Main Menu
User Menu

Sicilský emirát [831–1091]

Emirate of Sicily

إِمَارَة صِقِلِّيَة

     
Název:
Name:
Sicilský emirát
Originální název:
Original Name:
إِمَارَة صِقِلِّيَة
Hlavní město:
Capital:
Bal'harm
Státní zřízení:
Government System:
monarchie
Nejvyšší představitelé:
Heads of State:
Přehled emíru / List of Emirs
Ozbrojené složky:
Armed Forces:
?
Rozloha:
Area:
25703 km2
Geografická poloha:
Location:
ostrov Sicílie
Sousední státy:
Neighbouring Countries:
Byzantská říše
Vznik:
Independence:
DD.MM.831 maurská invázie
Zánik:
Dissolution:
DD.MM.1091 normanská invázie (Sicílske hrabství)
Národnostní složení:
Ethnic Groups:
-
Vlajka:
Flag:
Znak:
Coat of Arms:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/Emirate_of_Sicily
URL : https://www.valka.cz/Sicilsky-emirat-831-1091-t228673#635445Verze : 0
MOD