Main Menu
User Menu

Severní front [1939-1939]

North Front

Front Północny

     
Název:
Name:
Severní front
Originální název:
Original Name:
Front Północny
Datum vzniku:
Raised/Formed:
11.09.1939
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
23.09.1939
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
10.09.1939-18.09.1939 Hlavní velitelství Vrchního velitele

18.09.1939-23.09.1939 Bez nadřízeného velitelství

Dislokace:
Deployed:
11.09.1939-13.09.1939 Lubartów, ? /
13.09.1939–15.09.1939 Łęczna, ? /
15.09.1939-DD.09.1939 Pawłów, ? /
DD.09.1939-DD.09.1939 Grabowiec, ? /
DD.09.1939–23.09.1939 Wożuczyn, ? /

Velitel:
Commander:
11.09.1939-23.09.1939 Dąb-Biernacki, Stefan (generał dywizji)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
11.09.1939-23.09.1939 Obertyński, Tomasz (pułkownik dyplomowany piechoty)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
11.09.1939-12.09.1939 Armáda "Malopolsko"
11.09.1939-23.09.1939 Armáda Przedrzymirski
12.09.1939-14.09.1939 Prapor lehkých tanků 21
13.09.1939-17.09.1939 Kombinovaná pěší divize Wołkowicki
13.09.1939-23.09.1939 Velitelství letectva a protiletecké obrany Severního frontu
14.09.1939-17.09.1939 39. pěší divize (záložní)
14.09.1939-17.09.1939 Kombinovaná jezdecká brigáda Zakrzewski
14.09.1939-17.09.1939 XXIX. pěší brigáda
15.09.1939-23.09.1939 Jezdecká operační skupina Anders
17.09.1939-23.09.1939 Operační skupina Kruszewski
18.09.1939-22.09.1939 Kombinovaná jezdecká brigáda Zakrzewski

Ručně vyplněné položky:
.
Čestný název:
Honorary Name:
- -
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Głowacki, Ludwik: Działania wojenne na Lubelszczyźnie w roku 1939, Lublin 1976.
Iwanowski, Wincenty: Wysiłek zbrojny narodu polskiego w czasie II wojny światowej. T. 1. Kampania wrześniowa 1939. Warszawa, PAX 1961.
Jurga, Tadeusz - Karbowski, Władysław: Armia „Modlin“ 1939. Warszawa, MON 1987.
Encyklopedia II Wojny Światowej, MON, Warszawa 1975
URL : https://www.valka.cz/Severni-front-1939-1939-t63539#400222Verze : 3
MOD
Velitelem frontu byl:
divizní generál Stefan Dąb-Biernacki (září 1939).

Náčelníkem štábu byl:
plukovník generálního štábu Tomasz Obertyński (září 1939).

Velitelem dělostřeelctva byl:
plukovník generálního štábu dr. Stanisław Künstler (září 1939).

Velitelem letectva a protivzdušné obrany byl:
plukovník letectva Jerzy Garbiński (září 1939).

Velitelem útočné vozby byl:
plukovník Józef Koczwara (září 1939).

Velitelem ženijních jednotek byl:
podplukovník generálního štábu Leon Tyszyński (září 1939).

Velitelem spojovacích jednotek byl:
podplukovník Stanisław Rausz (září 1939).

Velitelem logistiky byl:
plukovník generálního štábu Tadeusz Procner (září 1939).

Velitelem etapy byl:
brigádní generál Jerzy Wołkowicki (září 1939).


Informační zdroje:

Prameny:

Literatura:
Głowacki, Ludwig: Działania wojenne na Lubelszczyźnie w roku 1939. Lublin 1976.
Iwanowski, Vincenty: Wysiłek zbrojny narodu polskiego w czasie II wojny światowej. T. 1. Kampania wrześniowa 1939. Warszawa, PAX 1961.
Jurga, Tadeusz - Karbowski, Władysław: Armia "Modlin" 1939. Warszawa, MON 1987.
URL : https://www.valka.cz/Severni-front-1939-1939-t63539#248418Verze : 0
MOD