Main Menu
User Menu

Schwarzenberg, Felix

Předseda vlády a ministr zahraničí polní podmaršál Felix kníže Schwarzenberg1800 - 1852
(Založeno během linkování)
URL : https://www.valka.cz/Schwarzenberg-Felix-t48234#188303Verze : 0
MOD
Felix Ludvík kníže Schwarzenberg


* 2.10.1800 Český Krumlov † 5.4.1852
22.11.1848 - 5.4.1852 - předseda vlády a současně 3. ministr zahraničí Rakouska.


Příslušník hlubockého majorátu nejmocnějšího šlechtického rodu v jižních Čechách, který se stal na tomto území nástupcem Rožmberků. Následoval svého strýce Karla v povoláních vojáka a diplomata.


Od r.1824 působil jako rakouský diplomat v Petrohradě, Londýnu, Paříži, Riu de Janeiro a také jako legační rada v Berlíně. V roce 1844 byl vyslancem v Neapoli. V té době zesílily snahy o sjednocení Itálie, které v roce 1848 vyvrcholily vzpourou proti rakouské nadvládě nad severními částmi Itálie.


Felix Schwarzenberg bojoval v hodnosti podmaršálka v řadě bitev s Garribaldiho vojáky a při útoku na město Goito byl raněn. Na italskou frontu se po vyléčení vrátil a spolu s maršálkem Radetzkým dobyl Milán, kde byl v květnu 1848 jmenován guvernérem. Když propukla revoluce v samotné Vídni, vrátil se, s vojskem vtrhl do města a revoluci tvrdě potlačil.


V říjnu 1848 byl jmenován předsedou vlády, v níž si současně ponechal křeslo ministra zahraničí. Pro Čechy neměl žádnou slabost - snad proto, že při povstání v Praze byla náhodným výstřelem usmrcena jeho starší sestra, Eleonora kněžna Windisch Graetz. V březnu roku 1849 rozehnal kroměřížský sněm. Jako ministerský předseda (1848-1852) bránil jednotu rakouské monarchie, zvláště proti snahám Uhrů a proti politickým útokům české konzervativní šlechty. Stejně rozhodně vystupoval i proti pruským ambicím o získání rozhodujícího vlivu a snažil se o úzké spojení habsburské říše a německého soustátí. Jeho vliv na politiku v monarchii byl tak velký, že byl nazýván "rakouským konstitučním Richelieuem".
Tato doba je dnes ale spíše známá podle ministra vnitra Bacha jako "bachovský absolutismus".


Prameny:
https://www.schwarzenberg.cz/historie/index.html
www.ckrumlov.cz/de/osobno/i_fezesc.htm
www.ideon.cz
www.zamky-hrady.cz/1/hluboka_dejiny_schw.htm
URL : https://www.valka.cz/Schwarzenberg-Felix-t48234#188362Verze : 0