Main Menu
User Menu

Skupina armád arcivévody Evžena [do 1918]

Heeresgruppe Erzherzog Eugen / Archduke Eugen Army Group

     
Název:
Name:
Skupina armád arcivévody Evžena
Originální název:
Original Name:
Heeresgruppenkommando Erzherzog Eugen
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.03.1916
Předchůdce:
Predecessor:
Velitelství jihozápadní fronty
Datum zániku:
Disbanded:
02.03.1917
Nástupce:
Successor:
Conradova skupina armád
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Evžen, ( )
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
- archivinformationssystem.gv.at
- www.austro-hungarian-army.co.uk
URL : https://www.valka.cz/Skupina-armad-arcivevody-Evzena-do-1918-t106067#378973Verze : 0
MOD