Main Menu
User Menu

Schönfeld, Anton von

     
Příjmení:
Surname:
von Schönfeld
Jméno:
Given Name:
Anton
Jméno v originále:
Original Name:
Anton Maria Emmerich Wilhelm von Schönfeld
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
polní zbrojmistr
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
svobodný pán
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
03.07.1827 Praha /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
07.01.1898 Vídeň /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- náčelník generálního štábu
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
de.wikipedia.org
de.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Schoenfeld-Anton-von-t122829#418864Verze : 2
MOD
     
Příjmení:
Surname:
von Schönfeld
Jméno:
Given Name:
Anton
Jméno v originále:
Original Name:
Anton Maria Emmerich Wilhelm von Schönfeld
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.MM.1845 poručík
DD.MM.RRRR nadporučík
DD.MM.1850 setník II. třídy
DD.MM.1854 setník I. třídy
21.04.1859 major
DD.MM.1862 podplukovník
DD.MM.1865 plukovník
DD.MM.1870 generálmajor
DD.11.1875 polní podmaršál
01.11.1886 polní zbrojmistr
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
DD.MM.1876-DD.MM.1881 Velitel : Generální štáb

Ručně vyplněné položky:
Vyznamenání:
Awards:

14.07.1849

Řád železné koruny 3. třída
Order of Iron Crown 3rd Class
Orden der Eisernen Krone III. Kl.
-

DD.MM.1864

Řád Leopolda rytíř
Order of Leopold Knight
Leopold-Orden Ritter
-

03.10.1866

Vojenský záslužný kříž 3. třída
Military Merit Cross 3rd Class
Militärverdienstkreuz III. Kl.
-

15.01.1870

Řád železné koruny 2. třída
Order of Iron Crown 2nd Class
Orden der Eisernen Krone II. Kl.
-

18.06.1879

Řád železné koruny 1. třídy - velkokříž
Order of Iron Crown 1st Class - Grandcross
Orden der Eisernen Krone I. Klasse - Großkreuz
-

DD.MM.1889

Řád Leopolda 1. třída
Order of Leopold 1st Class
Leopold-Orden I. Klasse
-

DD.MM.1892

Řád červené orlice 1. třída s brilianty
Order of Red Eagle 1st class with Diamonds
Roter Adler Orden 1. Klasse mit Brillianten
-

DD.12.1892

Vojenská záslužná medaile bronzová
Bronze Military Merit Medal
Bronzene Militär-Verdienstmedaille
-

DD.MM.RRRR

Řád Čestné legie 2. třída
Order of Legion of Honour 2nd Class
Ordre de la Légion d'Honneur Grand Officier
-

DD.MM.RRRR

Železný kříž 1870 - 2. třída
Iron Cross 1870 - 2nd Class
Eisernes Kreuz 1870 - II Klasse
-

DD.MM.RRRR

Düppelský útočný kříž
Düppel Storm Cross
Düppeler Sturmkreuz
-

DD.MM.RRRR

Alsenský kříž
Alsen Cross
Alsenkreuz
-

DD.MM.RRRR

Řád Rumunské hvězdy 1. třída s meči
Order of Star of Romania 1st Class with Swords
Ordinul Steaua României Mare Cruce
-

DD.MM.RRRR

Sasko-Ernestínský domácí řád - velkokříž
Saxe-Ernestine House Order - Grandcross
Sachsen-Ernestinischer-Hausorden - Großkreuz
-

Hessenské kurfiřtství [1806-1866] / Electorat of Hesse [1806-1866] DD.MM.RRRR

Záslužný řád Filipa velkomyslného - velkokříž
Order of Merit of Philip the Magnanimous - Grandcross
Verdienstorden Philipps des Großmütigen - Großkreuz
-

Hessenské kurfiřtství [1806-1866] / Electorat of Hesse [1806-1866] DD.MM.RRRR

Řád Ludvíka velkokříž
Order of Ludwig Grandcross
Ludwigsorden Grosskreuz
-

Saské království [1806-1918] / Kingdom of Saxony [1806-1918] DD.MM.RRRR

Řád Albrechta - velkokříž
Order of Albrecht - Grandcross
Albrecht - Orden - Großkreuz
-

Württemberské království [1806-1918] / Kingdom of Württemberg [1806-1918] DD.MM.RRRR

Řád württemberské koruny 1. třída (velkokříž)
Order of Württemberg Crown 1st Class (Grand Cross)
Orden der Württembergischen Krone Grosskreuz
-

Meklenbursko-Schwerin velkovévodství [1815-1918] / Grand Duchy of Mecklenburg-Strelitz DD.MM.RRRR

Vojenský záslužný kříž - 1. třída
Military Merit Cross - 1st Class
Militär Verdienskreuz
-

DD.MM.RRRR

Řád takovského kříže - velkokříž
Order of Cross of Takovo - Grandcross
Орден Таковског крста
-

DD.MM.RRRR

Řád lva a slunce velkokříž (1. třída)
Order of Lion and Sun Grandcross (1st Class)
Nishan-i-Shir u Khurshid
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
de.wikipedia.org
de.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Schoenfeld-Anton-von-t122829#678151Verze : 0
MOD