Main Menu
User Menu

Skupina armád B [1939-1941]

Army Group B / Heeresgruppe B

     
Název:
Name:
Skupina armád B
Originální název:
Original Name:
Heeresgruppe B
Datum vzniku:
Raised/Formed:
12.10.1939
Předchůdce:
Predecessor:
Skupina armád Sever
Datum zániku:
Disbanded:
22.06.1941
Nástupce:
Successor:
Skupina armád Střed
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?

Velitel:
Commander:
12.10.1939-19.07.1940 Bock, Fedor von (Generaloberst)
19.07.1940-22.06.1941 Bock, Fedor von (Generalfeldmarschall)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
12.10.1939-01.08.1940 Salmuth, Hans von (Generalleutnant)
01.08.1940-09.05.1941 Salmuth, Hans von (General der Infanterie)
20.05.1941-22.06.1941 Greiffenberg, Hans von (Generalmajor)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
29.09.1939-08.03.1940 4. armáda
10.10.1939-18.11.1939 208. pěší divize
10.10.1939-12.07.1940 6. armáda
10.10.1939-07.12.1939 Velitelství armádní týlové oblasti 591
12.10.1939-20.06.1941 Velitelství letectva Skupiny armád B
20.10.1939-14.05.1940 2. armáda
DD.10.1939-18.10.1939 1. lehká divize
03.11.1939-DD.12.1939 27. pěší divize
04.11.1939-04.07.1940 18. armáda
27.11.1939-07.12.1939 Velitelství armádní týlové oblasti 592
07.12.1939-01.07.1940 Hlavní polní velitelství 591
07.12.1939-01.07.1940 Hlavní polní velitelství 592
DD.12.1939-DD.01.1940 1. jezdecká divize
DD.12.1939-09.05.1940 1. tanková divize
DD.12.1939-DD.06.1940 11. pěší divize
DD.12.1939-DD.05.1940 12. pěší divize
DD.12.1939-DD.05.1940 4. pěší divize
DD.12.1939-DD.06.1940 5. tanková divize
DD.12.1939-DD.05.1940 6. tanková divize
DD.12.1939-DD.05.1940 8. tanková divize
DD.01.1940-DD.05.1940 27. pěší divize
30.05.1940-DD.06.1940 Železniční dělostřelecká baterie 655
DD.05.1940-DD.07.1940 255. pěší divize
31.05.1940-02.06.1940 30. pěší divize
DD.05.1940-DD.07.1940 XVI. armádní sbor (motorizovaný)
DD.05.1940-DD.07.1940 Železniční dělostřelecká baterie 695
DD.05.1940-DD.07.1940 Železniční dělostřelecká baterie 696
DD.05.1940-DD.07.1940 Železniční dělostřelecká baterie 718
01.06.1940-22.06.1941 4. armáda
01.06.1940-14.06.1940 9. armáda
06.06.1940-05.08.1940 Sengerova smíšená rychlá brigáda
07.06.1940-DD.08.1940 30. pěší divize
09.06.1940-15.06.1940 19. pěší divize
18.06.1940-20.06.1940 62. pěší divize
DD.06.1940-DD.07.1940 35. pěší divize
DD.06.1940-DD.07.1940 Divize SS Totenkopf
DD.06.1940-DD.07.1940 Těžký dělostřelecký oddíl ke zvláštnímu použití (motorizovaný) 780
DD.06.1940-DD.07.1940 VIII. armádní sbor
DD.06.1940-DD.07.1940 X. armádní sbor
01.07.1940-03.07.1940 Hlavní polní velitelství A
01.07.1940-08.07.1940 Hlavní polní velitelství C
03.07.1940-16.08.1940 7. armáda
23.07.1940-11.09.1940 6. armáda
15.09.1940-DD.11.1940 XXXX. armádní sbor (motorizovaný)
20.09.1940-01.01.1941 12. armáda
20.09.1940-22.04.1941 18. armáda
DD.09.1940-01.11.1940 11. pěší divize
DD.09.1940-15.09.1940 XXXX. armádní sbor
16.11.1940-26.04.1941 Tanková skupina 2
01.01.1941-22.04.1941 17. armáda
17.02.1941-23.04.1941 Tanková skupina 4
DD.02.1941-DD.06.1941 Dělostřelecký plukovní štáb 69
01.03.1941-01.04.1941 Těžký dělostřelecký oddíl (motorizovaný) 740
23.03.1941-22.06.1941 Těžký dělostřelecký oddíl 636
10.04.1941-DD.05.1941 9. armáda
DD.05.1941-26.05.1941 4. tanková divize
DD.05.1941-DD.06.1941 Pevnostní štáb Blaurock
DD.06.1941-22.06.1941 9. armáda

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
Heeres-Gruppenkommando B
Zdroje:
Sources:
Georg TESSIN: Verbände und Truppen der deutschen Wehrmacht und Waffen SS im Zweiten Weltkrieg 1939—1945. Vierzehnter Band: Die Landstreitkräfte: Namensverbande / Die Luftstreitkräfte (Fliegende Verbände) / Flakeinsatz im Reich 1943-1945, Biblio Verlag, Osnabrück, 1980
www.lexikon-der-wehrmacht.de
URL : https://www.valka.cz/Skupina-armad-B-1939-1941-t8701#399763Verze : 0
MOD
Heeresgruppe B (skupina armád B)
1. Životopis:Zostavená 12.10.1939 po premenovaní z Poľska na západ preloženej Heeresgruppe Nord. Skupina armád B je najsevernejšou skupinou počas útoku na Francúzsko a jej cieľom je Holandsko a Belgicko. Poča druhej časti poľného ťaženia proti Francúzsku je Heeresgruppe B nasadená ako najzápadnejšia skupina a jej úsekom je oblasť od pobrežia kanála k rieke Somme. Jej pozície sa tak v podstate rozprestierajú od Paríža k Atlantiku.


Dňa 16.8.1940 nasleduje preloženie do Východného Pruska a pred začiatkom ruského ťaženia je premenovaná na Heeresgruppe Mitte (skupina armád Stred).


Nanovo je zostavená 9.7.1942 na ruskom južnom fronte po premenovaní Heeresgruppe Süd (skupina armád Juh). Je najsevernejšou z oboch skupín armád, ktoré sa zúčastnia letnej ofenzívy v roku 1942, a ktorých cieľom je Stalingrad a rieka Volga.


Dňa 21.11.1942 dochádza k jej prielomu, pričom 6. armáda a 4. rumunská armáda (6. Armee, 4. rumänische Armee) sú uzavreté v Stalingrade. Po ďalších prielomoch Červenej armády dňa 14.1.1943 je skupina armád dňa 9.2.1943 z obkľúčenia vyslobodená a jej zvyšky sú začlenené do skupín armád Stred (Heeresgruppe Mitte) a Juh (Heeresgruppe Süd).


Opätovne je zostavená dňa 19.7.1943 v Mníchove a preložená do severného Talianska, kde je dňa 26.11.1943 využitá pri výstavbe štábu vrchného veliteľstva Juh (OB Süd).


Nanovo je zostavená toho istého dňa pre nasadenie na pobreží Kanála. Po invázii spojencov velí Heeresgruppe B celému severnému krídlu západného frontu.


Počas ofenzívy v Ardenách velí Heeresgruppe B strednej časti západného frontu. Kapituluje 17.4.1945 v Ruhrkessel (Porúrí).2. Členenie:


a) Heeresgruppentruppen


Heeresgruppen-Nachrichten-Regiment 537 (1. Aufstellung)


Heeresgruppen-Nachrichten-Regiment 605 (2. Aufstellung)b) Podriadené armády (dátum - podriadené armády):


november/listopad 1939 - 4. Armee, 6. Armee, 18. Armee
máj/květen 1940 - 6. Armee, 18. Armee
jún/červen 1940 - 9. Armee, 6. Armee, 4. Armee, Panzer-Gruppe Kleist
júl/červenec 1940 - 7. Armee, 4. Armee
august/srpen 1940 - 7. Armee, 4. Armee, 6. Armee
september/září 1940 - 18. Armee, 4. Armee, 6. Armee
január/leden 1941 - 18. Armee, 4. Armee, 17. Armee, Panzergruppe 2, Militär-Befehlshaber im General-Gouvernement (Vojenský veliteľ v General-Gouvernement)
máj/květen 1941 - 9. Armee, 4. Armee
august/srpen 1942 - 2. Armee, 2. ungarische Armee, 8.italienische Armee, XXIX. Armeekorps, 6. Armee, 4. Panzerarmee
september/září 1942 - 2. Armee, 2. ungarische Armee, 8. italienische Armee, 6. Armee, 4. Panzerarmee
október/říjen 1942 - 2. Armee, 2. ungarische Armee, 8. italienische Armee, 4. Panzerarmee, 3. rumänische Armee, 4. rumänische Armee
november/listopad 1942 - 2. Armee, 2. ungarische Armee, 8. italienische Armee, 3. rumänische Armee, 6. Armee, 4. Panzerarmee, 4. rumänische Armee
december/prosinec 1942 - 2. Armee, 2. ungarische Armee, 8. italienische Armee
január/leden 1943 - 2. Armee, 2. ungarische Armee, 8. italienische Armee, Armee-Abteilung Fretter-Pico
február/únor 1943- 2. Armee, Armee-Abteilung Lanz, 8. italienische Armee, 2. ungarische Armee
marec/březen 1943 - žiadne údaje
september/září 1943 - LI. Armeekorps, II. SS Panzerkorps, LXXXVII. Armeekorps,
december/prosinec 1943] – zur Verfügung OKW in Dänmark (k dispozícii OKW v Dánsku)
január/leden 1944 - zur Verfügung OKW in Dänmark (k dispozícii OKW v Dánsku)
máj/květen 1944 - 7. Armee, 15. Armee, WB Niederlande
jún/červen 1944 - 7. Armee, 15. Armee, WB Niederlande, Panzergruppe West
august/srpen 1944 - 1. Armee, 5. Panzerarmee, 7. Armee, 15. Armee, WB Niederlande
september/září 1944 - 7. Armee, 1. Fallschirmarmee, 15. Armee
november 1944 - 4. Armee, 5. Panzerarmee, Armeegruppe Student
december/prosinec 1944 - 7. Armee, 5. Panzerarmee
január/leden 1945 - 7. Armee, 5. Panzerarmee, 6. Panzerarmee, 15. Armee
február/únor 1945 - 7. Armee, 5. Panzerarmee, 15. Armee
apríl/duben 1945 - 15. Armee, 5. Panzerarmee, Armee-Abteilung von Lüttwitz
URL : https://www.valka.cz/Skupina-armad-B-1939-1941-t8701#84161Verze : 0
MOD