Main Menu
User Menu
Reklama

Sklad map Harmanec [1952-1954]

Map Store Harmanec

     
Název:
Name:
Sklad map Harmanec
Originální název:
Original Name:
Sklad map Harmanec
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.08.1952
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
01.11.1954
Nástupce:
Successor:
Ústřední sklad map
Nadřízený úřad:
Higher Authority:
01.08.1952-01.11.1954 Topografické oddelení
Dislokace:
Deployed:
01.08.1952-01.11.1954 Harmanec, kasárny /
Přednosta / náčelník:
Chief:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Podřízené úřady či jednotky:
Subordinated Agencies or Units:
Poznámka:
Note:
01.08.1952-01.11.1954 VÚ 8031 Harmanec
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha - Olomouc, fond ČSLA-0000, Historie Geografické služby AČR 1918-2008 (Praha 2008)
URL : https://www.valka.cz/Sklad-map-Harmanec-1952-1954-t186951#544618Verze : 1
MOD
Reklama