Main Menu
User Menu
Reklama

Sháním knihu: Seznamy bývalých příslušníků ...

Diskuse
Vážení,
na legionářských internetových stránkách jsem narazil na tyto dva názvy: Sdružení býv. příslušníků sam. dopr., strojírenské r. a vlak. žel. dílen na Rusi při ČsOL a Seznamy býv. přísl. sam. d., s. r. a vlak. žel. d. ČsVR a býv. přísl. obrněných vlaků "Orlík" a "Úderník", jakož i it. žel. roty, 1949".


Předpokládám, že v rozloženém stavu zněly jako: Sdružení bývalých příslušníků samostatné dopravy, strojírenské roty a vlakových železničních dílen na Rusi při Československé obci legionářské, které v roce 1949 vydalo knihu: Seznamy bývalých příslušníků samostatné dopravy, strojírenské roty a vlakových železničních dílen Československého vojska na Rusi a bývalých příslušníků obrněných vlaků "Orlík" a "Úderník", jakož i italské železniční roty.


Jen mi do toho nepasuje rok 1949!


Prosím majitele knihy o sdělení podmínek za kterých je ochoten publikaci nabídnout k prostudování.
URL : https://www.valka.cz/Shanim-knihu-Seznamy-byvalych-prislusniku-t125557#426120Verze : 0
MOD
Reklama