Main Menu
User Menu

Skupina armád Visla [1945-1945]

Army Group Vistula / Heeresgruppe Weichsel

     
Název:
Name:
Skupina armád Visla
Originální název:
Original Name:
Heeresgruppe Weichsel
Datum vzniku:
Raised/Formed:
24.01.1945
Předchůdce:
Predecessor:
Hlavní velitelství Horní Rýn (štáb)
Datum zániku:
Disbanded:
08.05.1945
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?

Velitel:
Commander:
24.01.1945-20.03.1945 Himmler, Heinrich (Reichsführer-SS)
21.03.1945-28.04.1945 Heinrici, Gotthard (Generaloberst)
28.04.1945-29.04.1945 Tippelskirch, Kurt von (General der Infanterie)
30.04.1945-08.05.1945 Student, Kurt (Generaloberst)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
24.01.1945-21.03.1945 Lammerding, Heinz (SS-Brigadeführer und Generalmajor der Waffen-SS)
21.03.1945-20.04.1945 Kinzel, Eberhard (Generalleutnant)
20.04.1945-22.04.1945 Kinzel, Eberhard (General der Infanterie)
22.04.1945-28.04.1945 Trotha, Ivo-Thilo von (Generalmajor)
28.04.1945-08.05.1945 Dethleffsen, Erich (Generalmajor)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
DD.MM.1944-08.05.1945 Velitelství polních myslivců III
24.01.1945-11.03.1945 2. armáda
24.01.1945-08.05.1945 II. protiletadlový dělostřelecký sbor
24.01.1945-08.05.1945 Instrukční brigáda útočných děl 920
26.01.1945-DD.03.1945 Divize ke zvláštnímu použití 610
28.01.1945-08.05.1945 9. armáda
02.02.1945-02.04.1945 11. tanková armáda SS
02.02.1945-DD.03.1945 X. armádní sbor SS
10.02.1945-DD.03.1945 33. granátnická divize Waffen-SS Charlemagne (francouzská č.1)
19.02.1945-08.05.1945 3. tanková armáda
DD.02.1945-DD.03.1945 XXXXVI. tankový sbor
01.03.1945-31.03.1945 Svaz stíhačů tanků Visla
12.03.1945-15.04.1945 156. polní výcviková divize
28.03.1945-DD.04.1945 Tankový výcvikový svazek Baltské moře
31.03.1945-21.04.1945 Divize stíhačů tanků Visla
DD.03.1945-DD.04.1945 Sbor Odra
03.04.1945-27.04.1945 4. armáda
10.04.1945-08.05.1945 12. armáda
11.04.1945-08.05.1945 606. pěší divize
27.04.1945-02.05.1945 21. armáda
DD.04.1945-08.05.1945 18. divize tankových granátníků
DD.04.1945-DD.04.1945 541. divize lidových granátníků
DD.04.1945-08.05.1945 LVI. tankový sbor

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
Heeres-Gruppenkommando Weichsel
Zdroje:
Sources:
Georg TESSIN: Verbände und Truppen der deutschen Wehrmacht und Waffen SS im Zweiten Weltkrieg 1939—1945. Vierzehnter Band: Die Landstreitkräfte: Namensverbande / Die Luftstreitkräfte (Fliegende Verbände) / Flakeinsatz im Reich 1943-1945, Biblio Verlag, Osnabrück, 1980
www.lexikon-der-wehrmacht.de
URL : https://www.valka.cz/Skupina-armad-Visla-1945-1945-t8719#400857Verze : 0
MOD
Heeresgruppe Weichsel (skupina armád Weichsel)1. Životopis:


Zostavená 24.1.1945 zo štábu Vrchného veliteľstva (Oberbefehlshaber) Oberrhein.2. Členenie:


a) Heeresgruppentruppen:


Nachrichten-Regiment 500 - zpravodajský pluk 500b) Podriadené armády (dátum - podriadené armády)


február/únor 1945 - 2. Armee, 11. Armee, 9. Armee
marec/březen 1945 - 2. Armee, 3. Panzerarmee, 9. Armee, z.Vfg. 11. Armee
apríl/duben 1945 - 3. Panzerarmee, 9. Armee
URL : https://www.valka.cz/Skupina-armad-Visla-1945-1945-t8719#92446Verze : 0
MOD
OdB 12.4.1945
Heeresgreuppe Weichsel


zálohy OKH
Heeresgruppe H (jen HQ a štáb)
štáb 4. Armee
18. Panzergrenadierdivision
zálohy
Baltische Panzerformation
156. Infantriedivision
227. Infantriedivisions HQ
20. Luftwaffendivision
541. Volksgrenadierdivision
9.Armee
LVI. Panzerkorps
V. SS Gebirgskorps
XI. SS. Armeekorps
LLI. Armeekorps
3. Panzerarmee
III. SS Panzerkorps
XXXXVI. Panzerkorps
"Oder" Korps
XXXII. Armeekorps
Verteidigungsbereich Swinemünde
URL : https://www.valka.cz/Skupina-armad-Visla-1945-1945-t8719#101203Verze : 0