Ševcov, Jevgenij Vasiljevič

Shevtsov, Yevgeniy Vasil'yevich
Евгений Васильевич Шевцов
     
Příjmení:
Surname:
Ševcov Shevtsov
Jméno:
Given Name:
Jevgenij Vasiljevič Yevgeniy Vasil'yevich
Jméno v originále:
Original Name:
Евгений Васильевич Шевцов
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
-
Hodnost:
Rank:
kapitán 1. triedy Captain 1st rank
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
- -
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
- -
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
25.02.1906 Petrohrad /
25.02.1906 Saint Petersburg /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
DD.MM.1951
DD.MM.1951
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- veliteľ 16. ponorkového oddielu Baltickej floty - Commander of the 16th Submarine Squadron of the Baltic Fleet
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- -
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
pamyat-naroda.ru
http://www.sovboat.ru/means/mens_h.php3
URL : https://www.valka.cz/Sevcov-Jevgenij-Vasiljevic-t238985#660663 Verze : 0
     
Příjmení:
Surname:
Ševcov Shevtsov
Jméno:
Given Name:
Jevgenij Vasiljevič Yevgeniy Vasil'yevich
Jméno v originále:
Original Name:
Евгений Васильевич Шевцов
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.MM.RRRR kapitán 1. triedy
DD.MM.RRRR Captain 1st rank
Průběh vojenské služby:
Military Career:
23.10.1923-DD.MM.RRRR vstup do Červenej armády
23.10.1923-DD.MM.RRRR join the Red Army
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
pamyat-naroda.ru
http://www.sovboat.ru/means/mens_h.php3
URL : https://www.valka.cz/Sevcov-Jevgenij-Vasiljevic-t238985#660664 Verze : 0
Tabuľka pripojená k návrhu na udelenie Radu červenej zástavy zobrazuje vojenskú kariéru E.V. Ševcova od vstupu do Červenej armády dňa 23.10.1923 do 09.09.1944, keďže vyznamenanie bolo udelené za výsluhu 21 rokov v armáde.4

pamyat-naroda.ru

URL : https://www.valka.cz/Sevcov-Jevgenij-Vasiljevic-t238985#660924 Verze : 1
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více