Main Menu
User Menu

Severní uskupení Armády "Prusy" [1939-1939]

Northern Grouping of Prusy Army

Północne zgrupowanie Armii "Prusy"

     
Název:
Name:
Severní uskupení Armády "Prusy"
Originální název:
Original Name:
Północne Zgrupowanie Armii "Prusy"
Datum vzniku:
Raised/Formed:
03.09.1939
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
09.09.1939
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
03.09.1939-09.09.1939 Armáda "Prusy"
Dislokace:
Deployed:
03.09.1939-04.09.1939 Spała, ? /
04.09.1939-04.09.1939 Przygłów, ? /
05.09.1939-05.09.1939 Łęczno, ? /
06.09.1939-06.09.1939 Sasy, ? /
07.09.1939-07.09.1939 Jedlna, ? /
08.09.1939-09.09.1939 Podzamcze, ? /

Velitel:
Commander:
03.09.1939-04.09.1939 Dąb-Biernacki, Stefan (generał dywizji) 1)
04.09.1939-09.09.1939 Dreszer, Rudolf Eugeniusz (generał brygady)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
03.09.1939-04.09.1939 Obertyński, Stanisław (pułkownik dyplomowany piechoty)
04.09.1939-09.09.1939
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
03.09.1939-07.09.1939 13. pěší divize
03.09.1939-06.09.1939 19. pěší divize
03.09.1939-08.09.1939 29. pěší divize
03.09.1939-09.09.1939 Vilenská jezdecká brigáda

Ručně vyplněné položky:

Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
1) Velitelem uskupení měl být původně dle rozkazu Vrchního velitele brigádní generál Jan Kruszewski, ale velitel armády se rozhodl pro brigádního generála Dreszera, jehož velitelství bylo pod názvem Velitelství jezdecké operační skupiny č. 1 zahrnuto v mobilizačním plánu "W" a gen. Kruszewského s jeho štábem si podržel jako dispoziční velitelství.
Zdroje:
Sources:
Wróblewski, Jan: Armia "Prusy" 1939, WIH, MON, Warszawa 1986
Zarzycki, Piotr: Południowe zgrupowanie Armii "Prusy" we wrześniu 1939 roku, Wydawnictwo NERITON, Warszawa 2001
URL : https://www.valka.cz/Severni-uskupeni-Armady-Prusy-1939-1939-t126201#428165Verze : 2
MOD