Main Menu
User Menu

Severoatlantická aliance [1949- ]

North Atlantic Treaty Organization / NATO

     
Název:
Name:
Severoatlantická aliance
Originální název:
Original Name:
North Atlantic Treaty Organization
Datum vzniku:
Raised/Formed:
04.04.1949
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.RRRR
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízený úřad:
Higher Authority:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.1949-DD.MM.1952 London, ?
DD.MM.1952-DD.MM.1967 Paris, ?
DD.MM.1967-DD.MM.2016 Brussels, Kasárny královny Alžběty
DD.MM.2016-DD.MM.RRRR Brussels, Kasárny krále Alberta I.
Přednosta / náčelník:
Chief:
04.04.1949-16.05.1957 Ismay, Hastings ( )
16.05.1957-21.04.1961 Spaak, Paul-Henri ( )
21.04.1961-01.08.1964 Stikker, Dirk ( )
01.08.1964-01.10.1971 Brosio, Manlio ( )
01.10.1971-25.06.1984 Luns, Joseph ( )
25.06.1984-01.07.1988 Carington, Peter ( )
01.07.1988-13.08.1994 Wörner, Manfred ( )
13.08.1994-17.10.1994 Balanzino, Sergio 1 ( )
17.10.1994-20.10.1995 Claes, Willy ( )
20.10.1995-05.12.1995 Balanzino, Sergio 1 ( )
05.12.1995-06.10.1999 Solana, Javier ( )
14.10.1999-17.12.2003 Robertson, George ( )
17.12.2003-01.01.2004 Minuto-Rizzo, Alessandro 1 ( )
01.01.2004-01.08.2009 Hoop Scheffer, Jaap de ( )
01.08.2009-30.09.2014 Rasmussen, Anders Fogh ( )
01.10.2014-DD.MM.RRRR Stoltenberg, Jens ( )
Podřízené úřady či jednotky:
Subordinated Agencies or Units:
Poznámka:
Note:
1) náměstek generálního tajemníka dočasně vykonávající funkci generálního tajemníka
Zdroje:
Sources:
https://www.nato.int/

URL : https://www.valka.cz/Severoatlanticka-aliance-1949-t209643#592313Verze : 6
MOD
URL : https://www.valka.cz/Severoatlanticka-aliance-1949-t209643#592318Verze : 2
MOD
Diskuse

Organizační struktura

Civilní strukturaVojenská strukturaPodřízené organizace a agentury

 • Stálí zástupci a národní delegace


 • Mezinárodní štáb

  • Osobní kancelář
  • Divize politických záležitostí a bezpečnostní politiky
  • Operační divize
  • Divize nových bezpečnostních výzev
  • Divize obranné politiky a plánování
  • Divize obranných investic
  • Divize veřejné diplomacie
  • Výkonný management
  • Kancelář NATO pro zdroje
  • kancelář NATO pro bezpečnost
  • NATO Headquarters Consultation, Command and Control Staff
  • Kancelář finančního kontrolora
  • Office of the Chairman of the Senior Resource Board
  • Office of the Chairman of the Civil and Military Budget Committees
  • Mezinárodní rada auditorů NATO
  • Administrativní tribunál NATO
  • NATO Production and Logistics Organisations


 • ...
 • ...
 • ...
 • ...
 • ...
 • ...
 • ...
 • ...
 • ...
 • ...
 • ...
 • ...
 • Akreditovaná centra výjimečnosti NATO

 • Výbory řízení projektů/projektové kanceláře


Zdroje:
https://www.nato.int/cps/en/natohq/structure.htm
https://www.mzv.cz/
http://www.army.cz/
URL : https://www.valka.cz/Severoatlanticka-aliance-1949-t209643#592317Verze : 38
MOD