená armáda".


V čase vyhlásenia Slovenskej republiky rád bola už vláda Maďarskej republiky rád v medzinárodnej izolácii a dňa 24.6.1919 prijala podmienky prímeria zo strany víťazných mocností dohody. Jednou z podmienok bolo aj stiahnutie jednotiek z území okolitých štátov - Československa a Rumunska. Odsun jednotiek Maďarskej červenej armády prebiehal od 30.6 do 4.7.1919. Spolu s nimi opustila krajinu aj Revolučná vládna rada, jednotky Slovenskej Červenej armády, a časť síl Červenej stráže.


Slovenská republika rád zanikla 7.7.1919 a spolu s ňou zanikli aj jej ozbrojené zložky - Červená armáda a Červená stráž.


Zdroj: archív autora


P.S.: Má niekto relevantné informácie o vytvorených jednotkách, alebo príslušníkoch Slovenskej Červenej armády a Červenej stráže a ich osudoch?
URL : https://www.valka.cz/Slovenska-Cervena-armada-1919-t53457#199003Verze : 0
MOD