Main Menu
User Menu

Skupina armád arcivévody Josefa [1918- 1918]

Heeresgruppe Erzherzog Joseph / Archduke Joseph Army Group

     
Název:
Name:
Skupina armád arcivévody Josefa
Originální název:
Original Name:
Heeresgruppenkommando Erzherzog Joseph
Datum vzniku:
Raised/Formed:
21.07.1918
Předchůdce:
Predecessor:
Skupina armád Conradova
Datum zániku:
Disbanded:
DD.10.1918
Nástupce:
Successor:
Skupina armád Tyrolsko
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
- archivinformationssystem.gv.at
- www.austro-hungarian-army.co.uk
URL : https://www.valka.cz/Skupina-armad-arcivevody-Josefa-1918-1918-t106070#378978Verze : 0
MOD