Main Menu
User Menu
Reklama

Skupina blízkého průzkumu 4 [1942-1945]

4th Short-Range Reconnaissance Group

Nahaufklärungsgruppe 4 (NAGr. 4)

     
Název:
Name:
Skupina blízkého průzkumu 4
Originální název:
Original Name:
Nahaufklärungsgruppe 4
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.05.1942
Předchůdce:
Predecessor:
Skupinový letecký štáb 10
Datum zániku:
Disbanded:
DD.05.1945
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.05.1942-DD.MM.RRRR Letecká armáda 4
DD.MM.1944-DD.MM.RRRR Letecká armáda 6
DD.04.1944-DD.05.1944 4. letecká divize
DD.05.1944-DD.06.1944 1. letecká divize
DD.07.1944-DD.MM.RRRR 4. letecká divize
DD.MM.1945-DD.MM.RRRR Letecká armáda 6
DD.04.1945-DD.05.1945 Velitelství letectva Východní Prusko
Dislokace:
Deployed:
DD.07.1942-DD.MM.RRRR Wasilijewka(?), ?
DD.10.1942-DD.12.1942 Jelampieskij, ?
DD.03.1943-DD.07.1943 Pankowo, ?
DD.07.1943-DD.08.1943 Subotowo, ?
DD.09.1943-14.03.1944 Orša, Fliegerhorst Orscha /
14.03.1944-11.04.1944 Bajary, Feldflugplatz Bojary /
11.04.1944-DD.05.1944 Orša, Fliegerhorst Orscha /
DD.05.1944-17.05.1944 Brest, ?
17.05.1944-28.06.1944 Biala-Podlaska, ?
28.06.1944-07.07.1944 Vilnius, Fliegerhorst Wilna /
07.07.1944-11.07.1944 Olita, ?
11.07.1944-15.07.1944 Kaunas, Einsatzhafen Kowno /
15.07.1944-25.07.1944 Raczki, Feldflugplatz Raczki /
25.07.1944-14.09.1944 Judino, Einsatzhafen Jürgenfelde /
14.10.1944-DD.12.1944 Labiau, Einsatzhafen Eichwalde /
DD.12.1944-DD.04.1945 Praust (Pruszcz Gdański), ?
DD.04.1945-DD.04.1945 Neubrandenburg, Fliegerhorst Neubrandenburg /

Velitel:
Commander:
DD.MM.1942-DD.08.1942 Börner, Günther (Oberstleutnant)
DD.08.1942-DD.MM.RRRR Schultze-Moderow, ? (Major)
DD.MM.RRRR-DD.07.1943 Vinek, Toni (Major)
13.08.1943-DD.02.1944 Kahler, Friedrich (Major)
DD.02.1944-DD.05.1945 Jäger, Hans-Joachim (Major)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

Ručně vyplněné položky:
Poznámka:
Note:
v roce 1945 známa jako Bojová skupina Weiss / Gefechtsverband Weiß
Zdroje:
Sources:
http://www.ww2.dk/air/recon/nagr4.htm
URL : https://www.valka.cz/Skupina-blizkeho-pruzkumu-4-1942-1945-t7139#559348Verze : 8
MOD
Diskuse
Stab/NAGr. 4:


Zformován 5.42 v Jižním Rusku ze Gruppenfliegerstab10, se Stab, Stabs-Kompanie a Ln.Betr.Komp.(mot.).
Stabs-Kompanie byla zničena 1.43 u Stalingradu.


Následující jednotky jsou známy že sloužily pod Stab/NAGr.4:


2.(H)/Aufkl.Gr.12, 9.43 - 5.44
2.(H)/Aufkl.Gr.13, 6.44 = 12./Aufkl.Gr. 13
3.(H)/Aufkl.Gr.13, 1.43 - 2.43
6.(H)/Aufkl.Gr.13, 5.42 - 1.43
3.(H)/Aufkl.Gr.14, 9.43 - 5.44
3.(H)/Aufkl.Gr.21, 6.44
4.(H)/Aufkl.Gr.31, 7.44 - 8.44
6.(H)/Aufkl.Gr.32, 2.43
2.(H)/Aufkl.Gr.41, 5.42 - 1.43
3.(H)/Aufkl.Gr.41, 12.42 - 3.43
1./NAGr.4, 3.43 - 8.43 a 6.44
2./NAGr.4, 3.43 - 5.44
3./NAGr.4, 3.43 - 7.43 a 6.44
Nachtkette/NAGr.4, 5.44 - 7.44 a 9.44 - 10.44
1./NAGr.8, 7.44 - 12.44
URL : https://www.valka.cz/Skupina-blizkeho-pruzkumu-4-1942-1945-t7139#16812Verze : 4
MOD