Main Menu
User Menu

Skupina armád arcivévody Karla

Archduke Charles Army Group / Heeresgruppe Erzherzog Karl

     
Název:
Name:
Skupina armád arcivévody Karla
Originální název:
Original Name:
Heeresgruppenkommando Erzherzog Karl
Datum vzniku:
Raised/Formed:
16.08.1916
Předchůdce:
Predecessor:
12. armáda
Datum zániku:
Disbanded:
20.10.1916
Nástupce:
Successor:
Armádní frontové velitelství arcivévody Karla
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Karel, ( )
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
- archivinformationssystem.gv.at
- www.austro-hungarian-army.co.uk
URL : https://www.valka.cz/Skupina-armad-arcivevody-Karla-t106055#378958Verze : 0
MOD