Main Menu
User Menu

Sidorov komitét

Tzv. Sidorov komitétDne 23. ledna (januára) zřídila Tisova slovenská krajinská vláda vláda komisiu pre riešenie židovskej otázky, tzv. Sidorův komitét - podle jejího předsedy Karola Sidora. Komise měla vypracovat návrhy protižidovských návrhů, jež měl poté schválit sněm.


V čele komise stál státní ministr (štátny minister) a velitel HG Karol Sidor.


Dalšími členy byli:


ministři autonomní vlády P. Teplanský, M. Pružinský, F. Ďurčanský
advokát J. VirsíkZasedání se účastnili i další představitelé hospodářského a politického života:


K. Mederly, K. Murgaš, A. Mach, M. Černák

Komise celkem intenzivně pracovala na protižidovských zákonech.


Poslední schůze se konala 5. března (marca) 1939. Na ní byl předložen návrh protižidovského zákona, který po dvou dnech projednala vláda a předala ho legislativnímu oddělení předsednictva vlády. Po vzniku slovenské štátu přestal komitét existovat.
-------------


J. Virsík měl společnou advokátní kancelář s F. Ďurčanským.


Zdroje:


Ivan KAMENEC: Po stopách tragédie, Archa, Bratislava, 1991, ISBN 80-7115-015-0


Politicko-společenský magazín Pravé spektrum, článek Protižidovská politika v období slovenskej autonómie
URL : https://www.valka.cz/Sidorov-komitet-t50716#194498Verze : 0
MOD