Main Menu
User Menu
Reklama

Šípek, Jan

     
Příjmení:
Surname:
Šípek
Jméno:
Given Name:
Jan
Jméno v originále:
Original Name:
Jan Šípek
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
divisní generál
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
06.07.1886 Kolín /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
17.02.1953 Valdice /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
Velitel : Vojenská oblast 2
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
Vězněn nacisty a komunisty, zemřel na následky věznění.
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Sipek-Jan-t106148#379306Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Šípek
Jméno:
Given Name:
Jan
Jméno v originále:
Original Name:
Jan Šípek
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.09.1897-DD.06.1905 Státní reálné gymnasium, Kolín nad Labem
DD.10.1905-DD.08.1911 Karlo-Ferdinandova universita, právnická fakulta
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.11.1907-DD.04.1908 Škola jednoročních dobrovolníků, Bolzano
DD.09.1919-DD.10.1920 Kurs pro výchovu důstojníků generálního štábu, Praha
DD.08.1923-DD.10.1925 Vysoká škola válečná, Paris
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
01.10.1907 kadet rakousko-uherské branné moci
01.08.1914 poručík rakousko-uherské branné moci
31.03.1917 podporučík ruské armády
07.02.1918 podporučík legií
01.04.1918 poručík legií
01.10.1918 kapitán legií
18.10.1918 major legií
01.09.1919 major pěchoty
06.11.1920 podplukovník pěchoty
18.04.1921 podplukovník generálního štábu
28.07.1923 plukovník generálního štábu
21.02.1929 brigádní generál
22.01.1938 divisní generál
01.01.1940 výslužba
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
00.02.1921-DD.08.1923 Náčelník štábu : Zemské vojenské velitelství pro Moravu a Slezsko
15.09.1925-DD.01.1927 Náčelník štábu : Zemské vojenské velitelství v Brně
DD.01.1927-DD.10.1927 Velitel : Pěší pluk 10
DD.10.1927-DD.12.1927 Velitel : Pěší pluk 43
DD.11.1927-21.02.1929 Velitel : 17. pěší brigáda
21.02.1929-DD.10.1931 Velitel : 17. pěší brigáda
DD.11.1931-DD.11.1933 Velitel : 6. pěší brigáda
00.11.1933-30.09.1936 Velitel : 11. divise
30.09.1936-30.11.1937 Velitel : 2. divise
27.09.1938-20.10.1938 Velitel : Velitelství I. sboru
01.02.1946-15.03.1946 Velitel : Vojenská oblast 2

Ručně vyplněné položky:
DD.10.1907-DD.11.1907 jednoroční dobrovolník Pluku císařských myslivců č. 3, Bolzano
DD.11.1907-DD.04.1908 vojenské studium, Bolzano
DD.04.1908-DD.09.1908 velitel pěší čety Pluku císařských myslivců č. 3, Bolzano
DD.08.1914-DD.09.1914 velitel pěší čety Pluku císařských myslivců č. 3, východoevropské válčiště
DD.09.1914-DD.01.1915 nemocniční ošetřování
DD.01.1915-DD.02.1915 velitel pěší čety Pluku císařských myslivců č. 3, východoevropské válčiště
DD.02.1915-DD.06.1915 velitel pěší roty Pluku císařských myslivců č. 3, východoevropské válčiště
02.06.1915-02.06.1915 zajetí na východoevropském válčišti
DD.06.1915-DD.06.1916 ruské zajatecké tábory
DD.06.1916-DD.02.1917 dobrovolník Československého náhradního praporu, východoevropské válčiště
DD.02.1917-DD.03.1917 velitel pěší čety 1. československého střeleckého pluku, východoevropské válčiště
DD.03.1917-DD.04.1917 velitel pěší čety 3. československého střeleckého pluku, východoevropské válčiště
DD.04.1917-DD.08.1917 velitel spojovacího oddílu 3. československého střeleckého pluku, východoevropské válčiště
DD.08.1917-DD.04.1918 pobočník velitele 3. československého střeleckého pluku, východoevropské válčiště
DD.04.1918-DD.11.1918 zmocněnec Odbočky československé národní rady v Rusku, přesun a sibiřské válčiště
DD.11.1918-DD.09.1919 zmocněnec Vojenského odboru ministerstva války, sibiřské válčiště a přesun
DD.09.1919-DD.10.1920 vojenské studium, Praha
DD.10.1920-DD.08.1923 náčelník štábu Zemského vojenského velitelství pro Moravu a Slezsko, Brno
DD.08.1923-DD.10.1925 vojenské studium, Paris
DD.10.1925-DD.01.1927 náčelník štábu Zemského vojenského velitelství v Brně, Brno
DD.01.1927-DD.10.1927 velitel Pěšího pluku 10, Brno
DD.10.1927-DD.12.1927 velitel Pěšího pluku 43
DD.12.1927-DD.11.1931 velitel Pěší brigády 17, Bratislava
DD.11.1931-DD.11.1933 velitel Pěší brigády 6, Mladá Boleslav
DD.11.1933-DD.09.1936 velitel Divise 11, Košice
DD.09.1936-DD.11.1937 velitel Divise 2, Plzeň
DD.11.1937-DD.09.1938 zástupce velitele Sboru I, Praha
DD.09.1938-DD.10.1938 velitel Sboru I, branná pohotovost státu
DD.10.1938-DD.04.1939 zástupce velitele Sboru I, Praha
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1917

Kříž Sv. Jiří 4. stupeň
St. George Cross 4th Class
Георгиевский крест 4-й степени
-

DD.MM.1917

Řád Sv. Anny 4. třídy
Order of St. Anne 4th Class
Орден Святой Анны степень
-

DD.MM.1918

Řád Sv. Vladimíra 4. třída
Order of St. Vladimir 4th Class
Орден Святого Владимира 4-я степень
-

DD.MM.1920

Válečný kříž 1918
War Cross 1918
-

DD.MM.1920

Revoluční medaile
Revolutionary Medal
-

DD.MM.1921

Medaile vítězství
Victory Medal
-

DD.MM.1923

Řád Čestné legie 5. třída
Order of Legion of Honour 5th Class
Ordre de la Légion d'Honneur Chevalier
-

DD.MM.1946

Válečný kříž 1939
War Cross 1939
-

DD.MM.1946

Medaile za zásluhy II. stupeň
Medal for Merit 2nd Class
-


Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Sipek-Jan-t106148#379307Verze : 0
MOD