Sekunov, Boris Alexandrovič

Sekunov, Boris Aleksandrovich
Борис Александрович Секунов
     
Příjmení:
Surname:
Sekunov Sekunov
Jméno:
Given Name:
Boris Alexandrovič Boris Aleksandrovich
Jméno v originále:
Original Name:
Борис Александрович Секунов
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
kapitán 1. triedy Captain 1st rank
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
- -
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
- -
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
11.04.1897 Petrohrad /
11.04.1897 Saint Petersburg /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
DD.01.1980 Leningrad /
DD.01.1980 Leningrad /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- veliteľ 11. ponorkového oddielu Baltickej floty - Commander of the 11th Submarine Squadron of the Baltic Fleet
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- obeť stalinského teroru
- nespravodlivo stíhaný a 23.02.1939 odsúdený na desať rokov v pracovnom tábore
- oslobodený v roku 1940
- a victim of Stalinist terror
- unjustly convicted
- fully rehabilitated 11.05.1956
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
http://www.kmay.ru/sample_pers.phtml?n=2801
www.kmay.ru
http://rkka.ru/analys/saberov/dekabrist.htm
URL : https://www.valka.cz/Sekunov-Boris-Alexandrovic-t238575#659667 Verze : 0
     
Příjmení:
Surname:
Sekunov Sekunov
Jméno:
Given Name:
Boris Alexandrovič Boris Aleksandrovich
Jméno v originále:
Original Name:
Борис Александрович Секунов
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.MM.1936 kapitán 1. triedy
DD.MM.1936 Captain 1st rank
Průběh vojenské služby:
Military Career:
23.02.1918-DD.MM.RRRR vstup do Červenej armády
DD.02.1938-DD.04.1940 nezákonne väznený
21.09.1950-DD.MM.RRRR v zálohe
23.02.1918-DD.MM.RRRR join the Red Army
DD.02.1938-DD.04.1940 illegally imprisoned
21.09.1950-DD.MM.RRRR retired
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
pamyat-naroda.ru
URL : https://www.valka.cz/Sekunov-Boris-Alexandrovic-t238575#659668 Verze : 0
Tabuľka pripojená k návrhu na udelenie Radu červenej zástavy zobrazuje vojenskú kariéru B.A. Sekunova od vstupu do Červenej armády 23.02.1918 do 27.09.1944, keďže vyznamenanie bolo udelené za výsluhu 25 rokov v armáde.

pamyat-naroda.ru

URL : https://www.valka.cz/Sekunov-Boris-Alexandrovic-t238575#659910 Verze : 2
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více