Main Menu
User Menu

Seznam zajatých německých vojáků za WWII v Rusku

Diskuse
Dobrý den.
Chtěl bych poprosit, zda by nám někdo neporadil s jednou záležitostí.
Můj kamarád měl tatínka, který pocházel z Hlučínska. Byl nucen v roce 1941 nastoupit k wehrmachtu. V roce 1945 padl ve Východním Prusku do sovětského zajetí, ze kterého se vrátil už v roce 1946. Kamarád by se chtěl zeptat, zda v Moskvě či Kyjevě by mohla ještě dnes existovat jeho karta zajatce s podrobnostmi o tom, kde se nacházel? Popřípadě, kde by se o ni mohlo žádat.
Předem děkuji za každou radu.
URL : https://www.valka.cz/Seznam-zajatych-nemeckych-vojaku-za-WWII-v-Rusku-t236056#652541Verze : 0
Pane kolego,
osobně vám nepomohu, protože již nemám kontakty v Ruské federaci, ale jste-li obeznámen s ruštinou můžete oslovit níže uvedené instituce, nebo autory.


Государственный архив Российской Федерации (Státní archiv RF)
https://statearchive.ru/contacts.html


Российский государственный военный архив (Státní vojenský archiv RF)
https://rgvarchive.ru/


Další státní archivy RF
https://www.rusarchives.ru/federal/rgva


Сергей Медведев: Немецкие военнопленные в СССР в 1941 - 1956 гг. и формирование образа Советского Союза
(Sergej Medveděv: Němečtí váleční zajatci v SSSR v letech 1941 - 1956 a utváření obrazu Sovětského svazu)
doktorantská práce je dostupná na
www.dissercat.com


Сергей Сидоров: Репатриация военнопленных из СССР в 1947-1950 гг.
(Sergej Sidorov: Repatriace válečných zajatců ze SSSR v letech 1947-1950)
časopis: Власть 2012, № 2, ISSN 2071-5358 - skeny studie jsou dostupné na
https://www.isras.ru/vlast_2012_02.html
cyberleninka.ru


Немецкие военнопленные в Советском Союзе (Němečtí zajatci v SSSR)
ru.m.wikipedia.org


Список советских лагерей немецких военнопленных Второй мировой войны
(Soupis sovětských táborů německých zajatců DSV)
ru.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Seznam-zajatych-nemeckych-vojaku-za-WWII-v-Rusku-t236056#652561Verze : 0
MOD
Dobrý den, pane Tintěro,
moc Vám děkuji za všechny odkazy. Musíme je s kamarádem projít a předpokládám, že by určitě některý z těch archívu zkusil kontaktovat, zda by něco nezjistil. Rusky z nás dvou umí jen on.
Moc ještě jednou děkuji a přeji pevné zdraví v současné době.
URL : https://www.valka.cz/Seznam-zajatych-nemeckych-vojaku-za-WWII-v-Rusku-t236056#652611Verze : 0