Severní uskupení Armády "Prusy" [1939-1939]

Northern Grouping of Prusy Army
Północne zgrupowanie Armii "Prusy"

     
Název:
Name:
Severní uskupení Armády "Prusy" Northern Grouping of Prusy Army
Originální název:
Original Name:
Północne Zgrupowanie Armii "Prusy"
Datum vzniku:
Raised/Formed:
03.09.1939
Předchůdce:
Predecessor:
- -
Datum zániku:
Disbanded:
09.09.1939
Nástupce:
Successor:
--
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
03.09.1939-09.09.1939 Armáda "Prusy"
03.09.1939-09.09.1939 Prusy Army
Dislokace:
Deployed:
03.09.1939-04.09.1939 Spała, ? /
04.09.1939-04.09.1939 Przygłów, ? /
05.09.1939-05.09.1939 Łęczno, ? /
06.09.1939-06.09.1939 Sasy, ? /
07.09.1939-07.09.1939 Jedlna, ? /
08.09.1939-09.09.1939 Podzamcze, ? /

Velitel:
Commander:
03.09.1939-04.09.1939 Dąb-Biernacki, Stefan (generał dywizji) 1)
04.09.1939-09.09.1939 Dreszer, Rudolf Eugeniusz (generał brygady)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
03.09.1939-04.09.1939 Obertyński, Stanisław (pułkownik dyplomowany piechoty)
04.09.1939-09.09.1939
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:


Čestný název:
Honorary Name:
- -
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
1) Velitelem uskupení měl být původně dle rozkazu Vrchního velitele brigádní generál Jan Kruszewski, ale velitel armády se rozhodl pro brigádního generála Dreszera, jehož velitelství bylo pod názvem Velitelství jezdecké operační skupiny č. 1 zahrnuto v mobilizačním plánu "W" a gen. Kruszewského s jeho štábem si podržel jako dispoziční velitelství.
-
Zdroje:
Sources:
Wróblewski, Jan: Armia "Prusy" 1939, WIH, MON, Warszawa 1986
Zarzycki, Piotr: Południowe zgrupowanie Armii "Prusy" we wrześniu 1939 roku, Wydawnictwo NERITON, Warszawa 2001
URL : https://www.valka.cz/Severni-uskupeni-Armady-Prusy-1939-1939-t126201#428165 Verze : 2
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více