Main Menu
User Menu
Reklama

Šiška, Jiří F.: Rudé hvězdy nad Afghánistánem, 2. díl, Nejdůležitější bojové operace 1979-1989

     
Název knihy:
Name of the book:
Rudé hvězdy nad Afghánistánem, 2. díl, Nejdůležitější bojové operace 1979-1989
Autor:
Author:
Jiří F. Šiška
Místo vydaní:
Published in:
Bratislava
Nakladatelství:
Publisher:
Magnet Press Slovakia
Rok vydání:
Year of Publication:
2018
Počet stran :
Pages:
184
ISBN10:
ISBN10:
-
ISBN13 :
ISBN13:
978-80-89169-62-7
Fotografie obálky:
Cover:
Obsah:
Content:
Úvodní slovo autora (5)
1. Dunění bojů v ozvěnách afghánských hor (6)
2. Výzbroj a vybavení 40. armády (12)
3. Významné operace OKSVA (40)
4. Ztráty v afghánské válce (84)
5. Ztráty sovětského frontového letectva (86)
6. Sovětská vojska operující na území Afghánistánu (102)
7. Vzdušné síly - VVS 40. armády (118)
Doplňky (128)
Epilog (130)
Použitá literatura, prameny (131)
Vysvětlení některých použitých zkratek (132)
Barevná příloha (133)
Anotace:
Anotation:
Druhý diel úspešnej knihy Rudé hvězdy nad Afghánistánem, čerpajúcej námet z vojnového konfliktu v Afganistane trvajúceho deväť rokov, jeden mesiac a 19 dní.


Aj táto práca je výsledkom nemalého úsilia, s ktorým autor zhromažďoval dostupné údaje a osobné dokumentárne spomienky vojakov a vojenských pilotov nasadených počas tejto vojny v rokoch 1979 – 1989. Veľa podkladov, najmä fotografický materiál pre publikáciu, poskytli vojaci, ktorí potom v sovietsko-afganskom ozbrojenom konflikte padli alebo zomreli neskôr ako veteráni tejto vojny. Mnohí ďalší požiadali autora o zachovanie svojej anonymity s ohľadom na seba i svojich rodinných príslušní-kov. Autor predkladá čitateľovi nadobudnuté poznatky o viac ako 20 pozemných operáciách sovietskych vojsk v Afganistane i o leteckej podpore pozemných jednotiek. Ponúka tiež podrobný prehľad útvarov a jednotiek operujúcich na afganskom území vrátane Vzdušných síl 40. armády. Opäť prináša aj prehľad strát, zostrelov a poškodení lietadiel sovietskeho frontového letectva.


Okrem cca 230 autentických fotografií ponúka kniha aj farebné kresby 27 typov lietadiel a 15 typov pozemnej techniky. Publikácia obsahuje 184 strán a súčasťou knihy je aj 3 stranový rozkladací plagát s detailnou, vyše 50 cm dlhou kresbou lietadla Su-25.
Recenze:
Review:
Predchádzajúci diel - Rudé hvězdy nad Afghánistánem, 1. díl, Vrtulníky armádního letectva 1979-1989
URL : https://www.valka.cz/Siska-Jiri-F-Rude-hvezdy-nad-Afghanistanem-2-dil-Nejdulezitejsi-bojove-operace-1979-1989-t237508#656559Verze : 0
MOD
Reklama