Main Menu
User Menu

Simbirská skupina [1918]

Simbirskaja gruppa vojsk

Симбирская группа войск
Simbirská skupina


Vznikla v souladu s telegramem štábu Povolžského frontu č. 779 ze dne 20. srpna 1918 rozkazem Simbiské skupiny č. 1 ze dne 20. srpna 1918. Štáb skupiny byl formován jako štáb sboru.
Rozkazem Samarské skupiny č. 18 ze dne 17. listopadnu 1918 byla Simbirská skupina přejmenována na svodný sbor.


Velitel: plk. (genmjr.) V. O. Kappel


Prameny:
https://www.rusarchives.ru/index.shtml
URL : https://www.valka.cz/Simbirska-skupina-1918-t60532#218256Verze : 0