Main Menu
User Menu
Reklama

Skupina sovětského bloku [1939-1977]

Soviet Bloc Group

Grupo Bloque Soviético

     
Název:
Name:
Skupina sovětského bloku
Originální název:
Original Name:
Grupo Bloque Soviético
Datum vzniku:
Raised/Formed:
30.08.1939
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
14.07.1977
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízený úřad:
Higher Authority:
30.08.1939-14.07.1977 První oddělení AEM
Dislokace:
Deployed:
30.08.1939-14.07.1977 Madrid, ? /
Přednosta / náčelník:
Chief:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ? ( )
Podřízené úřady či jednotky:
Subordinated Agencies or Units:
Automaticky vyplněné položky:
30.08.1939-14.07.1977 Podskupina SSSR a jeho satelity
30.08.1939-14.07.1977 Podskupina komunistické Číny
30.08.1939-14.07.1977 Podskupina komunistických aktivit

Ručně vyplněné položky:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
webs.ucm.es
www.intelpage.info
es.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Skupina-sovetskeho-bloku-1939-1977-t238767#660197Verze : 0
MOD
Reklama