Main Menu
User Menu

Sládeček, Jan

     
Příjmení:
Surname:
Sládeček
Jméno:
Given Name:
Jan
Jméno v originále:
Original Name:
Jan Sládeček
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
-
Hodnost:
Rank:
brigádní generál
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
RTDr.
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
24.04.1886 Božkovice /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
DD.MM.RRRR ?
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
?
Jiné významné skutečnosti:(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
?
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz


Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Sladecek-Jan-t105681#377754Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Sládeček
Jméno:
Given Name:
Jan
Jméno v originále:
Original Name:
Jan Sládeček
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.09.1897-DD.07.1904 Státní reálka, Sedlčany
DD.10.1904-DD.06.1909 České vysoké učení technické
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.08.1915-DD.02.1916 Škola jednoročních dobrovolníků, Nágy Várád a Korneuburg
DD.08.1917-DD.12.1917 Ženijní stavební kurs, Langenzensdorf
DD.01.1924-DD.02.1924 Informační kurs pro důstojníky ženijního vojska, Litoměřice
DD.10.1928-DD.06.1929 Kurs pro velitele vojskových těles, Praha
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
07.12.1915 kadet rakousko-uherské branné moci
01.03.1916 praporčík rakousko-uherské branné moci
01.08.1917 poručík rakousko-uherské branné moci
21.11.1918 poručík ženijního vojska
01.08.1919 nadporučík ženijního vojska
01.01.1920 kapitán ženijního vojska
02.12.1921 štábní kapitán ženijního vojska
28.06.1923 major ženijního vojska
14.12.1927 podplukovník ženijního vojska
13.11.1930 plukovník ženijního vojska
22.12.1936 brigádní generál
01.01.1940 výslužba
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
01.01.1922-28.06.1923 Velitel : Učiliště pro železniční vojsko
28.06.1923-DD.01.1924 Velitel : Učiliště pro železniční vojsko
DD.02.1924-DD.02.1925 Velitel : Učiliště pro železniční vojsko
31.03.1928-01.10.1928 Velitel : Učiliště pro ženijní vojsko
DD.06.1929-DD.09.1929 Velitel : Ženijní učiliště

Ručně vyplněné položky:
DD.07.1915-DD.08.1915 jednoroční dobrovolník Pěšího pluku č. 102, Beges Esaba
DD.08.1915-DD.02.1916 vojenské studium, Nágy Várád a Korneuburg
DD.02.1916-DD.02.1917 velitel stavební čety Pracovního oddílu č. 62, balkánské válčiště
DD.02.1917-DD.08.1917 velitel pracovní roty Polního železničního velitelství VI, východoevropské válčiště
DD.08.1917-DD.12.1917 vojenské studium, Langenzensdorf
DD.12.1917-DD.11.1918 zástupce velitele Roty polních drah č. 12, balkánské válčiště
DD.11.1918-DD.01.1919 technický důstojník Československého železničního sboru, Lysá nad Labem
DD.01.1919-DD.09.1919 technický důstojník Likvidační komise ministerstva, Korneuburg
DD.09.1919-DD.04.1920 zástupce velitele Železniční stavební roty č. 1, slovenské válčiště
DD.04.1920-DD.06.1920 velitel Železniční stavební roty č. 1, Pardubice
DD.06.1920-DD.07.1921 železniční referent Zemského vojenského velitelství pro Podkarpatskou Rus, Užhorod
DD.07.1921-DD.10.1921 velitel železničního mostního detachementu, Parkan
DD.10.1921-DD.12.1921 mobilizační referent Železničního pluku, Pardubice
DD.12.1921-DD.01.1924 velitel Učiliště pro železniční vojsko, Pardubice
DD.01.1924-DD.02.1924 vojenské studium, Litoměřice
DD.02.1924-DD.02.1925 velitel Učiliště pro železniční vojsko, Pardubice
DD.02.1925-DD.09.1927 předseda technické správy Železničního pluku, Pardubice
DD.09.1927-DD.03.1928 zástupce velitele Učiliště pro ženijní vojsko, Litoměřice
DD.03.1928-DD.10.1928 velitel Učiliště pro ženijní vojsko, Litoměřice
DD.10.1928-DD.06.1929 vojenské studium, Praha
DD.06.1929-DD.09.1929 velitel Ženijního učiliště, Litoměřice
DD.09.1929-DD.10.1930 zástupce velitele Železničního pluku, Pardubice
DD.10.1930-DD.01.1933 přednosta železniční skupiny Vojenského technického ústavu, Praha
DD.01.1933-DD.09.1936 přednosta železniční skupiny Vojenského technického a leteckého ústavu, Praha
DD.09.1936-DD.07.1939 přednosta V. odboru /ženijního/ Vojenského technického a leteckého ústavu, Praha
DD.07.1939-DD.12.1939 zatímní ředitel Vojenského technického a leteckého ústavu v likvidaci, Praha
Vyznamenání:
Awards:

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Sladecek-Jan-t105681#377755Verze : 0
MOD