Šimůnek, Josef [1913-1984]

Podplukovník Ing. Josef Šimůneknar.: 22.9.1913, Sezemice
zemř.: 22.9.1984
Pplk. Ing. Josef Šimůnek se narodil 22. září 1913 v Sezemicích u Pardubic. Po vyjití obecné školy v roce 1932 odmaturoval na pardubické reálce. Poté nastoupil prezenční službu a stal se frekventantem na škole pro důstojníky dělostřelectva v záloze. Školu ukončil v březnu roku 1934 a poté byl zařazen k 52. dělostřeleckému pluku jako první důstojník oddílu baterie děl ráže 80 mm. Od roku 1934 do roku 1936 je frekventantem na Vojenské akademii v Hranicích. Po vyřazení nastoupil v hodnosti poručíka k 3. baterii 80mm kanonů 81. dělostřeleckého oddílu v Kostelci nad Orlicí. Na přelomu rok 1938 absolvoval aplikační kurs a v posledních chvílích Československa se stává velitelem zmíněné baterie 81. dělostřeleckého oddílu.


Za okupace zbytku země byl z armády propuštěn a jako řada jiných, i on se rozhodl pro ilegální odchod do Polska. Učinil tak 2. srpna 1939 se svým spolužákem a budoucím důstojníkem Československé samostatné obrněné brigády Jiřím Valentou. V rámci tvorby zahraničního československého vojska se přihlásil do řad Čs. legionu v Malých Bronowicích a později na tehdejší výzvu pplk. Ludvíka Svobody vstoupil do Polské armády. Jako bývalý dělostřelecký důstojník československé armády byl zařazen k 5. pluku těžkého dělostřelectva Polské armády.


Po přepadení Polska se zúčastnil bojů o Krakov, Tarnopol a Lvov. Ale s blížícím se koncem Polska se dostal k zpátky k Čs. legionu a ustoupil s ním do Sovětského svazu, kde byl internován. V roce 1940 byl propuštěn a vojenským transportem odjel přes města Moskvu, Kyjev, Oděsu a Istanbul do Marseille. V Agde se přidal do čs. vojska a byl zařazen k 3. oddílu 1. čs. dělostřeleckého pluku zahraniční armády dislokovaném ve městě Portel. Během pobytu v tomto městě obdržel oddíl od města bojovou zástavu, kterou dostal do opatrovnictví právě Josef Šimůnek. V roce 1945 se s ní vrátil do vlasti a následně předal do Vojenského historického ústavu.


Po evakuaci zbytků vojska byl zařazen k dělostřeleckému pluku a v roce 1944 až 1945 se s ním zúčastnil bojů u Dunkerque, mimo to také prodělal i parašutistický výcvik, ale kvůli zdravotním potížím nebyl vysazen v Protektorátu. Za svou bojovou činnost byl nejprve povýšen do hodnosti kapitána a mnohokrát vyznamenán.


Po návratu do vlasti byl jmenován velitelem dělostřeleckého kursu v Olomouci a v roce 1947 absolvoval Vysokou válečnou školu, poté zde do října 1948 působil jako profesor taktiky. Jeho další osudy se odvíjeli s tehdejší dobou. Jako voják, který bojoval na západě, byl nejprve odvelen na velitelství litoměřické divize a v září 1949 byl poslán na dovolenou. Z armády byl 1. května 1950 propuštěn a následně i degradován. O pár dní později byl zatčen a téměř rok bez udání důvodů vězněn. Částečné rehabilitace se dočkal až v roce 1969, kdy mu byla pouze vrácena hodnost podplukovníka. Až do své smrti pracoval jako dělník v surovinách a poté v Gramofonových závodech.


Josef Šimůnek zemřel 22. září 1984 po předešlých zdravotních potížích a je pohřben v rodinné hrobce v Sezemicicíh.Udělená vyznamenání:
Československá pamětní medaile (1943)
Československá medaile Za zásluhy (1944)
Československá medaile za chrabrost před nepřítelem (1945)
Československý válečný kříž (1945)
Československý válečný kříž (1946)Zdroje:
Sezemické noviny
Vojenská knížka Josefa Šimůnka a vzpomínky pozůstalých

URL : https://www.valka.cz/Simunek-Josef-1913-1984-t67192#237584 Verze : 0
Legitimace na slevu při cestování a vojenská knížka z předválečné armády.
URL : https://www.valka.cz/Simunek-Josef-1913-1984-t67192#243316 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více