Skalná (též Vildštejn)

hrad (přestavěn na zámek)
     
Název:
Name:
Skalná Skalna
Další názvy:
Other Names:
Skalná
Vildštejn
Wildstein
Typ:
Style:
hrad castle
Stav:
Condition:
zachovalý well maintained
Přístupnost:
Accessibility:
přístupno v návštěvních hodinách open during visiting hours
Obec:
Municipality:
Skalná Skalna
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
50°10'10.59"N 12°21'37.67"E
První písemná zmínka:
First Written Reference :
DD.MM.1224
Památky a muzea v okolí:
Places of Interest and Museums in the Vicinity:
- -
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vild%C5%A1tejn
Benešovská, Klára a kol. Architektura románská. Praha, 2001. ISBN 80-86161-35-8.
Durdík, Tomáš., Ilustrovaná encyklopedie českých hradů. Praha, 2000. ISBN 80-7277-003-9.
URL : https://www.valka.cz/Skalna-tez-Vildstejn-t67045#545184 Verze : 2
Skalná (též Vildštejn)


Nevelký hrad (dnes zámek) dodnes stojí ve stejnojmenné obci (okres Cheb, kraj Karlovarský), na skalnatém žulovém ostrohu někdy od roku 1200, kdy jej zde dal postavit některý z chebských ministeriálů. Hrad byl zbudován v románském stavebním stylu a hned ze začátku nejspíše s dvoudílnou dispozicí. První písemnou zmínku máme již z roku 1224, tehdy se po něm psal Gerold, následující rok pak Vojtěch Nothaft. Roku 1349 jej dostal jako léno Rüdiger ze Sparnecku. Majitelé se pak dále střídali poměrně často (včetně chebských patricijů). Hrad byl přestavován goticky za Gummerauerů a roku 1452 jej dobylo české vojsko. Ve století 16. následovaly další úpravy, tehdy se také změnil na renesanční zámek. Roku 1783 si pak Trautenbergové postavili zámek na předhradí. Původní podoba předhradí kvůli pozdější stavebnímu zásahu ve formě zámku není známa. Románský portál, jenž se nachází v průjezdu byl osazen sekundárně. Hrad byl poněkud stísněný, dominovala štíhlá čtvehranná věž v jeho čele, která chránila bránu. Boční stranu pak zaujala nevelká kaple s lodí obdélného tvaru a s půlkruhovým presbitářem. Na konci ostrožny, místě které bylo nejvíce chráněno byl pak vystavěn palác z něho se však dochovala jen spodní partie zdiva. Nádvoří jádra, které bylo stísněné zaniklo během přestaveb a tak působí díky tomu dnes stavba dojemem jedidné složité budovy.
Skalná představuje nejzachovalejší románský hrad ministeriálů v okolí Chebu. Toto území nebylo v době vzniku hradu součástí českého statu a tak souvisí se soudobou německou štaufskou architekturou.


Literatura:
Benešovská, Klára a kol. Architektura románská. Praha, 2001. ISBN 80-86161-35-8.
Durdík, Tomáš., Ilustrovaná encyklopedie českých hradů. Praha, 2000. ISBN 80-7277-003-9.
URL : https://www.valka.cz/Skalna-tez-Vildstejn-t67045#237190 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více