Main Menu
User Menu

Skupina vzdušných sil pro velení, řízení a inovace [1999-2004]

Air Force Command and Control Training and Innovation Group

     
Název:
Name:
Skupina vzdušných sil pro velení, řízení a inovace
Originální název:
Original Name:
Air Force Command and Control Training and Innovation Group
Datum vzniku:
Raised/Formed:
15.04.1999
Předchůdce:
Predecessor:
Středisko vzdušných sil pro velení, řízení a inovace
Datum zániku:
Disbanded:
12.03.2004
Nástupce:
Successor:
505. křídlo velení a řízení
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
15.04.1999-30.04.2002 ?
30.04.2002-DD.MM.RRRR ?
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?
Velitel:
Commander:
15.04.1999-05.05.1999 Lindsley, Marc H. (Colonel)
05.05.1999-06.06.2001 Wilson, Charles P. II (Colonel)
06.06.2001-16.07.2003 Dunleavy, Kevin W. (Colonel)
16.07.2003-12.03.2004 Mueller, Andrew M. (Lieutenant Colonel)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

Poznámka:
Note:
Zdroje:
Sources:
www.afhra.af.mil
URL : https://www.valka.cz/Skupina-vzdusnych-sil-pro-veleni-rizeni-a-inovace-1999-2004-t138885#453032Verze : 0
MOD