Main Menu
User Menu

Skupina Španělé v zahraničí [1939-1977]

Spaniards Abroad Group

Españoles en el extranjero

     
Název:
Name:
Skupina Španělé v zahraničí
Originální název:
Original Name:
Españoles en el extranjero
Datum vzniku:
Raised/Formed:
30.08.1939
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
14.07.1977
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízený úřad:
Higher Authority:
30.08.1939-14.07.1977 První oddělení AEM
Dislokace:
Deployed:
30.08.1939-14.07.1977 Madrid, ? /
Přednosta / náčelník:
Chief:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ? ( )
Podřízené úřady či jednotky:
Subordinated Agencies or Units:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
webs.ucm.es
www.intelpage.info
es.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Skupina-Spanele-v-zahranici-1939-1977-t238768#660198Verze : 0
MOD